Starfsleyfi og skráningar

Eitt af meginverkefnum Fjármálaeftirlitsins er að veita fyrirtækjum, og í sumum tilvikum einstaklingum, leyfi til að starfa á fjármálamarkaði.

Um starfsleyfisumsóknir fer samkvæmt þeim lögum sem um starfsemina gilda:

 • Um viðskiptabanka, sparisjóði og lánafyrirtæki samkvæmt II. kafla laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.
 • Um verðbréfafyrirtæki samkvæmt I. kafla 2. þáttar laga nr. 115/2021, um markaði fyrir fjármálagerninga.
 • Um rekstrarfélög verðbréfasjóða samkvæmt II. kafla laga nr. 116/2021, um verðbréfasjóði.
 • Um félög og einstaklinga sem dreifa vátryggingum samkvæmt lögum nr. 62/2019 um dreifingu vátrygginga.  

 • Um vátryggingafélög samkvæmt lögum nr. 100/2016, um vátryggingastarfsemi.
 • Um kauphallir samkvæmt lögum nr. 115/2021, um markaði fyrir fjármálagerninga.
 • Um lífeyrissjóði samkvæmt lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.
 • Um innheimtuaðila samkvæmt innheimtulögum nr. 95/2008.
 • Um greiðslustofnanir samkvæmt lögum nr. 114/2021, um greiðsluþjónustu.
 • Um rafeyrisfyrirtæki samkvæmt lögum nr. 17/2013, um útgáfu og meðferð rafeyris.
 • Um rekstraraðila sérhæfðra sjóða samkvæmt lögum nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.

 • Um verðbréfamiðstöðvar samkvæmt lögum nr. 7/2020 um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignaskráningu. 

Þá er ákveðin starfsemi skráningarskyld, svo sem: 

 • starfsemi gjaldeyrisskiptastöðva og þjónustuveitendur viðskipta milli sýndarfjár, rafeyris og gjaldmiðla og þjónustuveitendur stafrænna veskja samkvæmt lögum nr. 140/2018, m aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
 • starfsemi lánveitenda og lánamiðlara samkvæmt lögum nr. 118/2016, um fasteignalán til neytenda.
 • starfsemi rekstraraðila sérhæfðra sjóða undir fjárhæðarviðmiðun samkvæmt lögum nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica