Fréttir


Fundir FME um QIS4

25.6.2008

Þann 9. júní sl. og 12. júní sl. hélt Fjármálaeftirlitið (FME) sérhæfða fundi vegna QIS4. Fyrri fundurinn var ætlaður skaðatryggingafélögum og sá síðari líftryggingafélögum.
Á fundinum 9. júní fyrir skaðatryggingafélög var fjallað um útreikning vátryggingaskuldar, þ.á m. eftirtalin atriði:

  • Greinaskiptingu (en slysa- og sjúkratryggingar hér á landi flokkast undir „Accident and health – other“).
  • Notkun á tölfræðilegum aðferðum og upplýsingagjöf um hvaða aðferð er notuð.
  • Kröfur vegna útreiknings iðgjaldaskuldar.
  • Heimild til að nota „case by case“ aðferð við útreikning tjónaskuldar þegar um er að ræða tjónakröfur með lítilli óvissu.
  • Að til væru aðferðir til að nálga iðgjaldaskuld og tjónaskuld en ekki var farið í forsendur þeirra.

Í umfjöllun um útreikning skaðatryggingaáhættu var getið þeirra gagna sem vátryggingafélög þurfa að gefa upp um iðgjöld og tjónshlutfall aftur í tímann fyrir einstakar vátryggingagreinar.

Á fundinum 12. júní fyrir líftryggingafélög var fjallað um útreikning líftryggingaskuldar, þ.á m. eftirtalin atriði:

  • Greinaskiptingu, en flestar tegundir líftryggingasamninga hjá innlendum líftryggingafélögum flokkast undir annað hvort söfnunarlíftryggingar (contracts where the policyholder bears the investment risk) eða samninga án ágóðahlutdeildar (other contracts without profit participation clauses).
  • Hvaða áhættuþátta taka á tillit til.

Á fundinum kom fram að í hefðbundnum dánaráhættutryggingum ætti ekki að taka tillit til endurnýjunariðgjalda.

Í umfjöllun um útreikning líftryggingaáhættu var eftirfarandi getið:

  • Þeir áhættuþættir sem skipta mestu máli eru dánaráhætta (mortality), sjúkdómahætta (disability), kostnaðaráhætta (expense) og stórtjónaáhætta (catastrophe).
  • Öll líftryggingafélögin geta notað þær einfaldanir sem boðið er upp á.
  • Ef ekki eru notaðar einfaldanir er krafan vegna flestra áhættuþátta reiknuð með áfallaprófi (scenario test).

Næsti fundur um QIS4 er fyrirhugaður 14. júlí nk. kl. 13:30 þar sem umfjöllunarefnið verður skil fyrir samstæður.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica