Einingar tengdar almannahagsmunum

Lánastofnanir, vátryggingafélög, lífeyrissjóðir og útgefendur verðbréfa, sem hafa verðbréf sín skráð á skipulegum markaði, eru í lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 og lögum um ársreikninga nr. 3/2006 skilgreind sem einingar tengdar almannahagsmunum (e. public interest entities).[1]

Lögin undirstrika þjóðhagslegt mikilvægi slíkra eininga með því að gera auknar kröfur um áreiðanleika og óhæði endurskoðunar þeirra í þeim tilgangi að tryggja gæði ársreikninga þeirra og annarra fjárhagsupplýsinga. Gerð er krafa um að sérstök eftirlitsnefnd, endurskoðunarnefnd, starfi hjá einingu tengdri almannahagsmunum. Stjórn ber ábyrgð á skipun endurskoðunarnefndar og skulu nefndarmenn vera óháðir endurskoðanda einingarinnar auk þess sem meirihluti nefndarmanna skal vera óháður einingunni. Endurskoðunarnefnd gegnir meðal annars því hlutverki að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila, virkni og skipulagi innra eftirlits og endurskoðun ársreiknings í þeim tilgangi að tryggja gæði ársreikninga þeirra og annarra fjármálaupplýsinga. Jafnframt gerir endurskoðunarnefnd tillögu til stjórnar um val á endurskoðanda og hefur eftirlit með störfum hans. Að því er varðar óhæði endurskoðunar hjá einingu tengdri almannahagsmunum þá er starfstíma endurskoðanda sett takmörk[2], gerðar eru auknar kröfur til gæðaeftirlits með störfum endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis og er þeim jafnframt skylt að birta opinberlega skýrslu um gagnsæi þar sem fram koma upplýsingar um viðkomandi endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki.

Endurskoðendur og endurskoðunarnefndir hjá einingum tengdum almannahagsmunum gegna þannig veigamiklu hlutverki við að staðreyna áreiðanleika fjárhagsupplýsinga eininganna en slíkar upplýsingar eru mikilvægur þáttur í því að viðhalda heilbrigðum og eðlilegum fjármálamarkaði jafnframt því að efla trú fjárfesta, hluthafa og almennings á starfsemi eininganna og fjármálamarkaðnum. Áreiðanlegar fjárhagsupplýsingar styrkja auk þess eftirlit Fjármálaeftirlitsins með viðkomandi einingum. Fjármálaeftirlitið leggur því áherslu á árangursrík samskipti við endurskoðendur í þeim tilgangi að stuðla að bættu eftirliti[1] Viðskiptabankar, sparisjóðir og lánafyrirtæki teljast lánastofnanir, sbr. 4. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Önnur fjármálafyrirtæki en lánastofnanir teljast einingar tengdar almannahagsmunum ef þau eru með verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði.

[2] Samkvæmt lögum um endurskoðendur skal endurskoðandi einingar tengdum almannahagsmunum taka sér hlé í a.m.k. tvö ár samfellt eigi síðar en sjö árum eftir að honum var falið verkefnið. Starfstíma endurskoðanda fjármálafyrirtækja og vátryggingafélaga eru hins vegar sett strangari takmörk í lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og lögum um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016. Þar er kveðið á um að endurskoðandi geti að hámarki starfað í fimm ár við endurskoðun fyrir fjármálafyrirtæki/vátryggingafélag og er honum óheimilt að taka að sér endurskoðun fyrir fyrirtækið/félagið fyrr en að fimm árum liðnum frá því að starfstíma hans lauk.

Til baka

Language


Þessi síða notar vefkökur.
Lesa meira

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica