Hlutverk Fjármálaeftirlitsins er að standa vörð um traust og heilbrigði fjármálamarkaðarins


Fréttir og tilkynningar

Allt

Persónuverndaryfirlýsing Fjármálaeftirlitsins - 16.7.2018

Fjármálaeftirlitið hefur birt persónuverndaryfirlýsingu á vef sínum og tilnefnt persónu­verndarfulltrúa. Í persónuverndaryfirlýsingunni er gerð grein fyrir stöðu Fjármála­eftirlitsins sem ábyrgðaraðila og vinnsluaðila og hvernig vinnslu persónuupplýsinga hjá Fjármálaeftirlitinu er háttað. Þar kemur fram að Fjármála­eftirlitið vinnur fyrst og fremst með ópersónugreinanlegar upplýsingar tengdar fyrir­tækjum í fjármálastarfsemi.  Að því marki sem Fjármálaeftirlitið vinnur með persónu­upplýsingar er tilgangur þeirrar vinnslu einkum að sinna lögbundnu eftirlitshlutverki. Fjármála­eftirlitið starfar í samræmi við lög nr. 77/2017 um opinber skjalasöfn og varðveitir persónu­upplýsingar í sam­ræmi við ákvæði laganna. Fjármálaeftirlitið afhendir einungis persónu­upplýsingar þegar skýr laga­skylda kveður á um slíkt eða á grundvelli samþykkis. Rík þagnarskylda gildir um starfsemi Fjármála­eftirlitsins og er örugg vinnsla persónuupplýsinga órjúfanlegur þáttur í starfsemi eftirlitsins. Þá er í persónuverndaryfirlýsingunni fjallað um rétt til aðgangs að persónu­upplýs­ingum og með hvaða hætti einstaklingar geti óskað eftir aðgengi að upplýsingum um sig sjálfa.

Sala vátryggingatengdra fjárfestingarafurða NOVIS Insurance Company Inc. - 16.7.2018

Fjármálaeftirlitið sendi frá sér ábendingu vegna tiltekinna vátryggingatengdra fjárfestingarafurða (Söfnunarlíftrygginga o.fl.) á vefsíðu sinni þann 19. júní sl.: https://www.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/frettir/abendingar-vegna-kaupa-a-vatryggingatengdum-fjarfestingaafurdum-sofnunarliftryggingum.

Þjónustuveitendum með sýndarfé, rafeyri, gjaldmiðla og stafræn veski skylt að skrá sig fyrir lok júlímánaðar - 6.7.2018

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á lögum nr. 91/2018 um breytingu á lögum nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem tóku gildi 29. júní sl. þess efnis að þjónustuveitendur sem nú þegar bjóða upp á viðskipti milli sýndarfjár, rafeyris og gjaldmiðla og þjónustuveitendur stafrænna veskja skuli óska eftir skráningu hjá Fjármálaeftirlitinu eigi síðar en einum mánuði frá gildistöku laganna. Þeim sem veita ofangreind þjónustu ber með öðrum orðum að óska eftir skráningu fyrir lok júlímánaðar 2018.  Fjármálaeftirlitið skal taka afstöðu til skráningarinnar innan 30 daga eftir að umsókn berst.

Túlkun Fjármálaeftirlitsins vegna markaðssetningar, dreifingar og sölu á tvíundar valréttum og mismunasamningum - 5.7.2018

Fjármálaeftirlitið telur að markaðssetning, dreifing og sala á tvíundar valréttum og mismunasamningum sem ráðstöfun Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA) frá 27. mars 2018 nær yfir sé andstæð eðlilegum og heilbrigðum viðskiptaháttum og venjum í verðbréfaviðskiptum skv. 5. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.   Ráðstöfun ESMA, sem byggir á heimildum í 40. gr. reglugerðar ESB nr. 600/2014 (MiFIR) sem hefur enn ekki verið innleidd á Íslandi, var gerð í ljósi þess að umræddir fjármálagerningar eru áhættusamir, hafa hátt flækjustig og hafa orðið til þess að fjárfestar hafa tapað umtalsverðum fjármunum. 

Samkomulag um sátt vegna brots Stapa lífeyrissjóðs á 1. mgr. 86. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti - 3.7.2018

Hinn 9. maí 2018 gerðu Fjármálaeftirlitið og Stapi lífeyrissjóður, hér eftir nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 1. mgr. 86. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).


Áhugavert

Viðvaranir

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á viðvörunum til fjárfesta á vefsíðum IOSCO og ESMA

Tilkynningar um hreinar skortstöður

Fjármálaeftirlitið birtir tilkynningar um verulegar skortstöður í hlutabréfum sem tekin hafa verið til viðskipta á viðskiptavettvangi.

Viðskiptadagatal

Viðskiptadagatal verðbréfamarkaða er að finna á vef Nasdaq OMX
Language


Útlit síðu:

Þessi síða notar vefkökur.
Lesa meira

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica