Fréttir


Fréttir: júní 2012

Fyrirsagnalisti

29.6.2012 : Fjármálaeftirlitið gefur út drög að leiðbeinandi tilmælum um áhættustýringu (eftirlitskerfi) vörsluaðila séreignasparnaðar, sbr. umræðuskjal nr. 4/2012.

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út umræðuskjal nr. 4/2012 varðandi drög að leiðbeinandi tilmælum um áhættustýringu (eftirlitskerfi) vörsluaðila séreignasparnaðar.  Tilmælin eru byggð á grunni tilmæla nr. 4/2011 um áhættustýringu (eftirlitskerfi) samtryggingadeilda lífeyrissjóða og stefnt er að því að samræmdar kröfur séu gerðar til allra vörsluaðila séreignasparnaðar varðandi heildar áhættustýringu (eftirlitskerfi) þeirra.  Jafnframt eru tilmælin viðbót við leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2011 um áhættustýringu vátryggingafélaga og leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2002 um innra eftirlit og áhættustýringu hjá fjármálafyrirtækjum

Lesa meira

28.6.2012 : Fjármálaeftirlitið gefur út drög að reglum um viðbótareiginfjárliði, sbr. umræðuskjal nr. 5/2012.

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út umræðuskjal nr. 5/2012 varðandi drög að reglum um viðbótareiginfjárliði. Reglurnar verða settar á grundvelli 10. mgr. 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.

Lesa meira

27.6.2012 : Tilkynning um niðurfellingu starfsleyfis EA fjárfestingarfélags ehf.

EA fjárfestingarfélag ehf., kt. 540599-2469, hefur afsalað sér starfsleyfi sínu sem viðskiptabanki. Þá var félagið tekið til slitameðferðar með úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur þann 1. júní sl. Með vísan til framangreinds hefur Fjármálaeftirlitið fallist á afsal starfsleyfis félagsins og miðast niðurfelling starfsleyfis þess við 20. júní 2012.  Lesa meira

26.6.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns 26. júní 2012

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

1. Frá Chartis Europe SA til Chartis Europe Limited.

Lesa meira

26.6.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns - 26. júní 2012

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

1. Coface Kreditversicherung Aktiengesellschaft sameinast  Compagnie Francaise d´Assurance pour le Commerce Exterieur, societe anonym (Coface S.A.) Lesa meira

21.6.2012 : Hæstiréttur staðfestir úrskurð héraðsdóms í máli Saga Capital gegn Fjármálaeftirlitinu

Hæstiréttur felldi hinn 14. júní síðastliðinn dóm í máli Saga Capital hf. gegn Fjármálaeftirlitinu. Fjármálaeftirlitið hafði afturkallað starfsleyfi Saga Capital en í kjölfarið var Saga Capital tekið til slita með úrskurði héraðsdóms. Saga Capital kærði úrskurð héraðsdóms til Hæstaréttar en niðurstaða Hæstaréttar var að staðfesta hinn kærða úrskurð með vísan til þeirrar meginreglu að málskot til dómstóla fresti ekki réttaráhrifum stjórnvaldsákvörðunar. Lesa meira

19.6.2012 : Annað eintak Fjármála komið út

Annað eintak Fjármála, vefrits Fjármálaeftirlitsins, er komið út með fjölbreyttu efni. Unnur Gunnarsdóttir, settur forstjóri Fjármálaeftirlitsins, fjallar í inngangi um til hvers Fjármálaeftirlitið horfir við ákvarðanir og Sigurður Freyr Jónatansson, tryggingastærðfræðingur fjallar því næst um afkomu vátryggingafélaga á árinu 2011. Þá fjallar Guðmundur Örn Jónsson, sérfræðingur á sviði greininga um aðskilnað viðskiptabanka frá annarri fjármálastarfsemi. Að lokum skrifar Evgenía K. Mikaelsdóttir, sérfræðingur á sviði greininga, um eftirlitsferli Fjármáleftirlitsins í tengslum við mat á eiginfjárkröfu fjármálafyrirtækja – Stoð 2 í Basel reglum.

Lesa meira

8.6.2012 : Staða samstarfs fjármálafyrirtækja og fulltrúa lánþega um úrvinnslu gengistryggðra lána

Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með því að starfsemi eftirlitsskyldra aðila, þ. á m. fjármálafyrirtækja, sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir sem um starfsemina gilda og að starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Hins vegar hefur Fjármálaeftirlitið ekki úrskurðarvald í ágreiningsmálum eða heimild til að skera úr um réttindi eða skyldur aðila að einkarétti. Lesa meira

7.6.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns 7. júní 2012

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

1. Frá London Life Limited to Pearl Assurance Limited. Lesa meira

5.6.2012 : Túlkun varðandi aðild fjármálafyrirtækja í slitaferli að úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Fjármálaeftirlitið gaf nýlega út túlkun á 2. málsgrein 19 greinar laga númer 161/2002 varðandi aðild að úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki. Beinist túlkunin að fjármálafyrirtækjum í slitaferli. Lesa meira

4.6.2012 : Valfrjálst tilboð í hlutabréf Össurar hf.

Þann 22. maí 2012 kynnti William Demant Invest A/S áform um að gera valfrjálst tilboð í hlutabréf Össurar hf. Þrátt fyrir gildandi samning á milli Fjármálaeftirlitsins og NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin) um að síðarnefndi aðilinn taki tilboðsyfirlit til skoðunar hafa Fjármálaeftirlitið og Kauphöllin gert með sér samkomulag um að í þessu tilviki taki Fjármálaeftirlitið við tilboðsyfirlitinu til mögulegrar staðfestingar.

Lesa meira

1.6.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

 

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: 1. Frá The United Kingdom(“UK“) branch of American Life Assurance Company til MetLife Europe Limited, MetLife Limited og MetLife Assurance Limited

Lesa meira

1.6.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: 1. Frá American Life Insurance Company til ReAssure Limited. Lesa meira

1.6.2012 : Allra ráðgjöf fær starfsleyfi sem vátryggingamiðlun

Fjármálaeftirlitið hefur veitt Allra ráðgjöf ehf., kt. 430510-0610, Suðurlandsbraut 22, 108 Reykjavík, starfsleyfi sem vátryggingamiðlun samkvæmt lögum nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga.

Starfsleyfi Allra ráðgjafar tekur til miðlunar frumtrygginga skv. 21. og 22. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, þó ekki til miðlunar vegna 4., 7. og 15. tl. 21. gr. sömu laga.

Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica