Starfsemi erlendra aðila á Íslandi

Starfsemi erlendra aðila á Íslandi

Fjármálafyrirtæki (viðskiptabankar, verðbréfafyrirtæki og rekstrarfélög verðbréfasjóða), rafeyrisfyrirtæki, greiðslustofnanir, vátryggingafélög, vátryggingamiðlarar, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða og skráðir lánveitendur, sem hafa staðfestu og starfsleyfi í öðru ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins, er heimilt að veita þjónustu hér á landi með eða án stofnunar útibús. Aðilum sem hyggjast veita þjónustu á Íslandi ber að tilkynna eftirlitsaðila í heimaríki sínu um slíkar fyrirætlanir. Ekki er heimilt að hefja þjónustu fyrr en Fjármálaeftirlitið hefur fengið tilkynningu þar að lútandi frá eftirlitsaðila fyrirtækisins í heimaríki þess.

Hér er hægt að fletta upp þeim erlendu aðilum sem heimild hafa til að starfa hér á landi.

Fyrirvarar:

- Starfsheimildir samkvæmt Markets in Financial Instruments Directive (MiFID): Leitarvélin inniheldur enn sem komið er ekki upplýsingar um starfsheimildir verðbréfafyrirtækja sem hafa tilkynnt um veitingu þjónustu hér á landi á grundvelli MiFID.

- Sjóðir markaðssettir af erlendum rekstrarfélögum: Leitarvélin inniheldur enn sem komið er ekki upplýsingar um þá sjóði sem rekstrarfélög verðbréfasjóða eða rekstraraðilar sérhæfðra sjóða hafa heimild til að markaðssetja hér á landi.

Útibú/umboðsaðilar/dreifingaraðilar/einkaumboðsmaður erlendra aðila með staðfestu á Íslandi

Erlendur aðili

Erlendur aðili  Útibú/umboðsaðili/dreifingaraðili/einka-
umboðsmaður 
Nafn  Heimilisfang   Tegund þjónustu  
 Allianz Lebensversicherungs AG Vátryggingaumboðsmaður
Alexandra Muenchmeier er í fyrirsvari fyrir útibúið og hefur heimild til að skuldbinda félagið gagnvart þriðja aðila og koma fram á þess vegum gagnvart stjórnvöldum í aðildarríkinu, sbr. 3. tl. 2. mgr. 124. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi.
Allianz Ísland hf. Dalshraun 3, 220 Hafnarfirði  Líftryggingar, gr. II og III.  
 Allianz Versicherungs AG Vátryggingaumboðsmaður
Alexandra Muenchmeier er í fyrirsvari fyrir útibúið og hefur heimild til að skuldbinda félagið gagnvart þriðja aðila og koma fram á þess vegum gagnvart stjórnvöldum í aðildarríkinu, sbr. 3. tl. 2. mgr. 124. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi.
Allianz Ísland hf. Dalshraun 3, 220 Hafnarfirði Skaðatryggingar, greinafl. 13, 16  
Western Union Payment Services Ireland Limited Umboðsaðili greiðslustofnunar Íslandspóstur ohf.  Stórhöfði 29, 110 Reykjavík Peningasending (Money remittance)  
American Express Payments Europe S.L. Umboðsaðili greiðslustofnunar Teya Iceland hf. Katrínartúni 4, 105 Reykjavík Færsluhirðing (Acquiring of payment transactions)  
American Express Payments Europe S.L.   Umboðsaðili greiðslustofnunar  Rapyd Europe hf.  Dalshrauni 2, 220 Hafnarfirði  Færsluhirðing (Acquiring of payment transactions)  
 PM-Premium Makler GmbH Útibú vátryggingamiðlara
Gestur Breiðfjörð Gestsson er í fyrirsvari fyrir útibúið
PM-Premium Makler GmbH, útibú á Íslandi Garðatorg 7,
210 Garðabær
Dreifing vátrygginga  
 Nasdaq CSD SE Útibú verðbréfamiðstöðvar Nasdaq CSD SE, útibú á Íslandi  Laugavegi 182, 105 Reykjavík  Starfræksla verðbréfauppgjörskerfis  
Arena Wealth Management S.A. Útibú verðbréfafyrirtækis
Sigvaldi Stefánsson og Halldór Stefánsson eru í fyrirsvari fyrir útibúið.
Arena Wealth Management S.A., útibú á Íslandi Hellusund 6, 101 Reykjavík Móttaka og miðlun fyrirmæla frá viðskiptavinum um einn eða fleiri fjármálagerninga, framkvæmd fyrirmæla fyrir hönd viðskiptavina, eignastýring og fjárfestingarráðgjöf.  
 Arena Wealth Management S.A. Einkaumboðsmaður
Bjarni Brynjólfsson er í fyrirsvari fyrir Arngrimsson Advisors ehf.
Arngrimsson Advisors ehf. Austurstræti 18,
101 Reykjavík
Móttaka og miðlun fyrirmæla frá viðskiptavinum um einn eða fleiri fjármálagerninga og fjárfestingarráðgjöf  
 Howden Finland Oy Útibú vátryggingamiðlara. Bjarni Ólafsson er í fyrirsvari fyrir útibúið. Howden Finland Oy, útibú á Íslandi Suðurlandsbraut 20, 108 Reykjavík Dreifing vátrygginga  

Erlendir verðbréfasjóðir með staðfestu innan EES

Samkvæmt 103. gr. laga nr. 116/2021 er heimilt að markaðssetja hér á landi verðbréfasjóð með staðfestu og staðfestingu í öðru ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins. Hér er listi yfir þá erlendu verðbréfasjóði sem hafa tilkynnt um fyrirhugaða markaðssetningu hér á landi.

Sérhæfðir sjóðir með staðfestu utan EES

Samkvæmt 63. gr. laga nr. 45/2020 er rekstraraðilum með staðfestu og starfsleyfi innan EES heimilt að markaðssetja til fagfjárfesta hér á landi sérhæfða sjóði með staðfestu utan EES að fenginni heimild Seðlabanka Íslands.

Samkvæmt 64. gr. laga nr. 45/2020 er skráðum rekstraraðilum með staðfestu hér á landi heimilt að markaðssetja til fagfjárfesta hér á landi sérhæfðan sjóð með staðfestu utan EES að fenginni heimild Seðlabanka Íslands. Þá er rekstraraðila með staðfestu utan Íslands, þar á meðal skráningarskyldum rekstraraðila innan EES, heimilt að markaðssetja sérhæfðan sjóð hér á landi til fagfjárfesta að fenginni heimild Seðlabanka Íslands.

Hér er umsóknareyðublað sem þarf að fylla út til að sækja um heimild til markaðssetningar hér á landi.

Hér er listi yfir þá sjóði sem heimild hafa fengið til markaðssetningar hér á landi.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica