Fréttir


Fréttir: mars 2015

Fyrirsagnalisti

29.3.2015 : Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins vegna Sparisjóðs Vestmannaeyja

Á grundvelli heimildar í VI. ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki hefur stjórn Fjármálaeftirlitsins á fundi sínum í dag tekið ákvörðun sem felur í sér samruna án skuldaskila þannig að Sparisjóður Vestmannaeyja ses. er sameinaður Landsbankanum hf. með yfirtöku eigna og skulda og sparisjóðnum slitið.

Lesa meira

25.3.2015 : Hvers vegna fjármálaeftirlit? – efni frá ráðstefnu

Fjármálaeftirlitið efndi til ráðstefnu hinn 23. mars síðastliðinn í samstarfi við fjármála- og efnahagsráðuneytið undir yfirskriftinni: Hvers vegna fjármálaeftirlit?

Lesa meira

25.3.2015 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofna

Með vísan til 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofna:

Lesa meira

24.3.2015 : Frestur til athugasemda lengdur

Frestur til athugasemda við drög að leiðbeinandi tilmælum um bestu framkvæmd við gerð og form álagsprófa fjármálafyrirtækja hefur verið framlengdur til 10. apríl næstkomandi. 

Lesa meira

20.3.2015 : Af vettvangi Evrópusambandsins og EIOPA

Fjármálaeftirlitið sendi 13. mars sl. dreifibréf til vátryggingafélaga sem falla munu undir Solvency II tilskipunina þar sem vakin er athygli á nýjustu þróun á vettvangi Evrópusambandsins og EIOPA. Dreifibréfið má sjá hér.

Lesa meira

19.3.2015 : Fjármálaeftirlitið fylgist grannt með málum er varða úrlausn ágreiningsmála um gengislán

Í tilefni af fjölmiðlaumræðu í kjölfar nýlegra niðurstaðna í gengislánamálum vekur Fjármálaeftirlitið athygli á því að eftirlitið fylgist  grannt með málum er varða úrlausn ágreiningsmála um gengislán, þ. á m. nýjustu dómsúrlausnum. Fjármálaeftirlitið er bundið þagnarskyldu um málefni einstakra eftirlitsskyldra aðila skv. 13. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Hins vegar getur Fjármálaeftirlitið upplýst að það hefur undanfarið átt samskipti við þau fjármálafyrirtæki sem hlut eiga að máli og bregst við þróun mála í þeim mæli sem lög leyfa og tilefni er til.

Lesa meira

19.3.2015 : Hvers vegna fjármálaeftirlit?

Fjármálaeftirlitið efnir til ráðstefnu í samvinnu við fjármála- og efnahagsráðuneytið á Hilton Reykjavík Nordica mánudaginn 23. mars frá 13 – 17. Á ráðstefnunni verður fjallað um tilgang skilvirks fjármálaeftirlits, helstu nýjungar á sviði eftirlits og reglusetningar á alþjóðavettvangi, í Evrópu og stöðu Íslands í því samhengi. Fjallað verður um nýlega úttekt AGS á virkni bankaeftirlits á Íslandi með tilliti til viðmiða um bestu framkvæmd og umbótaverkefni Fjármálaeftirlitsins

Lesa meira

18.3.2015 : Fjármálaeftirlitið hefur metið Eignarhaldsfélagið Borgun slf. hæft til að fara með aukinn virkan eignarhlut í Borgun hf.

Fjármálaeftirlitið hefur komist að þeirri niðurstöðu að Eignarhaldsfélagið Borgun slf. sé hæft til að fara með aukinn virkan eignarhlut í Borgun hf., sem nemur 33%, sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Lesa meira

11.3.2015 : Evrópska verðbréfa- og markaðseftirlitið birtir umsagnir um fyrirhugaða tæknistaðla á grundvelli á MiFID2/MiFIR

Evrópska verðbréfa- og markaðseftirlitið (European Securities and Markets Authority (ESMA) hefur birt á heimasíðu sinni umsagnir um tæknistaðla sem setja á með stoð í tilskipun 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga (Markets in Financial Instruments Directive (MiFID2)) og reglugerð (ESB) nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga (Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR)).

Lesa meira

10.3.2015 : Drög að nýrri tilskipun um baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (AMLD)

Nefnd fastafulltrúa aðildarríkja ESB  (COREPER) samþykkti á fundi þann 4. febrúar 2015 samkomulag um styrkingu regluverks til að koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Samkomulagið felur í sér tillögur að nýrri peningaþvættistilskipun. Í kjölfar fundarins samþykkti ráð Evrópusambandsins samkomulagið þann 10. febrúar 2015 og liggur það nú fyrir Evrópuþinginu  til samþykktar. Að því gefnu að þingið samþykki tillögurnar óbreyttar verður tilskipunin birt í stjórnartíðindum ESB og öðlast þar með gildi.

Lesa meira

9.3.2015 : Líftryggingamiðstöðinni hf. veitt leyfi fyrir nýjum greinarflokki vátrygginga

Fjármálaeftirlitið samþykkti þann 9. janúar 2015 beiðni Líftryggingamiðstöðvarinnar um leyfi fyrir nýjum greinarflokki vátrygginga og var starfsleyfi félagsins endurútgefið með tilliti til þess.

Lesa meira

4.3.2015 : Náms- og árshátíðarferð Starfsmannafélags Fjármáleftirlitsins

Starfsmannafélag Fjármálaeftirlitsins hefur haft frumkvæði að skipulagningu náms- og árshátíðarferðar til Írlands í apríl og mun hún standa frá fimmtudeginum 23. apríl, sem er sumardagurinn fyrsti, til sunnudagsins 26. apríl. Ferðin mun ekki trufla daglega starfsemi eftirlitsins. Tæplega helmingur starfsmanna Fjármálaeftirlitsins hefur ákveðið að taka þátt í ferðinni. Lesa meira

3.3.2015 : Tímabundin starfsemi lánastofnana

Fjármálaeftirlitið hefur tekið saman upplýsingar um eignarhluta viðskiptabanka, sparisjóða og lánafyrirtækja í fyrirtækjum sem þau hafa eignast tímabundið með yfirtöku og teljast til annarrar starfsemi fjármálafyrirtækja. Þessi þáttur er sem kunnugt er kallaður tímabundin starfsemi fjármálafyrirtækja.

Lesa meira

2.3.2015 : Skýrsla um útfærslu á EMIR reglugerðinni

Framkvæmdastjórn ESB hefur gefið út skýrslu til Ráðsins og Evrópuþingsins á grundvelli 2. mgr. 85. gr. reglugerðar nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (European Market Infrastructure Regulation, EMIR reglugerðin). Miðlægur mótaðili er lögaðili sem gengur á milli mótaðila að samningum og gerist þar með kaupandi gagnvart hverjum seljanda og seljandi gagnvart hverjum kaupanda. Skýrslan fjallar um mat á árangri og viðleitni miðlægra mótaðila við þróun tæknilegra lausna fyrir yfirfærslu lífeyriskerfa á öðrum tryggingum en reiðufé vegna viðbótartryggingarkrafna og þörf á ráðstöfunum til að auðvelda slíkar lausnir.

Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica