Fréttir


Innheimtulög taka gildi 1. janúar 2009

25.11.2008

Innheimtulög nr. 95/2008, taka gildi þann 1. janúar 2009.  Með lögunum er Fjármálaeftirlitinu falið að fara með veitingu innheimtuleyfis. Til að mega stunda innheimtu fyrir aðra er sett fram það skilyrði að innheimtuaðila hafi áður verið veitt innheimtuleyfi. Það sama á við um aðila sem kaupir kröfur í þeim tilgangi að innheimta þær sjálfur í atvinnuskyni. Lögmenn, opinberir aðilar, viðskiptabankar, sparisjóðir, aðrar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki geta hins vegar stundað innheimtu án innheimtuleyfis.  Umsókn um innheimtuleyfi skal vera skrifleg, á þar til gerðum umsóknareyðublöðum, ásamt viðeigandi fylgigögnum. Umsóknum óskast skilað fyrir 10. desember n.k. óski innheimtuaðili eftir að fá útgefið innheimtuleyfi við gildistöku laganna.

Fjármálaeftirlitið mun að auki  hafa eftirlit með því að innheimtustarfsemi leyfisskyldra aðila, opinberra aðila, viðskiptabanka, sparisjóða, annarra lánastofnana og verðbréfafyrirtækja sé í samræmi við innheimtulög, reglur og reglugerðir sem settar eru á grundvelli þeirra.  Rétt er að taka fram að lögin taka ekki til innheimtu opinberra aðila á sköttum og gjöldum og löginnheimtu.

Í innheimtulögunum eru ákvæði sem kveða á um samband innheimtuaðila og skuldara, meðal annars kveða þau á um að innheimta skuli vera í samræmi við góða innheimtuhætti og að innheimtuaðili skuli senda skuldara innheimtuviðvörun eftir gjalddaga kröfu sem þarf að uppfylla ákveðin skilyrði.  Í lögunum er einnig fjallað um samband innheimtuaðila og kröfuhafa, en þau leggja ákveðna upplýsingaskyldu á innheimtuaðila gagnvart kröfuhafa og kveða nánar á um hvernig innheimtuaðili skuli fara með innheimtufé. Lögin heimila jafnframt viðskiptaráðherra að ákveða í reglugerð hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar og leggja þá skyldu á innheimtuaðila sem stundar innheimtu á grundvelli innheimtuleyfis að hafa í gildi starfsábyrgðartryggingu.

Nánari upplýsingar til umsóknaraðila veitir Björk Sigurgísladóttir, bjork@fme.is, S: 525-2700. Nánari upplýsingar til fjölmiðla veitir Íris Björk Hreinsdóttir, iris@fme.is, S: 525-2700 og GSM: 869-2733.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica