Kostnaður vegna starfsleyfis eftirlitsskyldra aðila

Samkvæmt 2. mgr. 7. gr. laga nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og skilavald, skal greiða fastagjald fyrir afgreiðslu umsókna um starfsleyfi eftirlitsskyldra aðila og eru það eftirfarandi:

  • Vegna viðskiptabanka, sparisjóða, lánafyrirtækja og vátryggingafélaga: 2.500.000 kr.
  • Vegna verðbréfafyrirtækja, rekstrarfélaga verðbréfasjóða, rekstraraðila sérhæfðra sjóða, kauphalla, verðbréfamiðstöðva, greiðslustofnana og rafeyrisfyrirtækja: 1.000.000 kr.
  • Vegna annarra eftirlitsskyldra aðila: 300.000 kr.

Seðlabanki Íslands sendir út greiðsluseðil vegna ofannefndra gjalda við móttöku umsókna.

Fyrir útgáfu leyfisbréfs fyrir lánastofnun ber auk þess að greiða til ríkissjóðs tiltekið gjald sem tilgreint er í 11. gr. laga nr. 88/1991, um aukatekjur ríkissjóðs samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:

  • Leyfisbréf fyrir viðskiptabanka, sparisjóði, lánafyrirtæki, rafeyrisfyrirtæki og verðbréfafyrirtæki 230.000 kr.
  • Leyfisbréf fyrir rekstrarfélög verðbréfasjóða, vátryggingamiðlanir og innheimtuleyfi 115.000 kr.
  • Leyfisbréf fyrir vátryggingafélög, kauphallir og markaðstorg fjármálagerninga 197.000 kr.

Fyrir útgáfu leyfisbréfs fyrir vátryggingafélag ber auk þess að greiða til ríkissjóðs tiltekið gjald sem tilgreint er í 13. tölul. 11. gr. laga nr. 88/1991 um aukatekjur ríkissjóðs, en það er kr. 183.000.

Gjald samkvæmt ofangreindu skal greitt fyrir útgáfu leyfis og ber að senda staðfestingu þess efnis til Seðlabankans.

Í 5. gr. laga um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi er kveðið á um að eftirlitsskyldir aðilar skuli greiða eftirlitsgjald af álagningarstofni í þeim hlutföllum og stærðum sem þar segir. Álagningarstofnar eftirlitsgjalds eru efnahags- og rekstrarliðir samkvæmt ársreikningi viðkomandi aðila fyrir næstliðið ár, þó ekki þeirra er greiða skulu fast gjald.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica