Eftirlit

  • Eftirlit

Eitt af hlutverkum Seðlabanka Íslands er að veita eftirlitsskyldum aðilum uppbyggilegt og markvisst aðhald og styðja við mótun á skilvirkri og traustri fjármálastarfsemi, þar sem áhersla er lögð á faglegt innra skipulag fjármálafyrirtækja. Seðlabankinn rækir hlutverk sitt með því að fylgjast með að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur og samþykktir sem um starfsemina gilda og sé að öðru leyti í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti.

Seðlabankinn starfar einnig á grundvelli alþjóðlegra grunnreglna um árangursríkt eftirlit á hverju sviði fjármálamarkaðar. Á alþjóðavettvangi er sífellt aukin áhersla lögð á að eftirlit með fjármálastarfsemi í einstökum löndum sé samræmt og skilvirkt. Með því er leitast við að stuðla að aukinni samkeppnishæfni fjármálamarkaða.

Meginákvæði um eftirlit Seðlabankans er að finna í III. kafla laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, með síðari breytingum. Auk þess er kveðið á um eftirlit og heimildir Seðlabankans í hinum ýmsu lögum, reglugerðum og reglum um starfsemi á fjármálamarkaði, sem finna má undir „Réttarheimildir“ hér á vefnum.


Eftirlit

Starfsleyfi

Eitt af meginverkefnum Seðlabankans er að veita fyrirtækjum leyfi til að starfa á fjármálamarkaði á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi.

Eftirlitsskyld starfsemi

Seðlabankinn hefur eftirlit með aðilum sem hafa starfsleyfi frá stofnuninni og lífeyrissjóðum.

Neytendavernd

Seðlabankinn hefur eftirlit með góðum viðskiptaháttum og -venjum hjá eftirlitsskyldum aðilum, ásamt því að sinna upplýsinga- og leiðbeiningaþjónustu.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica