Tilkynningarskyldir aðilar

Listi yfir tilkynningarskylda aðila

Tilkynningarskyldir aðilar eru taldir upp í 2. gr. laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með eftirtöldum tilkynningarskyldum aðilum:

 • Fjármálafyrirtæki samkvæmt skilgreiningu laga um fjármálafyrirtæki og lánveitendur og lánamiðlarar samkvæmt lögum um neytendalán og lögum um fasteignalán til neytenda sem ekki falla jafnframt undir n-lið.
 • Líftryggingafélög samkvæmt lögum um vátryggingastarfsemi.
 • Vátryggingamiðlarar og vátryggingaumboðsmenn samkvæmt lögum um miðlun vátrygginga þegar þeir miðla líftryggingum eða öðrum áhættu- og söfnunartengdum líftryggingum.
 • Greiðslustofnanir samkvæmt lögum um greiðsluþjónustu.
 • Rafeyrisfyrirtæki samkvæmt lögum um útgáfu og meðferð rafeyris.
 • Útibú erlendra fyrirtækja sem staðsett eru á Íslandi og falla undir a–e lið 1. mgr. 2. gr. laga nr. 140/2018.
 • Umboðs- og dreifingaraðilar fyrirtækja og samsvarandi erlendra fyrirtækja með starfsemi hér á landi sem falla undir a-e. lið 1. mgr. 2. gr. laga nr. 140/2018.
 • Lífeyrissjóðir samkvæmt skilgreiningu laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.
 • Gjaldeyrisskiptaþjónusta að undanskildum þeim aðilum sem uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:
  • gjaldeyrisskipti eru hliðarstarfsemi sem tengist með beinum hætti meginstarfsemi aðilans og aðeins veitt viðskiptavinum aðilans,
  • heildarvelta af gjaldeyrisskiptum nemur minna en 5 milljónum króna á ári, og
  • gjaldeyrisskipti fyrir einstakan viðskiptavin fara ekki yfir 100.000 krónur, hvort sem viðskiptin fara fram í einni færslu eða fleiri sem virðast tengjast hver annarri.
 • Þjónustuveitendur sýndareigna, rafeyris og gjaldmiðla.

 

Lánveitendur og lánamiðlarar skv. lögum um neytendalán

Samkvæmt lögum nr. 33/2013 um neytendalán eru neytendalán einstaklingslán sem tekin eru óháð atvinnustarfsemi lántakanda, hjá aðila sem hefur atvinnu af því að veita lán. Lánveitandi getur verið einstaklingur, fyrirtæki, opinber aðili eða hópur sem veitir lán í atvinnuskyni. Lánveitendur og lánamiðlarar sem bjóða upp á neytendalán skulu vera skráðir hjá Neytendastofu. Þetta á þó ekki við um þá aðila sem hafa heimild til lánveitinga til neytenda skv. sérlögum eða teljast eftirlitsskyldir aðilar skv. lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.

Markmið neytendalánalaga er að veita neytendum ákveðna vernd og tryggja margvíslega upplýsingagjöf til lánveitanda áður en lánasamningur er gerður.

Neytendalán geta verið fjölbreytt og má þar til dæmis nefna skuldabréf, yfirdráttarheimildir, bílasamninga, raðgreiðslusamninga eða smálán.

Eftirlit

Neytendastofa hefur eftirlit með því að lánveitendur og lánamiðlarar fari að lögum um neytendalán.

Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitið) fer með eftirlit með því að starfsemi framangreindra aðila sé í samræmi við lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sem og reglugerðir og reglur sem settar eru á grundvelli þeirra laga.

Upplýsingar um skráða lánveitendur hér á landi er að finna á síðu Neytendastofu hér.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica