Áhættuflokkun viðskiptamanna

Áhættumat tilkynningarskylds aðila er grundvöllur ákvörðunar um hvernig viðskiptamenn eru áhættuflokkaðir. Tilkynningarskyldir aðilar skulu tryggja að viðskiptamenn séu áhættuflokkaðir í samræmi við þau viðskipti sem þeir stunda og skulu varðveita öll gögn, upplýsingar og rökstuðning fyrir áhættuflokkun viðskiptamanna. Áhættuflokkun skal endurspegla þá áhættu sem stafar af viðskiptamanni á hverjum tíma. 

Við mat á áhættuflokkun viðskiptamanna skal horft til allra viðeigandi áhættuþátta sem geta, einir sér eða samanlagt, aukið eða dregið úr áhættu vegna peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka. Horfa skal til þeirrar heildaráhættu sem tengist viðskiptamanni og líta til þess að einn stakur áhættuþáttur þarf ekki að fela í sér að áhættuflokkur hækki eða lækki. 

Við mat á áhættuflokkun skal horft m.a. til eftirfarandi:

 • starfsemi, orðspors og stjórnmálalegra tengsla viðskiptamanns og raunverulegs eiganda,
 • hvaða ríki eða ríkjasvæði tengjast viðskiptasambandinu,
 • áhættuþátta sem tengjast þeirri vöru, þjónustu eða færslum sem sóst er eftir,
 • hvaða dreifileiðir eru notaðar,
 • hvort viðskiptamaður notar milliliði til að koma fram fyrir sína hönd,
 • hvort viðskiptamaður er lögaðili með flókið eignarhald eða stjórnskipulag,
 • hvort viðskiptamaður er fjárvörslusjóður eða sambærilegur aðili, og
 • hvort viðskiptamaður stundi aðallega reiðufjárviðskipti.

Þegar einstakur áhættuþáttur er metinn skulu tilkynningarskyldir aðilar að lágmarki tryggja að:

 • einn matsþáttur hafi ekki óeðlileg áhrif til lækkunar á áhættuflokkun,
 • ákvörðun um vægi einstakra áhættuþátta komi ekki í veg fyrir að samningssambönd geti verið flokkuð sem mikil áhætta,
 • fjárhagsleg og hagnaðardrifin sjónarmið hafi ekki áhrif á áhættuflokkun,
 • ákvæði laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka varðandi tilvik þar sem ávallt á að beita aukinni áreiðanleikakönnun gangi alltaf framar en áhættuflokkun tilkynningarskylds aðila,
 • möguleiki sé á að ganga fram hjá sjálfvirkri áhættuflokkun þar sem það er talið nauðsynlegt. Skjalfesta skal rökstuðning fyrir slíkri ákvörðun.

Tilkynningarskyldum aðilum er heimilt að nota sjálfvirk upplýsingatæknikerfi til þess að komast að niðurstöðu um áhættuflokkun í því skyni að flokka samningssambönd og einstök viðskipti. Tilkynn­ingar­skyldur aðili þarf aftur á móti að geta útskýrt fyrir eftirlitsaðila hvernig kerfið virkar og hvernig það sameinar áhættuþætti til þess að komast að endanlegri niðurstöðu varðandi áhættuflokkun. Hann þarf einnig að tryggja að niðurstaðan endurspegli hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og geta rökstutt slíka niðurstöðu gagnvart eftirlitsaðilum.

Gagnlegir tenglar:

 

Til baka

Aðgerðir tilkynningarskyldra aðila

Tilkynningarskyldum aðilum er skylt að grípa til fyrirbyggjandi og áhættumiðaðra aðgerða í því skyni að koma í veg fyrir að starfsemi þeirra sé misnotuð til peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka. Þetta er meðal annars gert með því að framkvæma áhættumat, móta stefnu og verklag, þjálfa starfsmenn, kanna áreiðanleika viðskiptamanna, áhættuflokka viðskiptamenn, viðhafa reglubundið eftirlit með þeim og rannsaka og tilkynna grun um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Smelltu á mynd til að vita meira.

Áhættumat Stefna, stýringar og verkferlar Þjálfun starfsmanna Áreiðanleikakönnun Áhættuflokkun viðskiptamanna Reglubundið eftirlit Rannsóknar- og tilkynningarskylda
Þetta vefsvæði byggir á Eplica