Fréttir


Um 7% raunaukning á eigum lífeyrissjóðanna og 52% hækkun iðgjalda

26.8.2008

Á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins er að finna skýrslu um ársreikninga lífeyrissjóða fyrir árið 2007. Þar er jafnframt að finna excel skjal sem inniheldur talnaefni skýrslunnar. Helstu niðurstöður skýrslunnar eru eftirfarandi:
Hrein raunávöxtun lífeyrissjóðanna, þ.e. ávöxtun umfram verðbólgu, lækkaði töluvert á milli ára og var um 0,5% á árinu 2007 samanborið við um 10% árið 2006. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar sl. 5 ár var 9,1% og meðaltal sl. 10 ára var 5,9%.

 Hrein raunávöxtun lífeyrissjóða 1997-2007

Um 13% aukning var á eigum lífeyrissjóðanna á milli ára og námu heildareignir þeirra tæplega 1.700 milljörðum króna samanborið við um 1.500 í árslok 2006. Samsvarar þetta um 7% raunaukningu miðað við vísitölu neysluverðs.

Í árslok 2007 voru 37 starfandi lífeyrissjóðir samanborið við 41 árið 2006. Sú fækkun er tilkomin vegna sameininga sjóðanna og er talið að sú þróun muni halda áfram. Á sama tíma hafa sjóðirnir verið að stækka og eflast og eru 10 stærstu lífeyrissjóðirnir með um 80% af heildareignum lífeyriskerfisins.

Iðgjöld lífeyrissjóðanna hækkuðu um 52% á milli ára eða úr 96 milljörðum króna í árslok 2006 í tæplega 146 milljarða króna í árslok 2007. Meginástæða þessarar miklu hækkunar er talin vera vegna hækkunar lágmarksiðgjalda til lífeyrissjóðanna úr 10% í 12%, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 129/1997, sem tók gildi 1. janúar 2007. Útgreiddur lífeyrir var 40 milljarðar árið 2006 en var rúmlega 46 milljarðar árið 2007.

Séreignarsparnaður í vörslu lífeyrissjóða og annarra vörsluaðila á árinu 2007 jókst um 20% og nam 238 milljörðum króna samanborið við 198 milljarða í árslok 2006. Séreignarsparnaður í heild nam um 14% af heildareignum lífeyriskerfisins í árslok 2007. Iðgjöld til séreignarlífeyrissparnaðar hækkuðu úr 25,7 milljörðum króna í 32,6 milljarðar króna á árinu 2007, eða um 27%.

Samkvæmt lögum um lífeyrissjóði skal vera jafnvægi á milli eigna og skuldbindinga lífeyrissjóða. Komi í ljós við tryggingafræðilega athugun að munur á eignum og skuldbindingum er yfir 10% eða meiri en 5% samfellt í fimm ár ber lífeyrissjóði að grípa til viðeigandi ráðstafana til að ná jafnvægi milli eigna og skuldbindinga. Sjö deildir lífeyrissjóða án ábyrgðar voru með neikvæða tryggingafræðilega stöðu í árslok 2007 samanborið við 10 deildir í árslok 2006. Þeir lífeyrissjóðir sem njóta bakábyrgðar ríkis, sveitarfélags og banka eru undanþegnir ákvæðum laganna sem fjalla um jafnvægi milli eigna og skuldbindinga lífeyrissjóða. Lítil breyting er á stöðu þessara sjóða á milli ára en verulegur halli er á nánast öllum deildum.

Tryggingafræðileg staða lífeyrisdeilda án ábyrgðar annarra
 
Um 6,1% af fjárfestingum lífeyrissjóðanna voru í óskráðum bréfum í árslok 2007 samanborið við um 5% í árslok 2006 en samkvæmt lögum hafa lífeyrissjóðirnir heimild til að fjárfesta fyrir allt að 10% af eignum sínum í óskráðum bréfum. Með óskráðum bréfum er átt við þau verðbréf sem ekki hafa skráð kaup- og sölugengi á skipulegum markaði. Gengisbundnar fjárfestingar námu 27% í árslok 2007 en 29% í árslok 2006.
Á myndinni hér að neðan sést skipting eignasafna lífeyrissjóðanna m.v. 31.12.2007 og 31.12.2006, en athygli vekur að hlutabréfaeign dróst nokkuð saman á milli ára.

Eignasafn lífeyrissjóðanna m.v. 31.12.2006 og 31.12.2007
 
Athygli skal vakin á því að skýrslan verður aðeins birt á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins.
Ársreikningabók 2007
Töflur úr ársreikningabók 2007

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica