Fréttir


Fréttir: júlí 2018

Fyrirsagnalisti

24.7.2018 : Íslenskir bankar í fyrsta sinn með í yfirliti EBA um áhættuvísa í starfsemi evrópskra banka

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin (European Banking Authority, EBA) hefur frá 2013 ársfjórðungslega gefið út yfirlit um fjölmarga áhættuvísa í starfsemi evrópskra banka (EBA Risk Dashboard). Vegna lagalegra og tæknilegra ástæðna hófust gagnaskil frá Fjármálaeftirlitinu til EBA ekki fyrr en að loknum fjórða ársfjórðungi 2017. Íslensku bankarnir Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn eru því í fyrsta sinn með í yfirliti EBA sem byggist á tölum fyrsta ársfjórðungs 2018. (http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/risk-dashboard).

Lesa meira

16.7.2018 : Persónuverndaryfirlýsing Fjármálaeftirlitsins

Fjármálaeftirlitið hefur birt persónuverndaryfirlýsingu á vef sínum og tilnefnt persónu­verndarfulltrúa. Í persónuverndaryfirlýsingunni er gerð grein fyrir stöðu Fjármála­eftirlitsins sem ábyrgðaraðila og vinnsluaðila og hvernig vinnslu persónuupplýsinga hjá Fjármálaeftirlitinu er háttað. Þar kemur fram að Fjármála­eftirlitið vinnur fyrst og fremst með ópersónugreinanlegar upplýsingar tengdar fyrir­tækjum í fjármálastarfsemi.  Að því marki sem Fjármálaeftirlitið vinnur með persónu­upplýsingar er tilgangur þeirrar vinnslu einkum að sinna lögbundnu eftirlitshlutverki. Fjármála­eftirlitið starfar í samræmi við lög nr. 77/2017 um opinber skjalasöfn og varðveitir persónu­upplýsingar í sam­ræmi við ákvæði laganna. Fjármálaeftirlitið afhendir einungis persónu­upplýsingar þegar skýr laga­skylda kveður á um slíkt eða á grundvelli samþykkis. Rík þagnarskylda gildir um starfsemi Fjármála­eftirlitsins og er örugg vinnsla persónuupplýsinga órjúfanlegur þáttur í starfsemi eftirlitsins. Þá er í persónuverndaryfirlýsingunni fjallað um rétt til aðgangs að persónu­upplýs­ingum og með hvaða hætti einstaklingar geti óskað eftir aðgengi að upplýsingum um sig sjálfa.

Lesa meira

16.7.2018 : Sala vátryggingatengdra fjárfestingarafurða NOVIS Insurance Company Inc.

Fjármálaeftirlitið sendi frá sér ábendingu vegna tiltekinna vátryggingatengdra fjárfestingarafurða (Söfnunarlíftrygginga o.fl.) á vefsíðu sinni þann 19. júní sl.: https://www.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/frettir/abendingar-vegna-kaupa-a-vatryggingatengdum-fjarfestingaafurdum-sofnunarliftryggingum.

Lesa meira

6.7.2018 : Þjónustuveitendum með sýndarfé, rafeyri, gjaldmiðla og stafræn veski skylt að skrá sig fyrir lok júlímánaðar

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á lögum nr. 91/2018 um breytingu á lögum nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem tóku gildi 29. júní sl. þess efnis að þjónustuveitendur sem nú þegar bjóða upp á viðskipti milli sýndarfjár, rafeyris og gjaldmiðla og þjónustuveitendur stafrænna veskja skuli óska eftir skráningu hjá Fjármálaeftirlitinu eigi síðar en einum mánuði frá gildistöku laganna. Þeim sem veita ofangreind þjónustu ber með öðrum orðum að óska eftir skráningu fyrir lok júlímánaðar 2018.  Fjármálaeftirlitið skal taka afstöðu til skráningarinnar innan 30 daga eftir að umsókn berst.

Lesa meira

5.7.2018 : Túlkun Fjármálaeftirlitsins vegna markaðssetningar, dreifingar og sölu á tvíundar valréttum og mismunasamningum

Fjármálaeftirlitið telur að markaðssetning, dreifing og sala á tvíundar valréttum og mismunasamningum sem ráðstöfun Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA) frá 27. mars 2018 nær yfir sé andstæð eðlilegum og heilbrigðum viðskiptaháttum og venjum í verðbréfaviðskiptum skv. 5. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.   Ráðstöfun ESMA, sem byggir á heimildum í 40. gr. reglugerðar ESB nr. 600/2014 (MiFIR) sem hefur enn ekki verið innleidd á Íslandi, var gerð í ljósi þess að umræddir fjármálagerningar eru áhættusamir, hafa hátt flækjustig og hafa orðið til þess að fjárfestar hafa tapað umtalsverðum fjármunum. 

Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica