Fréttir


Fréttir: júní 2011

Fyrirsagnalisti

28.6.2011 : Fjármálaeftirlitið gefur út leiðbeinandi tilmæli um undanþágu frá starfrækslu innri endurskoðunardeildar hjá fjármálafyrirtækjum

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út leiðbeinandi tilmæli um undanþágu frá starfrækslu innri endurskoðunardeildar hjá fjármálafyrirtækjum, nr. 2/2011. Tilmælin leysa af hólmi eldri tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 4/2003 varðandi undanþágu frá starfrækslu endurskoðunardeildar hjá fjármálafyrirtækjum.

Lesa meira

24.6.2011 : Tilkynning um afturköllun starfsleyfis fjármálafyrirtækis

Fjármálaeftirlitið hefur afturkallað starfsleyfi Sparisjóðsins í Keflavík, kt. 610269-3389, sem sparisjóðs, þar sem kveðinn hefur verið upp úrskurður um slit fyrirtækisins skv. XII kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 9. gr. sömu laga. Afturköllun starfsleyfis Sparisjóðsins í Keflavík miðast við 22. júní 2011. Lesa meira

22.6.2011 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: 1. Frá Chartis Insurance Ireland Limited til Chartis Insurance UK Limited. Lesa meira

22.6.2011 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: 1. Frá International Insurance Company of Hannover Limited til Brampton Insurance Company Limited Lesa meira

22.6.2011 : Fjármálaeftirlitið gefur út umræðuskjal nr. 6/2011 um leiðbeinandi tilmæli um skipan og störf endurskoðunarnefnda eftirlitsskyldra aðila

Með lögum nr. 80/2008 um breytingu á lögum um ársreikninga nr. 3/2006 var ákveðnum þáttum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB frá 17. maí 2006 um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikning, komið í framkvæmd hér á landi. Meðal þess sem í breytingarlögunum fólst var að við allar einingar tengdar almannahagsmunum, sbr. skilgreiningu í 7. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga um endurskoðendur nr. 79/2008, skyldi starfa endurskoðunarnefnd.

Lesa meira

15.6.2011 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: 1. Frá Friends Life Company Limited til AXA Wealth Limited Lesa meira

15.6.2011 : Tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða

Lífeyrissjóðir án ábyrgðar launagreiðenda, 20 talsins, hafa nú skilað skýrslum um tryggingafræðilega stöðu miðað við stöðuna í árslok 2010. Þessum sjóðum fækkaði um fjóra frá síðasta uppgjöri. Bráðabirgða niðurstöður sýna að heildar tryggingafræðileg staða hefur batnað frá árinu áður og er vegið meðaltal tryggingafræðilegrar stöðu neikvæð um 6,3% eða sem nemur 145 ma.kr. halla. Aðeins tveir sjóðir eru með jákvæða tryggingafræðilega stöðu.

Lesa meira

14.6.2011 : Samruni Avant hf. og SP Fjármögnunar hf. við Landsbankann hf.

Fjármálaeftirlitið hefur samþykkt samruna Avant hf. og SP Fjármögnunar hf. við Landsbankann hf. á grundvelli 1. mgr 106. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Landsbankinn hf. tekur við öllum réttindum og skyldum Avant hf. og SP Fjármögnunar hf. og verða félögin sameinuð undir nafni Landsbankans hf. Lesa meira

6.6.2011 : Nýr formaður og varaformaður stjórnar Fjármálaeftirlitsins

Aðalsteinn Leifsson, lektor, hefur tekið við sem nýr formaður stjórnar Fjármálaeftirlitsins og Ingibjörg Þorsteinsdóttir, dósent, hefur tekið við sem varaformaður. Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri, situr áfram í stjórn Fjármálaeftirlitsins. Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica