Fréttir


Fréttir: 2012

Fyrirsagnalisti

20.12.2012 : Afgreiðsla Fjármálaeftirlitsins lokuð á aðfangadag og gamlársdag

Afgreiðsla Fjármálaeftirlitsins verður lokuð á aðfangadag og gamlársdag. Skiptiborðið verður opið milli kl. 9 og 12 báða dagana. Sími Fjármálaeftirlitsins er: 520 3700. Lesa meira

20.12.2012 : Sömu kröfur eru gerðar um hæfi stjórnarmanna og varamanna í stjórn

Að gefnu tilefni vill Fjármálaeftirlitið taka fram að stjórnarmaður í lífeyrissjóði sem nýlega var vikið frá störfum á grundvelli ákvörðunar stjórnar Fjármálaeftirlitsins, var ekki hættur sem stjórnarmaður. Viðkomandi hafði hætt sem aðalmaður í stjórn, en sat hins vegar áfram sem varamaður.

Lesa meira

19.12.2012 : Fjórða tölublað Fjármála komið út

Fjórða tölublað, Fjármála, vefrits Fjármálaeftirlitsins, er komið út. Í blaðinu eru fjórar greinar eftir sérfræðinga Fjármálaeftirlitsins.

Lesa meira

18.12.2012 : Fjármálaeftirlitið veitir Öldu sjóðum hf. starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða

Með vísan til 6. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, tilkynnist hér með að Fjármálaeftirlitið veitti þann 14. desember 2012, Öldu sjóðum hf., kt. 560409-0790, Suðurlandsbraut 22, 108 Reykjavík, starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða samkvæmt 7. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Lesa meira

14.12.2012 : Námskeið um sundurliðun fjárfestinga fyrir lífeyrissjóði og vörsluaðila séreignasparnaðar

Fjármálaeftirlitið stendur fyrir námskeiði sem ætlað er fyrir lífeyrissjóði og aðra vörsluaðila séreignasparnaðar. Lesa meira

14.12.2012 : Nýjar reglur um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja ásamt leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins um framkvæmd reglnanna

Þann 7. desember sl. voru nýjar reglur um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja nr. 1050/2012 birtar á vef Stjórnartíðinda. Samhliða birtingu reglnanna hefur Fjármálaeftirlitið gefið út leiðbeinandi tilmæli nr. 2/2012 um framkvæmd reglnanna. Lesa meira

14.12.2012 : Fjármálaeftirlitið gefur út tvenn drög að leiðbeinandi tilmælum um áhættustýringu lífeyrissjóða og vörsluaðila

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út breytt umræðuskjal nr. 4/2012  og umræðuskjal nr. 14/2012 sem bæði fjalla um áhættustýringu. Hið breytta umræðuskjal nr. 4/2012 eru drög að leiðbeinandi tilmælum um áhættustýringu (eftirlitskerfi) vörsluaðila séreignarsparnaðar. Umræðuskjal nr. 14/2012 er drög að endurútgefnum leiðbeinandi tilmælum um áhættustýringu (eftirlitskerfi) samtryggingardeilda lífeyrissjóða. Hægt er að sjá umræðuskjal nr. 4/2012 hér og umræðuskjal nr. 14/2012 er hér. Lesa meira

14.12.2012 : Fjármálaeftirlitið gefur út umræðuskjal vegna reglna um stórar áhættuskuldbindingar hjá fjármálafyrirtækjum

Fjármálaeftirlitið setur samkvæmt lögum reglur um stórar áhættuskuldbindingar hjá fjármálafyrirtækjum. Á árinu hefur Fjármálaeftirlitið unnið að endurskoðun núgildandi reglna um stórar áhættuskuldbindingar með hliðsjón af þeim breytingum sem innleiðing tilskipunar 2009/111/EB hefur á efni reglnanna. Lesa meira

13.12.2012 : Túlkun varðandi áhættuvog útlána með veði í íbúðar- og viðskiptahúsnæði

Fjármálaeftirlitið sendi fjármálafyrirtækjum dreifibréf, dags. 23. janúar 2012, um túlkun á því hvenær heimilt væri að nota annars vegar 35% áhættuvog um lán tryggð að fullu með veði í  fullbúnu íbúðarhúsnæði og hins vegar 50% áhættuvog um lán tryggð að fullu með veði í viðskiptahúsnæði. Fjármálaeftirlitið hefur nú ákveðið að birta fyrrnefndar túlkanir með smávægilegum breytingum sem snúa að byggingar- og matsstigi íbúðarhúsnæðis. Lesa meira

13.12.2012 : Athugun á Dróma beindist að afmörkuðum atriðum á tilteknu tímabili

Vegna auglýsinga sem birst hafa í dagblöðum undanfarið þar sem nafn Fjármálaeftirlitsins (FME) er notað í fyrirsögn, skal tekið fram að athugun sú sem gerð var vegna tiltekinna ábendinga um viðskiptahætti Dróma ehf., beindist að afmörkuðum atriðum og tilteknu tímabili, eins og glöggt má sjá í gagnsæistilkynningu um athugunina sem birt var 21. nóvember síðastliðinn. Ekki ber að skilja þá niðurstöðu svo að allsherjar heilbrigðisvottorð hafi verið gefið út um starfsemi félagsins eða viðskiptahætti þess. Lesa meira

12.12.2012 : Fjármálaeftirlitið gefur út leiðbeinandi tilmæli um upplýsingakerfi eftirlitsskyldra aðila

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2012 um upplýsingakerfi eftirlitsskyldra aðila. Í umsagnarferli tilmælanna bárust u.þ.b. 84 athugasemdir frá mismunandi aðilum og var fallist á u.þ.b. 41 þeirra í heild eða að hluta. Í kjölfar yfirferðar athugasemdanna voru uppfærð drög að tilmælunum lögð fyrir stjórn Fjármálaeftirlitsins þann 28. nóvember sl. og samþykkt þar sem leiðbeinandi tilmæli um rekstur upplýsingakerfa nr. 1/2012. Tilmælin hafa nú verið birt á heimasíðu FME og má sjá þau hér. Lesa meira

30.11.2012 : Eftirlit Fjármálaeftirlitsins með félögum sem stýrt er af slitastjórnum

Að undanförnu hefur verið umræða um sérstakt eftirlit Fjármálaeftirlitsins með rekstri félaga sem stýrt er af slitastjórnum, sbr. ákvæði 101. gr. a. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Hér á eftir verður nánar vikið að því hvaða félög sæta eftirliti á grundvelli fyrrnefnds ákvæðis og í hverju eftirlit stofnunarinnar er fólgið.

Lesa meira

27.11.2012 : Kauphöllin opnar fyrir viðskipti með öll skuldabréf Íbúðalánasjóðs

Fjármálaeftirlitið vill vekja athygli á því að NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin) hefur opnað fyrir viðskipti með öll skuldabréf Íbúðalánasjóðs. Frétt Kauphallarinnar um opnun viðskipta má finna hér en tiltekin skuldabréf hafa verið færð á athugunarlista Kauphallarinnar: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=531728&lang=is  Lesa meira

27.11.2012 : Kauphöllin stöðvar viðskipti

Fjármálaeftirlitið vill vekja athygli á því að NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin) hefur stöðvað viðskipti með skuldabréf útgefin af Íbúðalánssjóði.

Lesa meira

27.11.2012 : Rof á þjónustu skýrsluskilakerfis

Af óviðráðanlegum ástæðum verður rof á þjónustu skýrsluskilakerfis Fjármálaeftirlitsins í kvöld, 27. nóvember á milli 20:00 og 22:00. Á meðan á þessu rofi stendur verður ekki hægt að skila inn skýrslum til Fjármálaeftirlitsins í gegnum vefinn. Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta getur valdið.

Lesa meira

23.11.2012 : Athugun á því hvort Verðbréfaskráning Íslands hf. og verðbréfauppgjörsumhverfið á Íslandi uppfylli tilmæli um öryggi verðbréfauppgjörs

Veturinn 2011-2012 gerði Fjármálaeftirlitið athugun á uppgjörsumhverfinu á Íslandi og uppgjörskerfi Verðbréfaskráningar Íslands hf. (Verðbréfaskráning). Athugunin var gerð í samvinnu við Seðlabanka Íslands. Í athuguninni var skoðað hvort uppgjörsumhverfið á Íslandi og verðbréfauppgjörskerfi Verðbréfaskráningar uppfylli skilyrði tilmæla Evrópska Seðlabankans og CESR (samtök evrópskra verðbréfaeftirlita) frá árinu 2009 (e. recommendations for securities settlement systems). Lesa meira

9.11.2012 : Nýjar reglur um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og stjórnarmanna í vátryggingafélögum og fjármálafyrirtækjum

Þann 1. október síðastliðinn gaf Fjármálaeftirlitið út umræðuskjal vegna breytinga á reglum um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og stjórnarmanna vátryggingafélaga annars vegar og fjármálafyrirtækja hins vegar. Lesa meira

5.11.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: Lesa meira

1.11.2012 : Anna Mjöll Karlsdóttir ráðin yfirlögfræðingur Fjármálaeftirlitsins

Anna Mjöll Karlsdóttir hefur verið ráðin yfirlögfræðingur hjá Fjármálaeftirlitinu. Hún hefur langa starfsreynslu í stjórnsýslunni og í dómskerfinu, en hefur starfað hjá Fjármálaeftirlitinu frá 1. september 2010, síðast  sem aðstoðarframkvæmdastjóri eftirlitssviðs. Anna mun taka við hinu nýja starfi hinn 5. nóvember næstkomandi. Lesa meira

24.10.2012 : Ársfundur Fjármálaeftirlitsins 2012 haldinn í dag

Ársfundur Fjármálaeftirlitsins var haldinn í Salnum í Kópavogi nú síðdegis.

Lesa meira
Síða 1 af 5


Þetta vefsvæði byggir á Eplica