Fréttir


Fréttir: 2015

Fyrirsagnalisti

28.12.2015 : Dreifibréf til fjármálafyrirtækja um framsetningu birtingar og afhendingu lykilupplýsinga til fjárfesta í verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum

Fjármálaeftirlitið sendi hinn 23. desember sl. dreifibréf til fjármálafyrirtækja um framsetningu birtingar og afhendingu lykilupplýsinga til fjárfesta í verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum. Með dreifibréfinu vill Fjármálaeftirlitið undirstrika mikilvægi lykilupplýsinga sem samanburðarskjals fyrir fjárfesta við ákvörðun um fjárfestingu í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóðum.

Lesa meira

22.12.2015 : Dreifibréf til vátryggingafélaganna vegna endurgjafar á ORSA ferli þeirra

Fjármálaeftirlitið sendi, þann 22. desember 2015, dreifibréf til vátryggingafélaga þar sem teknar voru saman þær ábendingar sem komu almennt fram í endurgjöf til félaganna vegna eigin áhættu- og gjaldþolsmats þeirra (e. ORSA). Eigið áhættu- og gjaldþolsmat felst í því að vátryggingafélag leggi mat á eigin áhættur, hvernig eigi að bregðast við þeim og hvaða áhrif einstaka atburðir geta haft á gjaldþol félagsins. Var því beint til félaganna að taka ábendingarnar til athugunar við næsta eigið áhættu- og gjaldþolsmat, eftir því sem við á.

Lesa meira

17.12.2015 : Kynningarfundur vegna gagnaskila sem tengjast CRD IV löggjöfinni

Þann 17. desember sl. hélt Fjármálaeftirlitið kynningarfund fyrir fjármálafyrirtæki vegna áætlunar varðandi CRD IV gagnaskil fyrir árið 2016.

Lesa meira

16.12.2015 : Kynningarfundur vegna innleiðingar Solvency II tilskipunarinnar

Þann 15. desember sl. hélt Fjármálaeftirlitið kynningarfund fyrir vátryggingafélög, ytri og innri endurskoðendur vátryggingafélaga og aðra aðila sem hagsmuna eiga að gæta vegna innleiðingar Solvency II tilskipunarinnar. Um var að ræða fyrsta kynningarfundinn í áætlaðri fundaröð vegna innleiðingar Solvency II.

Lesa meira

9.12.2015 : Dreifibréf um tilkynningar til Fjármálaeftirlitsins á grundvelli 43. gr. laga nr. 128/2011

Fjármálaeftirlitið sendi þann 4. desember 2015, dreifibréf til rekstrarfélaga verðbréfasjóða. Í dreifibréfinu voru áréttaðar þær reglur sem gilda um tilkynningar til Fjármálaeftirlitsins fari fjárfesting verðbréfa- eða fjárfestingarsjóðs fram úr leyfilegum mörkum sbr. 43. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði

Lesa meira

8.12.2015 : Reglur um ársreikninga verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út reglur um ársreikninga verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða . Reglurnar koma fyrst til framkvæmda á næsta ári við gerð árshlutauppgjörs miðað við 30. júní 2016. Ársreikningar fyrir reikningsskilaárið 2016 verða unnir í samræmi við reglurnar.

Lesa meira

1.12.2015 : Fundaröð vegna innleiðingar Solvency II tilskipunarinnar

Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að bjóða til fundaraðar vegna innleiðingar Solvency II tilskipunarinnar á vátryggingamarkaði. Fundirnir eru einkum ætlaðir fulltrúum vátryggingafélaganna,ytri og innri endurskoðendum þeirra, sem og öðrum sem áhuga kunna að hafa.

Lesa meira

25.11.2015 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

Lesa meira

25.11.2015 : Morgunverðarfundur um netöryggi

Fjármálaeftirlitið býður til morgunverðarfundar um netöryggi fjármálafyrirtækja í B-sal Grand Hótel Reykjavík fimmtudaginn 3. desember næstkomandi. Á fundinum mun Fredrik Hult, sem er aðalráðgjafi hjá öryggisfyrirtækinu Cyber Resilience Ltd., halda fyrirlestur sem ber yfirskriftina: From Bytes to Boardroom, a journey to cyber resilience. Fyrirlestur Hults er einkum ætlaður stjórnendum fjármálafyrirtækja og þeim sem vinna að upplýsingatækni og öryggismálum innan þeirra.

Lesa meira

24.11.2015 : Gagnaskil til Fjármálaeftirlitsins í tengslum við innleiðingu CRD IV

Fjármálaeftirlitið hefur tekið saman áætlun um gagnaskil og skiladagsetningar sem tengjast innleiðingu á CRD IV (hér eftir CRD IV gagnaskil) og er áætlunin nú komin á vef Fjármálaeftirlitsins . CRD IV er samevrópskt regluverk fyrir fjármálafyrirtæki sem starfa á innri markaði ESB. Eins og áður hefur verið kynnt tekur ný skilatafla Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (hér eftir EBA) tekur gildi 1. janúar 2016 og þá styttast skilafrestir vegna CRD IV gagnaskila.

Lesa meira

20.11.2015 : Fjármálaeftirlitið veitir Fossum mörkuðum hf. aukið starfsleyfi

Fjármálaeftirlitið veitti Fossum mörkuðum hf., kt. 660907-0250, aukið starfsleyfi hinn 17. nóvember 2015 á grundvelli laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Fossum mörkuðum hf. var veitt starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki hinn 23. júní 2015 á grundvelli sömu laga. Starfsleyfi Fossa markaða hf. hefur verið endurútgefið með tilliti til viðbótarstarfsheimilda sem felast í umsjón með útboði fjármálagerninga án sölutryggingar og töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, sbr. f-lið 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002.

Lesa meira

18.11.2015 : Fjölbreytt efni í nýjum Fjármálum

Nýtt eintak Fjármála , vefrits Fjármálaeftirlitsins, er komið út. Jón Ævar Pálmason, sérfræðingur í áhættugreiningu, fjallar þar um áhrif nýrra líftaflna á skuldbindingar lífeyrissjóða. Hildur Jana Júlíusdóttir, lögfræðingur á sviði yfirlögfræðings Fjármálaeftirlitsins skrifar um nýlegar breytingar á stjórnvaldssektarheimildum Fjármálaeftirlitsins og Sigurður Freyr Jónatansson forstöðumaður á greiningarsviði um breytingar sem eru framundan á löggjöf um vátryggingamarkað. Enn fremur er í blaðinu umfjöllun Ragnheiðar Morgan, lögfræðings á eftirlitssviði um samskipti Fjármálaeftirlitsins við ytri endurskoðendur eftirlitsskyldra aðila sem jafnframt eru einingar tengdar almannahagsmunum. Þá skrifar Guðmundur Örn Jónsson, sérfræðingur í áhættugreiningu grein um Basel II og eiginfjárþörf banka á Íslandi.

Lesa meira

16.11.2015 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

Lesa meira

13.11.2015 : Af vettvangi EIOPA

Fjármálaeftirlitið sendi 13. nóvember sl. dreifibréf til vátryggingafélaga sem falla munu undir Solvency II tilskipunina þar sem vakin er athygli á nýjustu þróun á vettvangi EIOPA.

Lesa meira

4.11.2015 : Fjármálaeftirlitið hefur metið Arctica Eignarhaldsfélag ehf. hæft til að fara með virkan eignarhlut í H.F. Verðbréfum hf.

Hinn 2. nóvember  sl. komst Fjármálaeftirlitið að þeirri niðurstöðu að Arctica Eignarhaldsfélag ehf. sé hæft til að fara með virkan eignarhlut í H.F. Verðbréfum hf., sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Lesa meira

3.11.2015 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

Lesa meira

28.10.2015 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

Lesa meira

22.10.2015 : Vegna athugasemda Viðskiptaráðs um drög að frumvarpi til laga um vátryggingastarfsemi

Fjármálaeftirlitið vísar til umsagnar Viðskiptaráðs Íslands um drög til nýrra laga um vátryggingastarfsemi sem byggja á svokallaðri Solvency II tilskipun (nr. 2009/138/EB) og fjölmiðlaumfjöllunar í kjölfarið um þá umsögn. Nokkrar rangfærslur koma fram í umsögn Viðskiptaráðs sem Fjármálaeftirlitið telur sig knúið til að leiðrétta.

Lesa meira

20.10.2015 : Umræðuskjal um drög að reglum um hámarksútgreiðslufjárhæð og takmarkanir á útgreiðslum fjármálafyrirtækja vegna eiginfjárauka

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út umræðuskjal nr. 5/2015. Umræðuskjalið inniheldur drög að reglum um hámarksútgreiðslufjárhæð og takmarkanir á útgreiðslum fjármálafyrirtækja vegna eiginfjárauka. Lesa meira

19.10.2015 : Samruni AFL-sparisjóðs ses. og Arion banka hf.

Fjármálaeftirlitið samþykkti hinn 15. október 2015 samruna AFL-sparisjóðs ses. og Arion banka hf. á grundvelli 1. mgr. 106. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Arion banki hf. tekur við öllum réttindum og skyldum AFL-sparisjóðs ses. og verða félögin sameinuð undir nafni Arion banka hf.

Lesa meira
Síða 1 af 6


Þetta vefsvæði byggir á Eplica