Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum fjallar um ágreining um bótaskyldu, þar með talið sök og sakarskiptingu milli neytenda og vátryggingafélags.

Heimilisfang er Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík. Tölvupóstur: tryggingar@nefndir.is

Sími úrskurðarnefndarinnar er: 578-6500Síminn er opinn þriðjudaga kl. 10-11 og fimmtudaga kl. 14-15.

Samþykktir úrskurðarnefndar í vátryggingamálum

Hverjir geta leitað til nefndarinnar - Tímafrestur

Sá aðili sem skýtur máli sínu til nefndarinnar nefnist málskotsaðili. Málskotsaðili getur verið vátryggingartaki, vátryggður, þar á meðal meðvátryggður, rétthafi bóta, tjónþoli og hver sá annar er telur sig eiga rétt til bóta úr vátryggingu eða á annarra hagsmuna að gæta vegna vátryggingarsamnings samkvæmt lögum um vátryggingarsamninga. Málskot verður að fullnægja skilyrðum 1. mgr. 3. gr. um að ágreiningurinn heyri undir starfssvið nefndarinnar. Vátryggingafélög skulu kynna viðskiptavinum sínum með tryggilegum hætti möguleika þeirra á að skjóta málum til nefndarinnar.

Athygli er vakin á því að áður en málskotsaðili getur leitað til nefndarinnar skal hann hafa lagt kröfur sínar fyrir hlutaðeigandi vátryggingafélag. Málskot verður að hafa borist nefndinni innan árs frá því að málskotsaðili fékk skriflega tilkynningu vátryggingafélags um að kröfu hans væri hafnað. Bregðist vátryggingafélag ekki við skriflegri kröfu málskotsaðila innan þriggja vikna frá móttöku hennar er málskotsaðila heimilt að leita með málið beint til úrskurðarnefndar.

Málskotsaðili getur á hvaða stigi sem er dregið mál til baka, en fær þá ekki málskotsgjald endurgreitt nema málið sé afgreitt hjá vátryggingafélagi á grundvelli krafna hans. Málskotsgjald er ekki heldur endurgreitt í þeim tilvikum sem máli er vísað frá nefndinni á grundvelli 4. gr. samþykktanna.

Málskot og fylgiskjöl þess skulu vera á íslensku. Óski málskotsaðili eftir að fá að skjóta máli til nefndarinnar á öðru tungumáli en íslensku er það háð samþykki nefndarinnar.

Hvernig á að óska eftir úrskurði?

Fylla þarf út sérstakt eyðublað sem er aðgengilegt hér.

Eyðublaðið þarf að fylla út og senda í tölvupósti á tryggingar@nefndir.is.

Málskotsaðili greiðir eftirfarandi málskotsgjald um leið og málskot berst úrskurðarnefnd:a. einstaklingur utan atvinnurekstrar, kr. 10.000b. einstaklingur í atvinnurekstri, kr. 25.000c. lögaðili, kr. 50.000

Nauðsynlegt er að setja kvittun fyrir greiðslunni með málskotinu. Gjaldið fæst endurgreitt falli mál að hluta til eða öllu leyti málskotsaðila í vil.

Upplýsingar um kennitölu og reikningsnúmer vegna málskotsgjaldsins:

Reikningsnúmer: 0370-26-030321
Kennitala: 450122-0250

Um hvað fjallar nefndin?

Nefndin fjallar um ágreining varðandi bótaskyldu, þ.m.t. sök og sakarskiptingu milli neytenda og vátryggingafélags, sem starfsleyfi hefur hér á landi.

 Nefndin fjallar ekki um eftirfarandi atriði:

 • Nefndin fjallar ekki um bótafjárhæðir nema að fengnu samþykki beggja aðila, það er neytandans og viðkomandi vátryggingafélags.
 • Nefndin fjallar ekki um ágreining sem heyrir undir stjórnvöld
 • Nefndin fjallar ekki um kröfu neytenda sem ekki verður metin til fjár
 • Nefndi fjallar ekki um breytingar á iðgjöldum vátryggingafélaga
 • Nefndin fjallar ekki um ágreiningsmál sem er til meðferðar almennra dómstóla eða gerðardóms eða að mál sé það óljóst, illa upplýst eða krafa aðila það óskýr að það sé ekki tækt til úrskurðar.

 

Meginverkefni nefndarinnar er að fjalla um ágreining neytanda og innlends vátryggingafélags. Mögulegt er þó að vísa til nefndarinnar ágreiningi við erlent vátryggingafélag, sem starfsleyfi hefur hér á landi. Til þess að nefndin geti tekið slíkt mál til útskurðar þarf hið erlenda vátryggingafélag þó að veita samþykki sitt.

Nefndin úrskurðar hvort ágreiningur aðila heyri undir nefndina og hvort hann sé þess eðlis eða studdur þeim gögnum að unnt sé að úrskurða í málinu. Telji nefndin svo ekki vera vísar hún málinu frá. 

Hverjir standa að nefndinni og skipa í hana?

Úrskurðarnefndin starfar samkvæmt samkomulagi fjármála- og efnahagsráðuneytis, Neytendasamtakanna og Samtaka fjármálafyrirtækja. Úrskurðarnefndin tók til starfa árið 1994. Samþykktir nefndarinnar voru birtar með auglýsingu í Stjórnartíðindum nr. 336/1996, en þar er kveðið á um störf nefndarinnar. Úrskurðarnefndin er skráð samkvæmt 1. mgr. 12. gr. laga um úrskurðaraðila á sviði neytendamála nr. 81/2019.

Í nefndinni sitja þrír fulltrúar og þrír til vara, sem allir skulu vera löglærðir og valdir til tveggja ára í senn. Stofnaðilar nefndarinnar velja hver sinn aðal- og varamann til setu í nefndinni. Nefndin velur sér formann og varaformann.

Í nefndinni sitja:

 • Þóra Hallgrímsdóttir, lögfr. formaður, skipuð af fjármála- og efnahagsráðuneyti. Sérfræðingur í lagadeild Háskólans í Reykjavík.
 • Sóley Ragnarsdóttir, lögfr. varaformaður, skipuð af fjármála- og efnahagsráðuneyti. Sérfræðingur í samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu.
 • Hildigunnur Hafsteinsdóttir, lögfr. nefndarmaður skipuð af Neytendasamtökunum. Lögfræðingur Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
 • Jóhann Tómas Sigurðsson lögm. varamaður skipaður af Neytendasamtökunum. Lögmaður á lögmannsstofu.
 • Heiða Óskarsdóttir, lögfr. nefndarmaður skipuð af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Verði tryggingum hf.
 • Guðmundur Stefán Martinsson, lögfr. varamaður, skipaður af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Sjóvá-Almennum tryggingum hf.
 • Anna Dögg Hermannsdóttir, lögfr. varamaður, skipuð af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Vátryggingafélagi Íslands hf.

Yfirlit yfir fjölda úrskurða frá 2009

 • Árið 2009 – 443 úrskurðir, breyting málskotsaðila í vil í 28% tilvika.
 • Árið 2010 – 407 úrskurðir, breyting málskotsaðila í vil í 28% tilvika.
 • Árið 2011 – 523 úrskurðir, breyting málskotsaðila í vil í 25% tilvika.
 • Árið 2012 – 542 úrskurðir, breyting málskotsaðila í vil í 23% tilvika.
 • Árið 2013 – 428 úrskurðir, breyting málskotsaðila í vil í 21% tilvika.
 • Árið 2014 – 375 úrskurðir, breyting málskotsaðila í vil í 26% tilvika.
 • Árið 2015 – 442 úrskurðir, breyting málskotsaðila í vil í 26% tilvika.
 • Árið 2016 – 408 úrskurðir, breyting málskotsaðila í vil í 29% tilvika.
 • Árið 2017 – 394 úrskurðir, breyting málskotsaðila í vil í 29% tilvika.
 • Árið 2018 – 378 úrskurðir, breyting málskotsaðila í vil í 33% tilvika.
 • Árið 2019 – 414 úrskurðir, breyting málskotsaðila í vil í 31% tilvika

Samantekt úrskurða

Nefndin birtir alla úrskurði sína á heimasíðu þessari án nafngreiningar aðila.

Yfirlit yfir úrskurði frá 1994
Samantekt úrskurða 1999
Samantekt úrskurða 2000
Samantekt úrskurða 2001
Samantekt úrskurða 2002
Samantekt úrskurða 2003
Samantekt úrskurða 2004
Samantekt úrskurða 2005
Samantekt úrskurða 2006
Samantekt úrskurða 2007
Samantekt úrskurða 2008
Samantekt úrskurða 2009
Samantekt úrskurða 2010
Samantekt úrskurða 2011
Samantekt úrskurða 2012
Samantekt úrskurða 2013
Samantekt úrskurða 2014
Samantekt úrskurða 2015
Samantekt úrskurða 2016
Samantekt úrskurða 2017
Samantekt úrskurða 2018
Samantekt úrskurða 2019 *
Samantekt úrskurða 2020
Samantekt úrskurða 2021

 

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica