Starfsemi erlendra aðila á Íslandi

Starfsemi erlendra aðila á Íslandi

Fjármálafyrirtæki (viðskiptabankar, verðbréfafyrirtæki og rekstrarfélög verðbréfasjóða), rafeyrisfyrirtæki, greiðslustofnanir, vátryggingafélög, vátryggingamiðlarar, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða og skráðir lánveitendur, sem hafa staðfestu og starfsleyfi í öðru ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins, er heimilt að veita þjónustu hér á landi með eða án stofnunar útibús. Aðilum sem hyggjast veita þjónustu á Íslandi ber að tilkynna eftirlitsaðila í heimaríki sínu um slíkar fyrirætlanir. Ekki er heimilt að hefja þjónustu fyrr en Fjármálaeftirlitið hefur fengið tilkynningu þar að lútandi frá eftirlitsaðila fyrirtækisins í heimaríki þess.

Hér er hægt að fletta upp þeim erlendu aðilum sem heimild hafa til að starfa hér á landi.

Fyrirvarar:

- Starfsheimildir samkvæmt Markets in Financial Instruments Directive (MiFID): Leitarvélin inniheldur enn sem komið er ekki upplýsingar um starfsheimildir verðbréfafyrirtækja sem hafa tilkynnt um veitingu þjónustu hér á landi á grundvelli MiFID.

- Sjóðir markaðssettir af erlendum rekstrarfélögum: Leitarvélin inniheldur enn sem komið er ekki upplýsingar um þá sjóði sem rekstrarfélög verðbréfasjóða eða rekstraraðilar sérhæfðra sjóða hafa heimild til að markaðssetja hér á landi.

Útibú/umboðsaðilar/dreifingaraðilar erlendra aðila með staðfestu á Íslandi

Erlendur aðili

Erlendur aðili  Útibú/umboðsaðili/dreifingaraðili  Nafn  Heimilisfang   Tegund þjónustu  
 Allianz Lebensversicherungs AG Útibú vátryggingafélags
Dr. Christian Resch er í fyrirsvari fyrir útibúið og hefur heimild til að skuldbinda félagið gagnvart þriðja aðila og koma fram á þess vegum gagnvart stjórnvöldum í aðildarríkinu, sbr. 3. tl. 2. mgr. 124. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi.
Allianz Ísland hf. Dalshraun 3, 220 Hafnarfirði  Líftryggingar, gr. II og III.  
 Allianz Versicherungs AG Útibú vátryggingafélags
Dr. Christian Resch er í fyrirsvari fyrir útibúið og hefur heimild til að skuldbinda félagið gagnvart þriðja aðila og koma fram á þess vegum gagnvart stjórnvöldum í aðildarríkinu, sbr. 3. tl. 2. mgr. 124. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi.
Allianz Ísland hf. Dalshraun 3, 220 Hafnarfirði Skaðatryggingar, greinafl. 13, 16  
MoneyGram International SPRL  Umboðsaðili greiðslustofnunar Basko verslanir ehf. Reykjavíkurvegur 76, 220 Hafnarfirði Peningasending (Money remittance)  
Western Union Payment Services Ireland Limited Umboðsaðili greiðslustofnunar Íslandspóstur ohf.  Stórhöfði 29, 110 Reykjavík Peningasending (Money remittance)  
American Express Payments Europe S.L. Umboðsaðili greiðslustofnunar  Borgun hf. Ármúli 30, 108 Reykjavík Færsluhirðing (Acquiring of payment transactions)  
Prepaid Services Company Limited Dreifingaraðili rafeyrisfyrirtækis Basko Verslanir ehf. Reykjavíkurvegur 76, 220 Hafnarfirði Dreifing á rafeyri (Distribution of electric money)   
American Express Payments Europe S.L.   Umboðsaðili greiðslustofnunar   Valitor hf.  Dalshrauni 2, 220 Hafnarfirði  Færsluhirðing (Acquiring of payment transactions)  
 PM-Premium Makler GmbH Útibú vátryggingamiðlara
Gestur Breiðfjörð Gestsson er í fyrirsvari fyrir útibúið
PM-Premium Makler GmbH, útibú á Íslandi Garðatorg 7,
210 Garðabær
Dreifing vátrygginga  
 Nasdaq CSD SE Útibú verðbréfamiðstöðvar Nasdaq CSD SE, útibú á Íslandi  Laugavegi 182, 105 Reykjavík  Starfræksla verðbréfauppgjörskerfis  
Arena Wealth Management S.A. Útibú verðbréfafyrirtækis
Sigvaldi Stefánsson og Halldór Stefánsson eru í fyrirsvari fyrir útibúið.
Arena Wealth Management S.A., útibú á Íslandi Hellusund 6, 101 Reykjavík Móttaka og miðlun fyrirmæla frá viðskiptavinum um einn eða fleiri fjármálagerninga, framkvæmd fyrirmæla fyrir hönd viðskiptavina, eignastýring og fjárfestingarráðgjöf.  
 Howden Finland Oy Útibú vátryggingamiðlara. Bjarni Ólafsson er í fyrirsvari fyrir útibúið. Howden Finland Oy, útibú á Íslandi Suðurlandsbraut 20, 108 Reykjavík Dreifing vátrygginga  
Western Union Payment Services Ireland Limited Umboðsaðili greiðslustofnunar FX Iceland ehf. Hrauntungu 20, 200 Kópavogi
Peningasending (Money remittance)  

Erlendir verðbréfasjóðir með staðfestu innan EES

Samkvæmt 44. gr. laga nr. 128/2011 er heimilt að markaðssetja hér á landi verðbréfasjóð með staðfestu og staðfestingu í öðru ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins. Hér er listi yfir þá erlendu verðbréfasjóði sem hafa tilkynnt um fyrirhugaða markaðssetningu hér á landi.

Sérhæfðir sjóðir með staðfestu utan EES

Samkvæmt 63. gr. laga nr. 45/2020 er rekstraraðilum með staðfestu og starfsleyfi innan EES heimilt að markaðssetja til fagfjárfesta hér á landi sérhæfða sjóði með staðfestu utan EES að fenginni heimild Seðlabanka Íslands.

Samkvæmt 64. gr. laga nr. 45/2020 er skráðum rekstraraðilum með staðfestu hér á landi heimilt að markaðssetja til fagfjárfesta hér á landi sérhæfðan sjóð með staðfestu utan EES að fenginni heimild Seðlabanka Íslands. Þá er rekstraraðila með staðfestu utan Íslands, þar á meðal skráningarskyldum rekstraraðila innan EES, heimilt að markaðssetja sérhæfðan sjóð hér á landi til fagfjárfesta að fenginni heimild Seðlabanka Íslands.

Fjármálaeftirlitið hefur útbúið gátlista sem verður að fylgja umsókn um heimild til markaðssetningar.

Hér er listi yfir þá sjóði sem heimild hafa fengið til markaðssetningar hér á landi.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica