Fréttir


Fréttir: 2008 (Síða 2)

Fyrirsagnalisti

7.10.2008 : Á grundvelli nýsettra laga grípur Fjármálaeftirlitið inn í rekstur Glitnis til að tryggja áframhaldandi viðskiptabankastarfsemi á Íslandi

Bankainnlán á Íslandi eru að fullu tryggð, eins og ríkisstjórnin hefur lýst yfir Útibú bankans á Íslandi, þjónustuver, hraðbankar og netbankar eru opnir Aðgerðirnar eru gerðar til að tryggja eðlilega bankastarfsemi innanlands

Lesa meira

7.10.2008 : Fjármálaeftirlitið takmarkar skortsölu

Vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem nú ríkja á markaði og til þess að stuðla að og viðhalda fjármálastöðugleika hefur Fjármálaeftirlitið ákveðið að skilgreina skortsölu hlutabréfa tiltekinna útgefenda sem hegðun andstæða viðurkenndri markaðsframkvæmd. Aðili sem hegðar sér andstætt viðurkenndri markaðsframkvæmd kann að vera fundinn sekur um markaðsmisnotkun, skv. 117. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007.

Lesa meira

7.10.2008 : Á grundvelli nýsettra laga grípur Fjármálaeftirlitið inn í rekstur Landsbankans til að tryggja áframhaldandi viðskiptabankastarfsemi á Íslandi

Bankainnlán á Íslandi eru að fullu tryggð, eins og ríkisstjórnin hefur lýst yfir. Útibú bankans á Íslandi, þjónustuver, hraðbankar og netbankar eru opnir. Aðgerðirnar eru gerðar til að tryggja eðlilega bankastarfsemi innanlands.

Lesa meira

6.10.2008 : Tímabundin stöðvun viðskipta

Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að stöðva tímabundið viðskipti með alla fjármálagerninga sem gefnir eru út af Glitni banka hf. Kaupþingi banka hf., Landsbanka Íslands hf., Straumi-Burðarási fjárfestingarbanka hf., Spron hf. og Exista hf., og teknir hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Lesa meira

2.10.2008 : Fjárfestingar Sjóðs 9 hjá Glitni sjóðum í samræmi við lög og reglur

Af gefnu tilefni vill Fjármálaeftirlitið koma því á framfæri að fjárfestingar Sjóðs 9 hjá Glitni sjóðum hf. hafa verið í samræmi við reglur sjóðsins og ákvæði laga nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Lesa meira

1.10.2008 : Reglur um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum

Þróun á fjármálaþjónustu á undanförnum árum hefur leitt til myndunar fjármálasamsteypa sem bjóða þjónustu á mismunandi sviðum fjármálamarkaðar og starfa oft þvert yfir landamæri. Lesa meira

30.9.2008 : Viðskipti hafin að nýju með fjármálagerninga Glitnis banka hf.

Í kjölfar fréttatilkynningar og umfjöllunar um breytingar hjá útgefanda, m.a. um samkomulag milli hans og ríkisstjórnar Íslands um að ríkissjóður leggi bankanum til nýtt hlutafé, er það mat Fjármálaeftirlitsins að ekki sé lengur til staðar sama hætta á ójafnræði fjárfesta. Lesa meira

29.9.2008 : Samkomulag um að ríkissjóður leggi Glitni hf. til nýtt hlutafé

Gert hefur verið samkomulag milli ríkisstjórnar Íslands og eigenda Glitnis banka hf. að höfðu samráði við Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitið um að ríkissjóður leggi bankanum til nýtt hlutafé.

Lesa meira

29.9.2008 : Tímabundin stöðvun viðskipta

Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að stöðva tímabundið viðskipti með alla fjármálagerninga sem gefnir eru út af Glitni banka hf. sem teknir hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Lesa meira

29.9.2008 : Tímabundin stöðvun viðskipta

Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að stöðva tímabundið viðskipti með alla fjármálagerninga sem gefnir eru út af Glitni banka hf. sem teknir hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Lesa meira

24.9.2008 : Leiðbeinandi tilmæli um störf endurskoðunardeilda fjármálafyrirtækja

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út leiðbeinandi tilmæli nr. 3/2008 um störf endurskoðunardeilda fjármálafyrirtækja. Tilmælin hafa það að markmiði að leiðbeina forstöðumönnum endurskoðunardeilda hjá fjármálafyrirtækjum um hvernig innri endurskoðun skuli sinnt eins og best verður á kosið. Innri endurskoðun er hluti af skipulagi fjármálafyrirtækja og er mikilvægur þáttur í eftirlitskerfi þeirra.

Lesa meira

19.9.2008 : Fjármálaeftirlitið samþykkir breytingu Byr sparisjóðs í hlutafélag

Fjármálaeftirlitið hefur í dag samþykkt umsókn Byrs sparisjóðs um breytingu sparisjóðsins í hlutafélag á grundvelli 73. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Lesa meira

18.9.2008 : FME og Tryggingareftirlitið í Færeyjum undirrita samstarfssamning (MoU).

Fjármálaeftirlitið (FME) og Tryggingareftirlitið í Færeyjum hafa undirritað samstarfssamning (Memorandum of Understanding) í tengslum við Hoyvíkur samkomulagið milli Íslands og Færeyja er undirritað var 1. ágúst 2005, sbr. lög um breytingu á ýmsum lögum vegna samnings milli ríkisstjórnar Íslands annars vegar og ríkisstjórnar Danmerkur og heimastjórnar Færeyja hins vegar nr. 108/2006. Lesa meira

18.9.2008 : Frétt frá Fjármálaeftirlitinu

Vegna frétta af gjaldþroti bandaríska fjárfestingarbankans Lehman Brothers og mögulegra áhrifa á fjármálakerfi víða um heim, þ.m.t. á Íslandi vill Fjármálaeftirlitið upplýsa um eftirfarandi: Lesa meira

9.9.2008 : Skýrsla FME um ársreikninga fjármálafyrirtækja árið 2007

Fjármálaeftirlitið hefur tekið saman skýrslu með ársreikningum ársins 2007 og ýmsum samandregnum upplýsingum úr ársreikningum fyrir viðskiptabanka, sparisjóði, lánafyrirtæki (einu nafni lánastofnanir), verðbréfafyrirtæki og verðbréfamiðlanir og rekstrarfélög verðbréfasjóða ásamt verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum.

Lesa meira

8.9.2008 : Varðandi fyrirspurnir um Finanzas Forex

Fjármálaeftirlitið vill taka eftirfarandi fram vegna fjölda fyrirspurna sem því hefur borist er varðandi fyrirtækið Finanzas Forex: Lesa meira

3.9.2008 : Upplýsingarit um MiFID fyrir neytendur - Að fjárfesta í fjármálaafurðum

Samstarfsnefnd evrópskra eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði (CESR) gaf þann 7. mars sl. út upplýsingarit á ensku fyrir neytendur þar sem fjallað er um áhrif nýrrar evrópskrar lagasetningar á fjármálamarkaðinn en MiFID tilskipunin (e. Markets in Financial Instruments Directive) tók gildi 1. nóvember sl. Í innleiðingarreglugerðinni, nr. 994/2007, eru tilgreindar skyldur fjármálafyrirtækja varðandi skýrsluhald, tilkynningar um viðskipti, gagnsæi á markaði og töku fjármálagerninga til viðskipta auk þess sem hugtök er varða MiFID tilskipunina eru skilgreind.

Lesa meira

26.8.2008 : Um 7% raunaukning á eigum lífeyrissjóðanna og 52% hækkun iðgjalda

Á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins er að finna skýrslu um ársreikninga lífeyrissjóða fyrir árið 2007. Þar er jafnframt að finna excel skjal sem inniheldur talnaefni skýrslunnar. Helstu niðurstöður skýrslunnar eru eftirfarandi: Hrein raunávöxtun lífeyrissjóðanna, þ.e. ávöxtun umfram verðbólgu, lækkaði töluvert á milli ára og var um 0,5% á árinu 2007 samanborið við um 10% árið 2006. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar sl. 5 ár var 9,1% og meðaltal sl. 10 ára var 5,9%.

Lesa meira

20.8.2008 : Umræðuskjal um breytingar á reglum nr. 215/2007 um eiginfjárkröfur og áhættugrunn fjármálafyrirtækja.

Fjármálaeftirlitið birtir til umsagnar umræðuskjal nr. 2/2008. Umræðuskjalið er um drög að reglum sem ætlað er að breyta reglum nr. 215/2007 um eiginfjárkröfur og áhættugrunn.

Lesa meira

14.8.2008 : Íslensku bankarnir standast álagspróf FME

Fjórir stærstu viðskiptabankarnir standast allir álagspróf Fjármálaeftirlitsins sem eftirlitið framkvæmir með reglubundnum hætti. Álagsprófið gerir ráð fyrir að fjármálafyrirtæki standist samtímis áföll í formi tiltekinnar lækkunar á hlutabréfum, markaðsskuldabréfum, vaxtafrystum/virðisrýrðum útlánum og fullnustueignum og áhrifa af lækkun á gengi íslensku krónunnar án þess að eiginfjárhlutfallið fari niður fyrir lögboðið lágmark.

Lesa meira
Síða 2 af 5


Þetta vefsvæði byggir á Eplica