Gagnsæi á vátryggingamarkaði

Sértækar upplýsingar skv. 30.gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi sbr. rglg 120/2020 sem innleiðir framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnar ESB nr. 2015/2451 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát og fyrirkomulag við birtingu eftirlitsyfirvalda á sértækum upplýsingum í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB.

Hér er að finna upplýsingar sem Fjármálaeftirlitið birtir í samræmi við 2 mgr. 31. gr. tilskipunar 2009/138/EB.

Lög, stjórnsýslufyrirmæli og almennar leiðbeiningar

  • Sbr. a-lið 2.mgr. 31.gr. tilskipunar 2009/138/EB. Fletta má upp lögum og tilmælum sem gilda um starfsemi vátryggingafélaga með einföldum hætti í leitarvél Fjármálaeftirlitsins.

Eftirlitsferlið

Samantekin tölfræðileg gögn

Sbr. c-lið 2.mgr. 31.gr. tilskipunar 2009/138/EB:

  • Sniðmát A fyrir birtingu samantekinna tölfræðilegra gagna að því er varðar vátrygginga- og endurtryggingafélög sem lúta eftirliti skv. tilskipun 2009/138/EB. Viðauki I – sniðmát A 
  • Sniðmát B fyrir birtingu samantekinna tölfræðilegra gagna að því er varðar vátryggingasamstæður sem lúta eftirliti skv. tilskipun 2009/138/EB. Viðauki I – sniðmát B
  • Sniðmát C fyrir birtingu megindlegra samantekinna tölfræðilegra gagna um eftirlitsyfirvaldið. Viðauki I – sniðmát C
  • Sniðmát D fyrir birtingu eigindlegra samantekinna tölfræðilegra gagna um eftirlitsyfirval. Viðauki I – sniðmát D

Nýting valkosta samkvæmt tilskipun 2009/138/EB

Sbr. d-lið 2.mgr. 31.gr. tilskipunar 2009/138/EB:

Sniðmátin eru þróuð af Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni (EIOPA) og birt í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/2451, tæknilegum framkvæmdarstaðli varðandi upplýsingagjöf eftirlitsstofnana. Eitt af markmiðunum með birtingu upplýsinganna er að auðvelda samanburð á framkvæmd eftirlits milli eftirlitsstofnana innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica