MAR reglugerðin og lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum

Lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum tóku gildi 1. september 2021. Með lögunum var reglugerð Evrópuþingsins og ráðins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (MAR) veitt lagagildi á Íslandi. Sambærileg ákvæði sem byggðu á markaðssvikatilskipuninni (MAD) var áður að finna í lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.

Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur sett á laggirnar netfang til að taka á móti fyrirspurnum vegna innleiðingar á MAR: marreglugerd@sedlabanki.is

MAR

Meginumfjöllunarefni MAR er aðgerðir gegn markaðssvikum og opinber birting innherjaupplýsinga af hálfu útgefenda. Markaðssvik er hugtak sem nær yfir innherjasvik, ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga og markaðsmisnotkun. Slík hegðun kemur í veg fyrir fullt og eðlilegt gagnsæi á markaði sem er meginforsenda jafnra samkeppnisskilyrða og viðskipta fjárfesta á samþættum fjármálamörkuðum. Opinber birting innherjaupplýsinga af hálfu útgefenda er nauðsynleg til að koma í veg fyrir innherjasvik og til að tryggja að fjárfestar séu ekki blekktir.

MAR gildir um alla fjármálagerninga sem viðskipti eru með á skipulegum markaði, markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi og hvers konar hegðun og aðgerðir sem gætu haft áhrif á slíkan fjármálagerning án tillits til þess hvort hegðunin eða aðgerðirnar eiga sér stað á viðskiptavettvangi eða ekki. Hið sama á við um fjármálagerninga sem óskað hefur verið eftir að teknir séu til viðskipta á skipulegum markaði eða markaðstorgi fjármálagerninga.

Samkvæmt MAR þá eru innherjasvik, ólögmæt miðlun innherjaupplýsinga og markaðsmisnotkun óheimil og kveður reglugerðin á um lágmarksstjórnsýsluviðurlög sé farið gegn ákvæðum gerðarinnar hvað það varðar.

Auk MAR hefur ESB gefið út 16 undirgerðir sem útfæra nánar ýmsa þætti MAR sem verða ýmist teknar upp í íslenskan rétt með reglugerð ráðherra eða reglum Seðlabanka Íslands, sbr. 19. gr. frumvarpsins.

Afleiddar gerðir

Yfirlit yfir afleiddar gerðir MAR er að finna á vefsíðu ESB,en um er að ræða reglugerðartæknistaðla (Regulatory Technical Standards), innleiðingartæknistaðla (Implementing Technical Standards) og framseldar gerðir Framkvæmdastjórnarinnar (delegated regulation).

Gagnlegir tenglar


Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica