Gagnsæi á vátryggingamarkaði

Seðlabanki Íslands birtir sértækar upplýsingar um vátryggingastarfsemi, í samræmi við lög og tilskipun EB, hvað varðar lög, stjórnsýslufyrirmæli og almennar leiðbeiningar, eftirlitsferlið, tölfræðileg gögn og fleira.

Upplýsingar eru birtar skv. 30. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi sbr. reglugerð nr. 120/2020 um sniðmát og birtingu Fjármálaeftirlitsins á sértækum upplýsingum samkvæmt lögum um vátryggingastarfsemi, sem innleiðir framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnar ESB nr. 2015/2451 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát og fyrirkomulag við birtingu eftirlitsyfirvalda á sértækum upplýsingum í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB.

Upplýsingar sem Seðlabankinn birtir í samræmi við 2. mgr. 31. gr. tilskipunar 2009/138/EB má sjá hér að neðan.

Lög, stjórnsýslufyrirmæli og almennar leiðbeiningar

Fletta má upp lögum og tilmælum sem gilda um starfsemi vátryggingafélaga með einföldum hætti í leitarvél Seðlabankans.

Eftirlitsferlið

Almenn viðmið og aðferðafræði vegna eftirlitsferlis Seðlabankans með vátryggingafélögum eru birt á vefsíðu Seðlabankans.

Samantekin tölfræðileg gögn

  • Sniðmát A fyrir birtingu samantekinna tölfræðilegra gagna að því er varðar vátrygginga- og endurtryggingafélög sem lúta eftirliti skv. tilskipun 2009/138/EB.
  • Sniðmát B fyrir birtingu samantekinna tölfræðilegra gagna að því er varðar vátryggingasamstæður sem lúta eftirliti skv. tilskipun 2009/138/EB.
  • Sniðmát C fyrir birtingu megindlegra samantekinna tölfræðilegra gagna um eftirlitsyfirvaldið.
  • Sniðmát D fyrir birtingu eigindlegra samantekinna tölfræðilegra gagna um eftirlitsyfirval.

Nýting valkosta samkvæmt tilskipun 2009/138/EB

Sniðmátin eru þróuð af Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni (EIOPA) og birt í framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/2451, tæknilegum framkvæmdarstaðli varðandi upplýsingagjöf eftirlitsstofnana. Eitt af markmiðunum með birtingu upplýsinganna er að auðvelda samanburð á framkvæmd eftirlits milli eftirlitsstofnana innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica