Fréttir


Fréttir: mars 2009

Fyrirsagnalisti

30.3.2009 : Helstu niðurstöður skýrslu um reglur og framkvæmd á eftirliti með bönkunum

Finnski bankasérfræðingurinn, Kaarlo Jännäri, hefur skilað skýrslu um reglur og framkvæmd á eftirliti með fjármálafyrirtækjum (hjá Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitinu), en skýrslan er hluti af samkomulagi Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Lesa meira

30.3.2009 : Greiðsluskylda Tryggingarsjóðs vegna Straums-Burðaráss Fjárfestingarbanka hf.

Þann 9. mars 2009 tók Fjármálaeftirlitið ákvörðun um að taka yfir vald hluthafafundar Straums-Burðaráss Fjárfestingarbanka hf. og skipa skilanefnd fyrir bankann. Skilanefnd bankans tók ákvörðun um að loka bankanum þann dag. Lesa meira

24.3.2009 : Ábendingar og Gjallarhornið

Ábendingar neytenda, sem og ábendingar eftirlitsskyldra aðila og starfsmanna á þeirra vegum, eru mikilvægur og nauðsynlegur þáttur í sérhverju eftirliti. Fjármálaeftirlitinu hafa á undanförnum mánuðum borist fjölmargar ábendingar, sem margar hverjar hafa orðið grundvöllur að frekari rannsóknum. Lesa meira

24.3.2009 : GAM Management hf. fær starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða

Fjármálaeftirlitið hefur þann 23. mars 2009 veitt GAM Management hf., kt. 530608-0690, Skipholti 50d, 105 Reykjavík, starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða samkvæmt 7. tölul. 1. mgr. 4. gr., sbr. 7. tölul. 1. mgr. 3. gr. og 2. - 3. tölul. 1. mgr. 27. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Lesa meira

22.3.2009 : Frestun innlausna í verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum Rekstrarfélags SPRON hf.

Vegna ákvörðunar Fjármálaeftirlitsins, dags. 21. mars sl. vegna Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis hf. (SPRON), hefur Fjármálaeftirlitið með vísan til 3. mgr. 27. gr. og 3. mgr. 53. laga nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði ákveðið að fresta tímabundið innlausnum allra verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða Rekstrarfélags SPRON hf. Lesa meira

21.3.2009 : Endurskipulagning stjórnvalda á sparisjóðakerfinu

Stjórnvöld hafa í dag kynnt áform um endurskipulagningu sparisjóðakerfisins í landinu.

Lesa meira

20.3.2009 : Tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða versnar

Vegna áfalla á fjármálamörkuðum sl. haust ákvað Fjármálaeftirlitið að flýta skýrsluskilum á tryggingafræðilegum athugunum lífeyrissjóða. Skiladagur var ákveðinn 1. mars fyrir sjóði án ábyrgðar og 1. apríl fyrir sjóði með ábyrgð launagreiðenda. Fyrrnefndir sjóðir hafa nú skilað skýrslum um tryggingafræðilega stöðu miðað við stöðuna 31/12/2008.

Lesa meira

19.3.2009 : Fjármálaeftirlitið frestar yfirfærslu innlána Straums-Burðaráss fjárfestingabanka hf.

Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að fresta yfirfærslu innlána Straums - Burðaráss fjárfestingabanka hf. til Íslandsbanka hf. vegna tæknilegra vandkvæða. Um er að ræða flókið verkefni sem er tímafrekara en ætlað var. Af þeim sökum er nauðsynlegt að veita rýmri tímafrest til að ljúka yfirfærslu innlána og útgáfu skulda- og tryggingarskjala.

Lesa meira

18.3.2009 : Tilkynning vegna rannsóknar á lífeyrissjóðum

Fjármálaeftirlitið hefur vísað til sérstaks saksóknara rannsókn á meintum brotum fimm lífeyrissjóða, sem eru í rekstri og eignastýringu hjá Landsbankanum, á 36. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Lesa meira

17.3.2009 : Ákvörðun um ráðstöfun innlána Straums - Burðaráss fjárfestingabanka hf.

Fjármálaeftirlitið hefur tekið ákvörðun um ráðstöfun skuldbindinga Straums - Burðaráss fjárfestingabanka hf. á Íslandi vegna innlána í höfuðstöðvum bankans á Íslandi. Innstæður munu flytjast yfir til Íslandsbanka hf. miðað við stöðu og áunna vexti á yfirtökudegi með ákveðnum takmörkunum tilgreindum í ákvörðuninni.

Lesa meira

16.3.2009 : Fjármálaeftirlitið og sérstakur saksóknari setja sér samskiptareglur

Sérstakur saksóknari og settur forstjóri Fjármálaeftirlitsins undirrituðu 13. mars sl. verklagsreglur til grundvallar samstarfi sínu. Reglurnar hafa það markmið að greiða fyrir upplýsingaflæði milli aðila, stuðla að auknum skilningi á verkaskiptingu aðila og koma í veg fyrir að mál verði rannsökuð samtímis á fleiri en einum stað.

Lesa meira

13.3.2009 : Nítján sóttu um starf forstjóra Fjármálaeftirlitsins

Nítján manns sóttu um starf forstjóra Fjármálaeftirlitsins en umsóknarfrestur rann út 11. mars. Umsækjendurnir eru: Lesa meira

12.3.2009 : Skilmálar fjármálagernings frá nýju bönkunum til þeirra gömlu

Í ákvörðun Fjármálaeftirlitsins (FME) dags. 6. mars 2009 kemur fram að skilmálar fjármálagerningsins sem gefinn verður út frá nýja bankanum til þess gamla, vegna greiðslu á endurgjaldi fyrir því sem ráðstafað er til nýja bankans, skuli liggja fyrir eigi síðar en 18. maí 2009.

Lesa meira

10.3.2009 : Athugasemd vegna ummæla Marel Food Systems hf.

Í ljósi umfjöllunar Marel Food Systems hf. í fjölmiðlum í gær vegna stjórnvaldssektarákvörðunar Fjármálaeftirlitsins á hendur félaginu þann 4. desember sl., telur Fjármálaeftirlitið nauðsynlegt að eftirfarandi komi fram. Lesa meira

9.3.2009 : Fjármálaeftirlitið grípur inn í rekstur Straums-Burðaráss Fjárfestingarbanka hf.

Fjármálaeftirlitið hefur á grundvelli laga nr. 125/2008, sem sett voru í október síðastliðnum vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o. fl., gripið inn í rekstur Straums-Burðaráss fjárfestingarbanka hf. Fjármálaeftirlitið hefur skipað skilanefnd sem tekur við öllum heimildum stjórnar Straums-Burðaráss Fjárfestingarbanka hf.

Lesa meira

4.3.2009 : Um hlutverk Fjármálaeftirlitsins og verkaskiptingu þess og annarra embætta.

Nokkurs misskilnings virðist hafa gætt í umræðunni frá því að bankarnir þrír féllu um hlutverk Fjármálaeftirlitsins. Með þessum línum leitast höfundur við að útskýra þetta hlutverk og verkaskiptingu milli Fjármálaeftirlitsins og annarra embætta. Lesa meira

3.3.2009 : Dreifibréf vegna innheimtustarfsemi viðskiptabanka, sparisjóða, annarra lánastofnana og verðbréfafyrirtækja

Fjármálaeftirlitið sendi þann 27. febrúar 2009, dreifibréf til viðskiptabanka, sparisjóða, annarra lánastofnana og verðbréfafyrirtækja. Í dreifibréfinu var áréttað að heimild til núverandi gjaldtöku rynni út í lok febrúar.

Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica