Fréttir


Fréttir: mars 2017

Fyrirsagnalisti

28.3.2017 : Nýjar reglur og breytt gagnaskil vegna fyrirgreiðslna fjármálafyrirtækis til venslaðra aðila

Fjármáleftirlitið hefur sett nýjar reglur um fyrirgreiðslur fjármálafyrirtækis til venslaðra aðila, nr. 247/2017, byggðar á lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Við gildistöku reglnanna falla úr gildi eldri reglur um sama efni, nr. 162/2011.

27.3.2017 : Vefritið Fjármál er komið út

Fjármál, vefrit Fjármálaeftirlitsins, er komið út með fjölbreytilegu efni. Greinin: Hverjir eiga erindi í stjórn lífeyrissjóðs? er skrifuð af þeim Helgu Rut Eysteinsdóttur, lögfræðingi á eftirlitssviði, Hrafnhildi S. Mooney sérfræðingi á greiningasviði og Maríu Finnsdóttur, sérfræðingi í fjárhagslegu eftirliti.  Þá skrifar Hildigunnur Hafsteinsdóttir, lögfræðingur á eftirlitssviði, grein sem nefnist FinTech – framtíð fjármálagerninga og Björn Z. Ásgrímsson, sérfræðingur í áhættugreiningu skrifar grein sem ber yfirskriftina Lífeyriskerfið – Áhætta sjóðfélaga . Ritinu lýkur á ritdómi um bókina Naked Statistics eftir Charles Wheelan en dóminn ritar Jón Ævar Pálmason, forstöðumaður á greiningasviði Fjármálaeftirlitsins.

23.3.2017 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Hér með tilkynnist um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

20.3.2017 : Vegna fréttar fyrr í dag

Ónákvæmni gætti í frétt Fjármálaeftirlitsins fyrr í dag þar sem fjallað var um kaup fjárfesta á tæplega 30% eignarhlut í Arion banka. Í fréttinni sagði að umræddum hlutum fylgdi ekki atkvæðisréttur, en hið rétta er að Fjármálaeftirlitið hefur vitneskju um þetta atriði að því er varðar þrjá stærstu aðilana, en hefur ekki upplýsingar um þetta atriði varðandi þann fjórða.

20.3.2017 : Kaup á eignarhlut í Arion banka

Í tilefni frétta af kaupum á eignarhlut í Arion banka vill Fjármálaeftirlitið koma eftirfarandi á framfæri.

16.3.2017 : Drög að reglum vegna tæknilegra framkvæmdarstaðla sem fylgja Solvency II

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út fjögur umræðuskjöl, nr. 3 - 6/2017. Umræðuskjölin innihalda drög að reglum til að innleiða tæknilega framkvæmdarstaðla sem fylgja Solvency II löggjöf ESB. Reglurnar verða settar með stoð í lögum nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi. 

10.3.2017 : Fjármálaeftirlitið hefur metið VÍS hf. hæft til að fara með virkan eignarhlut í Kviku banka hf. Akta sjóðum hf. og Júpíter rekstrarfélagi hf.

Fjármálaeftirlitið hefur komist að þeirri niðurstöðu að Vátryggingafélag Íslands hf., kt. 690689-2009, sé hæft til að fara með virkan eignarhlut í Kviku banka hf. sem nemur allt að 33%, sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.  

10.3.2017 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu líftryggingastofns

Hér með tilkynnist um fyrirhugaða yfirfærslu líftryggingastofns:
Yfirfærsla á hluta líftryggingastofns frá Scottish Equitable plc. til Rothesay Life plc.

6.3.2017 : Engar vísbendingar um upplýsingaleka

Vegna fréttar í Morgunblaðinu í morgun, vill Fjármálaeftirlitið koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri er varða Borgun hf. og það verklag sem almennt er farið eftir hjá stofnuninni þegar upp koma hugsanleg refsimál.

3.3.2017 : Skráning lánveitenda og lánamiðlara

Fjármálaeftirlitið vill vekja athygli á gildistöku laga nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda þann 1. apríl 2017.  Með lögunum er það gert að skilyrði til að mega veita fasteignalán til neytenda í atvinnuskyni að aðili hafi verið skráður af Fjármálaeftirlitinu. Hið sama á við um aðila sem vilja stunda miðlun slíkra lána. Þó geta lánastofnanir, Íbúðalánasjóður, lífeyrissjóðir og vátryggingafélög veitt fasteignalán án undangenginnar skráningar auk þess geta lánastofnanir, og í vissum tilvikum lögmenn og endurskoðendur, stundað lánamiðlun án undangenginnar skráningar.  

3.3.2017 : Fjármálaeftirlitið birtir áætlun um setningu reglna og útgáfu leiðbeinandi tilmæla 2017 – 2018

Til að auka upplýsingagjöf til eftirlitsskyldra aðila mun Fjármálaeftirlitið framvegis taka upp þá nýjung að birta áætlun um setningu reglna og leiðbeinandi tilmæla en áætlunin gildir til næstu tveggja ára. Áætlunin hefur að geyma heiti allra reglna og leiðbeinandi tilmæla sem unnin verða á þessu tímabili, flokkað eftir mörkuðum og með áætlaða tímasetningu um það hvenær viðkomandi verkefni lýkur. Einnig eru í áætluninni stuttar skýringar/athugasemdir til að veita viðbótarupplýsingar um uppruna einstakra verkefna.

2.3.2017 : Nýjar reglur um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja

Þann 8. febrúar sl. samþykkti stjórn Fjármálaeftirlitsins nýjar reglum um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Reglur nr. 150/2017 voru birtar í Stjórnartíðindum þann 23. febrúar sl. Við gildistöku þeirra féllu úr gildi reglur nr. 887/2012 um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja.

1.3.2017 : Tilkynning um samruna Varðar líftrygginga hf. og Okkar líftrygginga hf.

Fjármálaeftirlitið veitti þann 28. febrúar 2017 leyfi fyrir samruna Varðar líftrygginga hf. og Okkar líftrygginga hf. á grundvelli 35. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi. 


Language


Þessi síða notar vefkökur.
Lesa meira

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica