Fréttir


Fréttir: apríl 2015

Fyrirsagnalisti

22.4.2015 : Fjármálaeftirlitið hefur metið Fossa Finance ehf., H3 ehf. og Kormák Invest ehf. hæf til að fara með virkan eignarhlut í Fossum mörkuðum hf. (áður ARM Verðbréf hf.)

Hinn 16. apríl sl. komst Fjármálaeftirlitið að þeirri niðurstöðu að félögin Fossar Finance ehf., H3 ehf. og Kormákur Invest ehf. séu hæf til að fara með virkan eignarhlut í verðbréfamiðluninni Fossum mörkuðum hf., sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Lesa meira

22.4.2015 : Breyting á félagaformi Sparisjóðs Norðfjarðar ses.

Fjármálaeftirlitið samþykkti þann 16. apríl 2015 samruna Sparisjóðs Norðfjarðar ses. við Sparisjóð Austurlands hf. en með samrunanum var rekstrarformi Sparisjóðs Norðfjarðar ses. breytt úr sjálfseignarstofnun í hlutafélag samkvæmt  73. gr., sbr. 3. mgr. 72. gr. og 106. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Lesa meira

21.4.2015 : Vefritið Fjármál komið út

Fjármál, vefrit Fjármálaeftirlitsins, er komið út og er þetta fyrsta tölublað ársins.  Í blaðinu eru fjórar greinar eftir sérfræðinga Fjármálaeftirlitsins en þetta er fjórða árið sem blaðið er gefið út.

Lesa meira

21.4.2015 : Fjármálaeftirlitið gefur út leiðbeinandi tilmæli um starfsemi vísitölusjóða og kauphallarsjóða

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2015 um starfsemi vísitölusjóða og kauphallarsjóða. Tilmælin varða fyrst og fremst upplýsingagjöf vegna starfsemi slíkra sjóða og er ætlað að stuðla að því að þeir veiti fjárfestum upplýsingar í samræmi við bestu framkvæmd eins og hún hefur verið afmörkuð í viðmiðunarreglum (e. guidelines) Evrópska verðbréfa- og markaðseftirlitsins, ESMA/2014/937.

Lesa meira

17.4.2015 : Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða

Fjármálaeftirlitið hefur sett reglur um ársreikninga lífeyrissjóða, nr. 335/2015, en samkvæmt 5. mgr. 40. gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda, nr. 129/1997, setur Fjármálaeftirlitið reglur um uppsetningu ársreiknings, innihald einstakra liða efnahagsreiknings, yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris, sjóðstreymi, skýringar og mat á einstökum liðum. Eldri reglur, nr. 55/2000, höfðu ekki verið uppfærðar um nokkra hríð, jafnvel þótt gerðar hafa verið breytingar á lögum um ársreikninga frá því þær voru settar.

Lesa meira

16.4.2015 : Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2015

Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2015 var haldinn þriðjudaginn 14. apríl í fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Fjármálastöðugleikaráð er formlegur samstarfsvettvangur stjórnvalda um fjármálastöðugleika.  Ráðið er vettvangur samráðs, upplýsingaskipta og stefnumótunar vegna fjármálastöðugleika og samhæfir viðbúnað opinberra aðila við fjármálakreppu.

Lesa meira

15.4.2015 : Kynningarfundur um nýlega innleitt verklag við gagnaskil

Fjármálaeftirlitið bauð eftirlitsskyldum aðilum á lánamarkaði og vátryggingamarkaði fyrir nokkru til kynningarfundar um nýlega innleitt verklag við gagnaskil hjá Fjármálaeftirlitinu og endurskoðun á gagnasöfnun þess með hliðsjón af kröfum CRD IV og Solvency II

Lesa meira

15.4.2015 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofna

Með vísan til 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofna:

Lesa meira

14.4.2015 : ESMA vinnur að miðlægum lausnum vegna MiFIR og EMIR

Þann 1. apríl síðastliðin tilkynnti Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitið (ESMA) um að stofnunin ynni nú að miðlægum lausnum vegna ákvæða í reglugerð ESB nr. 600/2014 (Markets in Financial Instruments Regulation, MiFIR) og reglugerð ESB nr. 596/2014 (Market Abuse Regulation, MAR) um gagnasöfnun og ákvæða í reglugerð ESB nr. 648/2012 (European Market Infrastructure Regulation, EMIR) um aðgengi að gögnum frá afleiðuviðskiptaskrám.

Lesa meira

13.4.2015 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu líftryggingastofns

Með vísan til 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofna:

Lesa meira

9.4.2015 : Enginn neytendasími í dag

Vegna verkfalls verður enginn neytendasími opinn í dag hjá Fjármálaeftirlitinu. Vinsamlegast beinið því fyrirspurnum á fme@fme.is.

Neytendasíminn verður næst opinn næstkomandi þriðjudag á milli tíu og ellefu.

Lesa meira

1.4.2015 : EIOPA birtir tækniráðgjöf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

Evrópska eftirlitsstofnunin á vátrygginga- og lífeyrismarkaði (EIOPA) birti 26. mars sl. tækniráðgjöf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í tengslum við fjármögnunar- og viðreisnaráætlanir (e. finance scheme and recovery plan) og úrræði eftirlitsstjórnvalda við versnandi fjárhagsstöðu vátryggingafélaga eftir gildistöku Solvency II.

Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica