Fréttir


Fréttir: júní 2014

Fyrirsagnalisti

27.6.2014 : Fjármálaeftirlitið samþykkir yfirfærslu rekstrarhluta

Fjármálaeftirlitið samþykkti þann 27. júní 2014 yfirfærslu tiltekins rekstrarhluta MP banka hf., kt. 540502-2930 , til Lýsingar hf., kt. 621101-2420, samkvæmt 106. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Um er að ræða yfirfærslu á réttindum og skyldum eignaleigusamninga, lánasamninga og skuldabréfa Lykils fjármögnunar, eignaleigusviðs MP banka hf., ásamt undirliggjandi leigumunum og veðum. Jafnframt tekur Lýsing hf. við vörumerki, viðeigandi tölvukerfum vegna samningasafnsins þ. á m. viðskiptasögu, reglum og ferlum. Fallið verður frá uppgreiðslugjaldi á yfirteknum samningum, sbr. upplýsingagjöf Lýsingar hf. til viðskiptavina Lykils. Auglýsing um yfirfærsluna verður jafnframt birt í Lögbirtingablaði.

Lesa meira

26.6.2014 : Opið fyrir móttöku XBRL gagna í prófunarumhverfi

Fjármálaeftirlitið getur nú tekið við sannprófuðum XBRL gögnum í prófunarumhverfi. Öll skil fara í gegnum vefþjónustu skýrsluskilakerfis FME. Nánari upplýsingar um skil á XBRL gögnum er að finna á þjónustugátt FME og eru skilaaðilar hvattir til að skoða síðuna. Vakin er athygli á útfærslu á auðkennum skilaaðila sem útskýrð er á síðunni.

Lesa meira

25.6.2014 : Fjármálaeftirlitið hefur veitt Orkuveitu Reykjavíkur innheimtuleyfi

Fjármálaeftirlitið veitti Orkuveitu Reykjavíkur þann 24. júní 2014 innheimtuleyfi samkvæmt innheimtulögum nr. 95/2008. 

Lesa meira

24.6.2014 : Fjármálaeftirlitið fjallar um stöðu lífeyrissjóðanna 2013

Fjármálaeftirlitið hefur birt yfirlit sitt yfir stöðu íslenskra lífeyrissjóða fyrir árið 2013. Lífeyriskerfið er öflugt og heldur áfram að stækka í efnahagslegu tilliti. Á liðnu ári voru starfandi 27 lífeyrissjóðir í 80 deildum samtryggingar og séreignar. Aðrir vörsluaðilar séreignasparnaðar voru sjö talsins.  Tryggingafræðileg staða sjóðanna hefur farið batnandi og er staða sjóða án ábyrgðar launagreiðenda nærri komin í jafnvægi. Tryggingafræðileg staða sjóða með ábyrgð ríkis og sveitarfélaga er enn áhyggjuefni. Vegna vaxandi mikilvægis lífeyrissjóða við öflun lífeyristekna mun þurfa að bregðast við þeirri stöðu  eins og gert hefur verið  í mörgum af okkar nágrannalöndum. Gjaldeyrishöft takmarka enn fjárfestingamöguleika lífeyrissjóðanna og möguleika þeirra til áhættudreifingar.

Lesa meira

18.6.2014 : Nýjar reglur Seðlabanka Íslands um gjaldeyrismál nr. 565/2014

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á því að Seðlabanki Íslands hefur birt nýjar reglur nr. 565/2014 um gjaldeyrismál sem taka gildi þann 19. júní 2014.

Lesa meira

16.6.2014 : EIOPA gefur út drög að leiðbeinandi tilmælum vegna Solvency II til umsagnar

Evrópska eftirlitsstofnunin á vátrygginga- og lífeyrismarkaði (EIOPA) birti 2. júní sl. drög að leiðbeinandi tilmælum vegna innleiðingar Solvency II tilskipunarinnar (2009/138/EB). EIOPA var komið á fót með reglugerð ESB nr. 1094/2010/EB og skv. 16. gr. þeirrar reglugerðar hefur EIOPA heimild til að setja leiðbeinandi tilmæli til að auka samræmingu í regluverki og eftirliti innan ESB. Tilmælin útskýra betur eftirlitsframkvæmd og kröfur í Solvency II og því telur Fjármálaeftirlitið það til hagsbóta fyrir alla aðila á markaðnum að farið sé að þeim.

Lesa meira

13.6.2014 : Fjármálaeftirlitið gefur út leiðbeinandi tilmæli um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út endurskoðuð leiðbeinandi tilmæli nr. 5/2014 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

Lesa meira

12.6.2014 : Fjármálaeftirlitið birtir ársreikninga og upplýsingar um afkomu vátryggingagreina hjá íslenskum vátryggingafélögum

Fjármálaeftirlitið hefur birt ársreikninga  og upplýsingar um afkomu vátryggingagreina  hjá íslenskum vátryggingafélögum fyrir reikningsárið 2013 með samræmdri uppsetningu. Birtir eru rekstrar- og efnahagsreikningar, ásamt sjóðsstreymi. Í þeim tilvikum sem vátryggingafélag er hluti af samstæðu eru birtir móðurfélagsreikningar.

Lesa meira
Leiðrétt mynd 1 í kafla 2.5 um vátryggingamarkað í ársskýrslu Fjármálaeftirlitsins

12.6.2014 : Leiðrétting á ársskýrslu Fjármálaeftirlitsins

Vegna villu í innsendum gögnum gefur Mynd 1 í kafla 2.5 um vátryggingamarkað (bls. 32) í ársskýrslu Fjármálaeftirlitsins ekki rétta mynd af eignasamsetningu vátryggingafélaga í lok árs 2013. Lesa meira

11.6.2014 : Fjármálaeftirlitið veitir Öldu sjóðum hf. viðbótarstarfsheimildir.

Fjármálaeftirlitið veitti Öldu sjóðum hf. þann 14. desember 2012 starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða skv. 7. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.

Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica