Fréttir


Fréttir: október 2016

Fyrirsagnalisti

26.10.2016 : Fjármálaeftirlitið hefur lokið könnunar- og matsferli hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf. og Landsbankanum hf.

Fjármálafyrirtæki skal búa yfir tryggu eftirlitskerfi með áhættuþáttum í starfsemi sinni og meðhöndla þá með viðunandi hætti. Stjórn og framkvæmdastjóri fjármálafyrirtækis skulu reglulega leggja mat á eiginfjárþörf fyrirtækisins með hliðsjón af áhættustigi þess, sbr. lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Matið fer fram í innramatsferli (e. Internal Capital Adequacy Assessment Process, lCAAP) og skal fjármálafyrirtæki gera Fjármálaeftirlitinu grein fyrir matinu þegar eftir því er óskað í svonefndri ICAAP-skýrslu.

Lesa meira

20.10.2016 : Nýlegar túlkanir Fjármálaeftirlitsins á tilteknum ákvæðum laga um verðbréfaviðskipti

Fjármálaeftirlitið hefur sent frá sér dreifibréf til útgefenda, fjármálafyrirtækja og lífeyrissjóða þar sem vakin er athygli á nýlegum túlkunum á tilteknum ákvæðum laga um verðbréfaviðskipti sem Fjármálaeftirlitið hefur birt á heimasíðu sinni á síðastliðnum mánuðum.

Lesa meira

20.10.2016 : Fjármálaeftirlitið hefur metið Stálskip ehf. hæft til að fara með virkan eignarhlut í Borgun hf.

Fjármálaeftirlitið hefur komist að þeirri niðurstöðu að Stálskip ehf. sé hæft til að fara með virkan eignarhlut í Borgun hf. sem nemur allt að 20%, sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Um er að ræða virkan eignarhlut með óbeinni hlutdeild í gegnum eignarhald Stálskips ehf. í Eignarhaldsfélagi Borgunar slf.  

Lesa meira

18.10.2016 : Umsagnarferli vegna mögulegs evrópsks regluverks um séreignarlífeyrissparnað

Fjármálaeftirlitið vekur athygli hagsmunaaðila á að Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins stendur nú fyrir umsagnarferli um mögulegt evrópskt regluverk vegna séreignarlífeyrissparnaðar (e. personal pension framework). Umsögnum skal skila á meðfylgjandi slóð http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-pension-framework/index_en.htm og er skilafrestur til 31. október nk.

Lesa meira

17.10.2016 : Þriðji kynningarfundur Fjármálaeftirlitsins vegna Solvency II – Nýjar kröfur um opinbera birtingu upplýsinga

Þriðji kynningarfundur Fjármálaeftirlitsins, vegna innleiðingar Solvency II, verður haldinn fimmtudaginn 3. nóvember næstkomandi kl. 9:00 í húsakynnum Fjármálaeftirlitsins að Katrínartúni 2, þriðju hæð. Fundurinn er einkum ætlaður fulltrúum vátryggingafélaganna, ytri og innri endurskoðendum þeirra, sem og öðrum sem áhuga kunna að hafa.

Lesa meira

14.10.2016 : Bráðabirgðastjórn skipuð yfir Gable Insurance AG

Fjármálaeftirlitið vísar til fréttar dags. 12. október sl. þar sem fram kom að fjármálaeftirlitið í Liechtenstein (FMA) hefði gert Gable Insurance AG að stöðva sölu nýtrygginga og endurnýjun eldri samninga. FMA hefur nú tilkynnt að það hafi skipað slitastjórn (e. Special Administrator) yfir Gable Insurance AG.

Lesa meira

12.10.2016 : Gable Insurance AG gert að stöðva sölu vátrygginga

Fjármálaeftirlitið í Liechtenstein (FMA) hefur gert Gable Insurance AG að stöðva sölu nýtrygginga og endurnýjun eldri samninga, sbr. frétt á heimasíðu FMA. Gable Insurance AG hefur selt leigutryggingar á Íslandi um nokkurt skeið í gegnum vátryggingamiðlun.

Lesa meira

10.10.2016 : Fjármálaeftirlitið fundar með ytri endurskoðendum eftirlitsskyldra aðila sem jafnframt eru einingar tengdar almannahagsmunum

Fjármálaeftirlitið mun á næstu vikum boða nokkra ytri endurskoðendur eftirlitsskyldra aðila til fundar. Er það gert í samræmi við leiðbeinandi tilmæli nr. 4/2015 um samskipti Fjármálaeftirlitsins og ytri endurskoðenda eftirlitsskyldra aðila sem jafnframt eru einingar tengdar almannahagsmunum. 

Lesa meira

7.10.2016 : Innherjaviðskipti og eftirlit Fjármálaeftirlitsins

Liður í eftirliti Fjármálaeftirlitsins með verðbréfamarkaði er að hafa eftirlit með innherjaviðskiptum í  fjármálagerningum sem  teknir hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga.  Samkvæmt ákvæðum verðbréfaviðskiptalaga þurfa  fruminnherjar að ganga úr skugga um að þeir búi ekki yfir innherjaupplýsingum áður en þeir eiga viðskipti með bréf útgefanda (rannsóknarskylda). Jafnframt þurfa fruminnherjar að tilkynna fyrirfram um væntanleg viðskipti til regluvarðar en hlutverk regluvarðar er m.a.  að veita álit á eðli upplýsinga, m.t.t. skilgreiningar á hugtakinu innherjaupplýsingar.  Fjármálaeftirlitið kallar með reglubundnum hætti eftir upplýsingum og gögnum er varða slík mál. 

Lesa meira

5.10.2016 : Áhætta tengd fjárfestingum í svonefndum jafningjalánum

Að gefnu tilefni vill Fjármálaeftirlitið koma á framfæri eftirfarandi upplýsingum vegna svonefndra jafningjalána (e. peer-to-peer lending), sem einnig eru nefnd hóplán (e. lending-based crowdfunding).

Lesa meira

4.10.2016 : Fjórði fundur fjármálastöðugleikaráðs árið 2016

Fjórði fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2016 var haldinn föstudaginn 30. september í fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Þjóðhagslegar aðstæður hafa í meginatriðum verið fjármálakerfinu hagstæðar undanfarin misseri. Hagvöxtur hefur verið þróttmikill, dregið hefur úr atvinnuleysi, ráðstöfunartekjur heimila aukist hröðum skrefum og hagnaður fyrirtækja verið ágætur. Heimili og fyrirtæki hafa að töluverðu leyti nýtt góða stöðu til þess að lækka skuldir og bæta eiginfjárstöðu. Útlánavöxtur hefur verið hóflegur um leið og aðgangur innlendra aðila að erlendum lánsfjármörkuðum hefur orðið greiðari. Þrátt fyrir öran vöxt eftirspurnar hefur viðskiptaafgangur haldist verulegur og verðbólga lítil. Ytri staða þjóðarbúsins er á heildina litið með ágætum og gjaldeyrisforði vel nægjanlegur til að styðja við almenna losun fjármagnshafta. Í þessu hagstæða umhverfi hafa áhættur í fjármálakerfinu að flestu leyti þróast í jákvæða átt. Á hinn bóginn gætir vaxandi spennu á ákveðnum mörkuðum, einkum vinnumarkaði og húsnæðismarkaði, sem gæti aukið á áhættuna síðar meir. Að auki fylgir nokkur áhætta losun fjármagnshafta á næstu misserum. Viðnámsþróttur bankanna til að mæta hugsanlegum áföllum er hins vegar góður; eiginfjárhlutföll þeirra há og lausafjárstaða góð.

Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica