Fréttir


Fréttir: 2012 (Síða 2)

Fyrirsagnalisti

23.10.2012 : Ársfundur Fjármálaeftirlitsins 2012

Ársfundur Fjármálaeftirlitsins 2012 verður haldinn á morgun, miðvikudaginn 24. október, klukkan 15:00 í Salnum, Tónlistarhúsi Kópavogs

19.10.2012 : Minni réttaróvissa vegna gengistryggðra lána

Vegna nýlegra dóma Hæstaréttar í gengismálum, nú síðast 18. október, telur Fjármálaeftirlitið rétt að koma eftirfarandi á framfæri:

10.10.2012 : Þriðja tölublað Fjármála komið út

Þriðja tölublað Fjármála, vefrits Fjármálaeftirlitsins er komið út. Í blaðinu eru þrjár greinar eftir sérfræðinga Fjármálaeftirlitins.

24.9.2012 : Heildarniðurstöður ársreikninga fjármálafyrirtækja 2011

Fjármálaeftirlitið hefur tekið saman skýrslu með heildarniðurstöðum ársreikninga ársins 2011 hjá fjármálafyrirtækjum ásamt ýmsum samandregnum upplýsingum um viðskiptabanka, sparisjóði, lánafyrirtæki (einu nafni lánastofnanir), verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlanir og rekstrarfélög verðbréfasjóða auk verðbréfa- og fjárfestingasjóða.

18.9.2012 : Uppfærð Lífeyrisjóðabók og vátryggingagögn

Ársreikningabók lífeyrissjóða 2011 ásamt talnaefni hefur verið uppfærð á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins. Einnig hafa tölulegar upplýsingar fyrir vátryggingamarkaðinn 2011 verið lagfærðar. Hin uppfærðu skjöl eru komin á vef Fjármálaeftirlitsins.

17.9.2012 : Samruni Sparisjóðs Ólafsfjarðar við Arion banka hf.

Fjármálaeftirlitið samþykkti þann 14. september 2012 samruna Sparisjóðs Ólafsfjarðar við Arion banka hf. á grundvelli 1. mgr 106. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Arion banki hf. tekur við öllum réttindum og skyldum Sparisjóðs Ólafsfjarðar og verða félögin sameinuð undir nafni Arion banka hf.

12.9.2012 : Fjármálaeftirlitið veitir Landsbréfum hf. auknar starfsheimildir

Fjármálaeftirlitið veitti Landsbréfum hf. þann 11. september 2012 auknar starfsheimildir sem rekstrarfélag verðbréfasjóða á grundvelli laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Landsbréf hf. (áður Rós Invest hf.) fékk upphaflega starfsleyfi þann 12. júní 2009 á grundvelli sömu laga. Starfsleyfi Landsbréfa var svo endurútgefið þann 11. september 2012 með tilliti til aukinna starfsheimilda, sem felast í eignastýringu samkvæmt c-lið 6. tölul. 1. mgr. 3. gr., sbr. 1 tölul. 1. mgr. 27. gr.  laga um fjármálafyrirtæki.

11.9.2012 : Tryggja ehf. fær starfsleyfi sem vátryggingamiðlun

Með vísan til laga nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga, tilkynnist hér með að Fjármálaeftirlitið veitti þann 6. september 2012, Tryggja ehf., kt. 691295-3709, Búlandi 34, 108 Reykjavík, starfsleyfi sem vátryggingamiðlun samkvæmt lögum nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga. Starfsleyfi Tryggja ehf. tekur til miðlunar frumtrygginga skv. 21. og 22. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010.

11.9.2012 : Consello ehf. fær starfsleyfi sem vátryggingamiðlun

Með vísan til laga nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga, tilkynnist hér með að Fjármálaeftirlitið veitti þann 6. september 2012, Consello ehf., kt. 600710-0280, Álfabakka 14a, 109 Reykjavík, starfsleyfi sem vátryggingamiðlun samkvæmt lögum nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga. Starfsleyfi Consello ehf. tekur til miðlunar frumtrygginga skv. 21. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010.

11.9.2012 : Áhættulausnir ehf. fá starfsleyfi sem vátryggingamiðlun

Með vísan til laga nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga, tilkynnist hér með að Fjármálaeftirlitið veitti þann 6. september 2012, Áhættulausnum ehf., kt. 650612-2130, Laugavegi 170, 105 Reykjavík, starfsleyfi sem vátryggingamiðlun samkvæmt lögum nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga. Starfsleyfi Áhættulausna ehf. tekur til miðlunar frumtrygginga skv. 21. og 22. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, þó ekki til miðlunar vegna 4. tl. 21. gr. sömu laga.

7.9.2012 : Fjármálaeftirlitið veitir Straumi fjárfestingabanka hf. auknar starfsheimildir

Fjármálaeftirlitið veitti Straumi fjárfestingabanka hf. þann 20. ágúst sl. auknar starfsheimildir sem lánafyrirtæki á grundvelli laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Straumur fékk upphaflega starfsleyfi þann 31. ágúst 2011 á grundvelli sömu laga. Starfsleyfi Straums var endurútgefið þann 20. ágúst sl. með tilliti til aukinna starfsheimilda, sem felast í eignastýringu samkvæmt c-lið 6. tölul. 1. mgr. 3. gr., sbr. d-lið 1. tölul. 1. mgr. 25. gr.  laga um fjármálafyrirtæki.

31.8.2012 : Fjármálaeftirlitið (FME) birtir upplýsingar um iðgjöld og samanlagða markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga á Íslandi 2008 - 2010

FME hefur tekið saman tölulegar upplýsingar um starfsemi erlendra vátryggingafélaga á Íslandi árin 2008 - 2010. Félög þessi hafa höfuðstöðvar sínar á Evrópska efnahagssvæðinu og hafa heimild til starfsemi á Íslandi á grundvelli IX. kafla laga nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi. Upplýsingarnar eru byggðar á gögnum sem fjármála- og/eða vátryggingaeftirlit í viðkomandi ríkjum sendu FME. Tekið skal fram að réttmæti gagnanna er á ábyrgð viðkomandi eftirlita. Meðfylgjandi töflum er ætlað að gefa mynd af umfangi starfsemi erlendra vátryggingafélaga hér á landi og þar með heildarstærð þeirra á markaði í einstökum greinum. Hafa ber í huga að markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga getur tekið breytingum í takt við sveiflur á gengi íslensku krónunnar.

29.8.2012 : Mögulegar truflanir á sambandi við skýrsluskilakerfi

Vegna viðhalds má búast við smávægilegum truflunum á sambandi við skýrsluskilakerfi Fjármálaeftirlitsins síðar í dag, 29. ágúst á milli kl. 17 og 19. Þessar truflanir gætu haft það í för með sér að ekki verði hægt að skila inn skýrslum til Fjármálaeftirlitsins í gegnum vefinn (http://reportdelivery.fme.is).

29.8.2012 : Persónuvernd segir Fjármálaeftirlitinu heimilt að afla nauðsynlegra persónuupplýsinga og varðveita þær

Fjármálaeftirlitið hefur, í kjölfar nýfallins úrskurðar Persónuverndar, hafið endurskoðun á reglum eftirlitsins um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja og því eyðublaði sem Fjármálaeftirlitið notast við til að afla upplýsinga í tengslum við mat á fjárhagslegu sjálfstæði viðkomandi aðila. Vonast er til að þeirri vinnu ljúki á næstu vikum.  

27.8.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

1.     Friends Life Assurance Society Limited til Friends Life Limited

2.     F&C Managed Pension Funds Limited til Friends Life Limited

3.     Friends Life Company Limited til Friends Life Limited

23.8.2012 : Rof í þjónustu skýrsluskilakerfis

Af óviðráðanlegum ástæðum verður rof á þjónustu skýrsluskilakerfis Fjármálaeftirlitsins í dag, 23.ágúst frá kl.17 og fram eftir kvöldi. Á meðan á þessu rofi stendur verður ekki hægt að skila inn skýrslum til Fjármálaeftirlitsins í gegnum vefinn (http://reportdelivery.fme.is).

Fjármálaeftirlitið biðst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.

21.8.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

1. Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited til Berkshire Hathaway International Insurance Limited

21.8.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofna:

1. Yfirfærsla líftryggingarstofns frá
Handelsbanken Life & Pensions Limited til Handelsbanken Liv Föndforsäkringsaktiebolag.

20.8.2012 : Fjármálaeftirlitið auglýsir starf yfirlögfræðings laust til umsóknar

Fjármálaeftirlitið hefur auglýst starf yfirlögfræðings laust til umsóknar.

16.8.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

-Yfirfærslu skaðatryggingarstofns frá
Zurich Specialties London Limited til Swiss Re International SE.
Síða 2 af 5


Language


Þessi síða notar vefkökur.
Lesa meira

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica