Fréttir


Fréttir: júní 2008

Fyrirsagnalisti

25.6.2008 : Fundir FME um QIS4

Þann 9. og 12. júní sl. hélt Fjármálaeftirlitið sérhæfða fundi vegna QIS4. Fyrri fundurinn var ætlaður skaðatryggingafélögum og á honum var fjallað um útreikning vátryggingaskulda. Síðari fundurinn var ætlaður líftryggingafélögum og á honum var fjallað um útreikning líftryggingaskuldar.

Lesa meira

24.6.2008 : Reglur um einkaumboðsmenn

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út reglur um einkaumboðsmenn, nr. 572/2008. Reglurnar eru settar á grundvelli 20. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti og tóku gildi 30. maí 2008.

Lesa meira

19.6.2008 : FME: Samanlagður hagnaður vátryggingafélaganna um 13,5 milljarðar á árinu 2007

Hagnaður innlendu skaðatryggingafélaganna eftir skatt var rúmlega 13,5 milljarðar kr. árið 2007 samanborið við rúmlega 19,5 milljarða kr. árið 2006.

Lesa meira

19.6.2008 : CEIOPS hefur birt ORSA skýrslu á heimasíðu sinni

CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) hefur birt á heimasíðu sinni skýrsluna, "Issues Paper on Own Risk and Solvency Assessment". Skýrslan kynnir afstöðu CEIOPS til ORSA (eigin áhættu og gjaldþolsmat) samkvæmt tilskipunardrögum um Solvency II (nýr gjaldþols- og eftirlitsstaðall fyrir vátryggingafélög).

Lesa meira

11.6.2008 : Fjármálaeftirlitið hefur samþykkt umsókn FL Group hf. um að fara með virkan eignarhlut í Tryggingamiðstöðinni hf.

Fjármálaeftirlitinu barst umsókn frá FL Group hf. um heimild til að fara með yfir 50% eignarhlut í Tryggingamiðstöðinni hf. Með bréfi dags. 11. júní 2008 samþykkti Fjármálaeftirlitið umsóknina.

Lesa meira

11.6.2008 : Fjármálaeftirlitið veitir Aga Verðbréfum hf. starfsleyfi sem verðbréfamiðlun

Fjármálaeftirlitið hefur veitt Aga Verðbréfum hf., kt. 660907-0250, Hlíðasmára 9, Kópavogi, starfsleyfi sem verðbréfamiðlun, samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.

Lesa meira

10.6.2008 : Fjórða könnunin (QIS4) vegna áhrifa væntanlegs Solvency II staðals á vátryggingamarkaði er hafin

Fjórða könnunin (QIS4) vegna áhrifa væntanlegs Solvency II staðals á vátryggingamarkaði er hafin. Könnunin er að þessu sinni á ábyrgð Framkvæmdastjórnar ESB og er ætlað að kanna hvernig útfæra megi nánar ýmis atriði er varða fjárhagslegar kröfur til vátryggingafélaga og samstæðna í drögum að tilskipun vegna Solvency II.

Lesa meira

6.6.2008 : Uppfærsla á vef fme.is

Búast má við truflunum á vef Fjármálaeftirlitsins vegna uppfærslu á vef frá kl. 20:00 í kvöld (6. júní) og eitthvað fram eftir kvöldi. Lesa meira

6.6.2008 : Fjármálaeftirlitið hefur sett reglur um sértryggð skuldabréf

Fjármálaeftirlitið annast eftirlit með lögum um sértryggð skuldabréf. Eftirlitið felst m.a. í því að útgefandi fylgi ákvæðum laganna og annarra reglna sem um starfsemi hans gilda. Um eftirlit samkvæmt lögunum fer að öðru leyti eftir ákvæðum laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.

Lesa meira

3.6.2008 : Fjármálaeftirlitið hefur hafnað umsókn Sparisjóðs Mýrasýslu um að fara með virkan eignarhlut í Icebank hf.

Fjármálaeftirlitinu barst umsókn frá Sparisjóði Mýrasýslu um heimild til að fara með allt að 20% eignarhlut í Icebank hf. Fjármálaeftirlitið hefur hafnað umsókninni.

Lesa meira

3.6.2008 : Leiðbeinandi tilmæli um bestu framkvæmd við lausafjárstýringu fjármálafyrirtækja

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út leiðbeinandi tilmæli um bestu framkvæmd við lausafjárstýringu fjármálafyrirtækja. Tilmælin gilda eftir því sem við á bæði fyrir móðurfélög og samstæður fjármálafyrirtækja.

Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica