Gagnsæi á bankamarkaði

Upplýsingar í samræmi við 1. mgr. 143. gr. tilskipunar 2013/36/ESB um starfsemi og eftirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum.

Hér er að finna yfirlit yfir upplýsingar sem Fjármálaeftirlitið birtir í samræmi við 1. mgr. 143. gr. tilskipunar 2013/36/ESB um starfsemi og eftirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum. Yfirlitið nær til eftirfarandi efnisþátta:

Lög, reglur og leiðbeinandi tilmæli

  • Lög, reglugerðir, reglur og leiðbeinandi tilmæli sem sett hafa verið og varða starfsemi og eftirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum á Íslandi. Viðauki I

Val- og heimildarákvæði

  • Með hvaða hætti val- og heimildarákvæði í CRD IV löggjöfinni hafa verið nýtt. Viðauki II 

Könnunar- og matsferli

  • Almenn viðmið og aðferðafræði sem Fjármálaeftirlitið beitir við könnunar- og matsferli (SREP).
    Viðauki III 

Tölulegar upplýsingar

  • Safn tölulegra upplýsinga um starfsemi og eftirlitsaðgerðir Fjármálaeftirlitsins og miðast við stöðu 31. desember 2020. Viðauki IV

Þau sniðmát sem eru notuð eru þróuð af Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni (European Banking Authority, EBA) og birt í reglugerð (ESB) nr. 2019/912, tæknilegum framkvæmdastaðli varðandi upplýsingagjöf eftirlitsstofnana. Eitt af markmiðunum með birtingu upplýsinganna er að auðvelda samanburð á framkvæmd eftirlits milli eftirlitsstofnana innan Evrópska efnahagssvæðisins. Samanburð við önnur aðildarríki er að finna á heimasíðu EBA.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica