Fréttir


Fréttir: nóvember 2008

Fyrirsagnalisti

25.11.2008 : Innheimtulög taka gildi 1. janúar 2009

Innheimtulög nr. 95/2008, taka gildi þann 1. janúar 2009. Með lögunum er Fjármálaeftirlitinu falið að fara með veitingu innheimtuleyfis. Til að mega stunda innheimtu fyrir aðra er sett fram það skilyrði að innheimtuaðila hafi áður verið veitt innheimtuleyfi. Það sama á við um aðila sem kaupir kröfur í þeim tilgangi að innheimta þær sjálfur í atvinnuskyni. Lögmenn, opinberir aðilar, viðskiptabankar, sparisjóðir, aðrar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki geta hins vegar stundað innheimtu án innheimtuleyfis.

Lesa meira

20.11.2008 : Kynningarfundur Fjármálaeftirlitsins fyrir regluverði útgefenda verðbréfa

Þann 18. nóvember sl. hélt Fjármálaeftirlitið kynningarfund fyrir regluverði útgefenda verðbréfa. Fundurinn var vel sóttur en um 50 regluverðir og staðgenglar þeirra mættu til fundarins.

Lesa meira

19.11.2008 : Eftirlitshlutverk Fjármálaeftirlits og Seðlabanka

Ástæða er til þess að minna á að lögin um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi voru sett 1998, þegar Davíð Oddsson var forsætisráðherra. Skipulag eftirlitsins var -og er - í samræmi við það sem talin er besta framkvæmd á þessu sviði í markaðshagkerfum Vesturlanda. Þegar lögin voru sett og Fjármálaeftirlitið (FME) stofnað var fylgt fordæmi nágrannaríkja eins og Noregs og Bretlands. Talið var nauðsynlegt að eftirlit með bönkum, sparisjóðum, tryggingafélögum, verðbréfafyrirtækjum og lífeyrissjóðum væri á einni hendi vegna þess að fjármálastarfsemin var ekki lengur í fastmótuðum skorðum eftir tegundum fyrirtækja heldur fór samskonar eða skyld starfsemi fram á vegum þessara fyrirtækja á víxl og mörg þeirra sinntu fjölþættri starfsemi.

Lesa meira

14.11.2008 : Stofnefnahagsreikningar fyrir nýju bankana þrjá sem gilda til bráðabirgða

Fjármálaeftirlitið birtir nú stofnefnahagsreikning fyrir Nýja Glitni banka hf., Nýja Kaupþing banka hf. og NBI hf. Um er að ræða bráðabirgðatölur sem háðar eru endurmati sem nú er hafið.

Lesa meira

11.11.2008 : Stofnefnahagsreikningar nýju bankanna þriggja

Að gefnu tilefni vill Fjármálaeftirlitið (FME) taka fram að þegar ákveðið var, á grundvelli laga nr. 125/2008, um sérstakar aðstæður á fjármálamarkaði, að þrír nýir bankar sem ríkissjóður hafði stofnað skyldu taka yfir hluta af eignum, réttindum og skyldum Landsbanka Íslands hf., Glitnis banka hf. og Kaupþings banka hf. Lesa meira

5.11.2008 : Rannsóknir á vegum Fjármálaeftirlitsins

Vegna umræðu sem átt hefur sér stað um möguleg lögbrot í starfsemi fjármálafyrirtækja vill Fjármálaeftirlitið taka eftirfarandi fram varðandi rannsókn mála. Lesa meira

4.11.2008 : Greiðsluskylda Tryggingarsjóðs vegna heildsöluinnlána Glitnis banka hf.

Þann 31. október 2008 fékk Fjármálaeftirlitið staðfestingu á því að Glitnir banki hf. hafi ekki verið fær um að inna af hendi greiðslu á andvirði tiltekinna heildsöluinnlána í Bretlandi þann 3. október 2008. Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica