Endurbótaáætlanir og tímanleg inngrip

Tilskipun 2014/59/ESB um endurbætur og skilameðferð fjármálafyrirtækja (e. Bank Recovery and Resolution Directive), oftast nefnd BRRD, tók gildi innan Evrópusambandsins 1. janúar 2015. Tilskipunin fjallar í megindráttum um áætlun um endurbætur (e. recovery) sem fjármálafyrirtæki, hér lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki, þurfa að hafa til staðar og virkja ef álag skapast í starfsemi þeirra, tímanleg inngrip (e. early intervention) eftirlitsstofnana vegna starfsemi fjármálafyrirtækja og skilameðferð (e. resolution) ef nauðsynlegt er talið að eftirlitsstofnanir taki yfir eða grípi inn í starfsemi fjármálafyrirtækja.

Tilskipunin var innleidd í tveimur hlutum. Annars vegar var sá hluti sem snýr að Fjármálaeftirlitinu innleiddur í lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki með breytingarlögum nr. 54/2018. Hins vegar var sá hluti sem snýr að skilavaldi og úrræðum þess innleiddur með lögum nr. 70/2020 um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja.

Nánari upplýsingar um skilavald Seðlabanka Íslands eru aðgengilegar á vef Seðlabankans.

Meginatriði varðandi þann hluta sem snýr að Fjármálaeftirlitinu:

Endurbótaáætlanir

Fjármálafyrirtæki þurfa að vera með tilbúnar endurbótaáætlanir (e. recovery plans) um það hvernig bregðast skuli við mögulegum áföllum eða álagi. Endurbótaáætlun er á ábyrgð stjórnar fjármálafyrirtækis en hún er yfirfarin af Fjármálaeftirlitinu sem getur farið fram á úrbætur telji það tilefni til.

Mikilvægt er að lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki geri endurbótaáætlanir í samræmi við kröfur í lögum um fjármálafyrirtæki, tilskipuninni og þeim tæknilegu stöðlum og viðmiðunarreglum sem gilda um endurbótaáætlanir.

Hafi rekstrarerfiðleikar fjármálafyrirtækis ekki í för með sér verulega neikvæð áhrif á fjármálakerfið, önnur fjármálafyrirtæki eða hagkerfið er gert ráð fyrir að slíkum fyrirtækjum sé heimilt að skila einfaldri endurbótaáætlun. Þetta mat er í höndum Fjármálaeftirlitsins. Við slíkt mat er stuðst við evrópsk viðmið samkvæmt afleiddri reglugerð um einfaldar endurbótaáætlanir og skilaáætlanir.

Tímanleg inngrip o.fl.

Hafi orðið áfall eða hættuástand skapast og fjármálafyrirtæki hefur þegar virkjað eða verið gert skylt að virkja endurbótaáætlun sína að hluta eða öllu leyti getur Fjármálaeftirlitið gripið til ýmissa aðgerða sem ætlað er að koma í veg fyrir álag á fjármálakerfi. Fjármálaeftirlitið hefur heimild til að grípa tímanlega inn í rekstur fjármálafyrirtækis í erfiðleikum og tryggja áframhald á mikilvægri starfsemi þeirra. Takist það ekki ákvarðar Fjármálaeftirlitið að höfðu samráði við skilavald Seðlabanka Íslands að fyrirtækið sé á fallanda fæti sem er undanfari skilameðferðar.

Fjárstuðningur innan samstæðu

Fjármálafyrirtækjum og öðrum félögum innan samstæðu er heimilt að gera sérstakan samning um fjárstuðning innan samstæðu. Frekari upplýsingar er varða fjárstuðning innan samstæðu má finna hér:

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica