Lífeyrissjóðir

  • Starfsfólk

Íslenskir lífeyrissjóðir starfa samkvæmt lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, en lögin tóku gildi þann 1. júlí 1998. Grunnlöggjöf flestra aðila á fjármálamarkaði samanstendur af regluverki sem byggir á Evróputilskipunum sem teknar eru upp í EES samninginn. Þetta á þó ekki við um íslenska lífeyriskerfið þar sem regluverk lífeyrissjóðanna byggir að mestu á séríslensku regluverki.

Lög nr. 129/1997 eru í tólf köflum og gilda um alla lífeyrissjóði og vörsluaðila lífeyrissparnaðar eins og nánar er kveðið á um í lögunum. Þann 1. júlí 2017 tóku í gildi verulegar breytingar á VII. kafla laganna um fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða og áhættustýringu þeirra. 

Fjármálaeftirlitið viðhefur framsýnt og áhættumiðað eftirlit með starfsemi lífeyrissjóða, greinir helstu áhættuþætti í rekstri þeirra ásamt því að fylgjast með þróun á markaði. Þá fylgist Fjármálaeftirlitið með hlítingu lífeyrissjóða við lög sem um starfsemi þeirra gilda og að gripið sé til viðeigandi ráðstafana þegar tilefni er til. Fjármálaeftirlitið hefur lagt aukna áherslu á góða stjórnarhætti innan lífeyrissjóða, áhættustýringu og innra eftirlit. 


Áhersluefni

Lög og tilmæli

Hægt er að fletta upp lögum og tilmælum sem gilda um starfsemi lífeyrissjóða með einföldum hætti í leitarvél Fjármálaeftirlitsins.

Þjónustuvefur

Þjónustuvefur Fjármálaeftirlitsins tekur á móti gagnaskilum frá eftirlitsskyldum aðilum og sem og öðrum gagnasendingum, svo sem vegna mats á hæfi.

Talnaefni

Hér er hægt að finna upplýsingar um fjárfestingar lífeyrissjóða sem og samantekt úr ársreikningum lífeyrissjóða.

Spurt og svarað

Fjármálaeftirlitið hefur birt spurningar og svör í tengslum við lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða sem aðgengileg eru á heimasíðu eftirlitsins.Þetta vefsvæði byggir á Eplica