Fréttir


Fréttir: júní 2018

Fyrirsagnalisti

29.6.2018 : Tilkynning um óbreyttan sveiflujöfnunarauka

Fjármálaeftirlitið tilkynnti í dag um óbreyttan sveiflujöfnunarauka í samræmi við tilmæli fjármálastöðugleikaráðs frá 26. júní 2018.

Lesa meira

27.6.2018 : Ný þjónustugátt

þjónustugátt hefur verið opnuð hér á vef Fjármálaeftirlitsins. Í þessari fyrstu útgáfu verður hægt að taka rafrænt við upplýsingum í tengslum við mat á hæfi framkvæmdastjóra og stjórnarmanna eftirlitsskyldra aðila en ætlunin er að bjóða í framtíðinni upp á rafrænar innsendingar á öllum eyðublöðum, umsóknum og tilkynningum til Fjármálaeftirlitsins. Þjónustugáttin  hefur það hlutverk að bæta þjónustu og aðgengi að Fjármálaeftirlitinu og auka öryggi gagna.

Lesa meira

25.6.2018 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Hér með tilkynnist um yfirfærslu vátryggingastofns frá Assured Guaranty (London) plc og Assured Guaranty (UK) plc til Assured Guaranty (Europe) plc. Fyrirhuguð yfirfærsla er í samræmi við tilkynningu dags. 20. júní 2018 frá breska fjármálaeftirlitinu Prudential Regulation Authority.

Lesa meira

19.6.2018 : Ábendingar vegna kaupa á vátryggingatengdum fjárfestingaafurðum (Söfnunarlíftryggingum o.fl.)

Fjármálaeftirlitið telur að tilefni sé til að vekja athygli á nokkrum atriðum vegna kaupa á vátryggingatengdum fjárfestingaafurðum, svo sem fjárfestingu í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu í tengslum við söfnunarlíftryggingar. Mikilvægt er að neytendur kynni sér ítarlega þá afurð sem til skoðunar er að kaupa, þar með talinn allan kostnað og þá áhættu sem í kaupunum felst. Sérstaklega skal litið til eftirfarandi atriða áður en viðskipti fara fram:

Lesa meira

19.6.2018 : Staða lífeyrissjóðanna við árslok 2017

Fjármálaeftirlitið hefur birt  samantekt um stöðu lífeyrissparnaðar, samtryggingar og séreignar við árslok 2017. Efnið er unnið úr þeim gögnum sem Fjármálaeftirlitinu hafa borist frá lífeyrissjóðum og vörsluaðilum séreignarsparnaðar. 

Lesa meira

15.6.2018 : Lagfæringu lokið

Sagt var frá því í frétt fyrr í dag að innherjalistar birtust ekki rétt á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins og að unnið væri að lagfæringu. Þessari lagfæringu er nú lokið og hægt er að nálgast listana.

Lesa meira

15.6.2018 : Innherjalistar birtast ekki rétt

Vegna breytinga í gagnagrunnum Fjármálaeftirlitsins birtast innherjalistar ekki rétt á síðunni: https://www.fme.is/eftirlitsstarfsemi/utgefendur-verdbrefa/fruminnherjar/

Lesa meira

13.6.2018 : Skýrsla um lagaumgjörð Fjármálaeftirlitsins

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur birt skýrslu og tillögur starfshóps fjármála- og efnahagsráðherra um Endurskoðun laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi o.fl. á vef sínum. Þáverandi fjármála- og efnahagsráðherra skipaði starfshópinn hinn 24. ágúst 2017 og var verkefni hans að endurskoða lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, lög um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi auk ákvæða annarra laga um fjármálamarkaði eða fjármálafyrirtæki, sem tengjast eftirliti með markaðnum.

Lesa meira

13.6.2018 : Fjármálaeftirlitið birtir til umsagnar drög að reglum um skráningu þjónustuveitenda sem bjóða upp á stafræn veski og viðskipti með sýndarfé

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út umræðuskjal nr. 2/2018 um drög að reglum um gjaldeyrisskiptastöðvar, peninga- og verðmætasendingarþjónustu, þjónustuveitendur sem bjóða upp á viðskipti milli sýndarfjár, rafeyris og gjaldmiðla og þjónustuveitendur stafrænna veskja.

Lesa meira

8.6.2018 : Hver ber ábyrgð á hæfi stjórnarmanna?

Vegna fjölmiðlaumfjöllunar undanfarið um hæfi tiltekinna stjórnarmanna eftirlitsskyldra aðila vill Fjármálaeftirlitið árétta að það er fyrst og fremst á ábyrgð fyrirtækjanna sjálfra að tryggja að framkvæmdastjóri og stjórnarmenn uppfylli á hverjum tíma kröfur laga og reglna um hæfi og hæfni. Fyrirtækjunum og/eða aðilunum sjálfum ber jafnframt að upplýsa Fjármálaeftirlitið um það ef breytingar verða á áður veittum upplýsingum sem geta haft áhrif á hæfi og hæfni framangreindra aðila. 

Lesa meira

6.6.2018 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Hér með tilkynnist um yfirfærslu vátryggingastofns frá The Solicitors Indemnity Mutual Insurance Association Limited til R&Q Gamma Company Limited. Fyrirhuguð yfirfærsla er í samræmi við tilkynningu dags. 1. júní 2018 frá breska fjármálaeftirlitinu Prudential Regulation Authority.

Lesa meira

4.6.2018 : Samruni Öldu sjóða hf. við Júpíter rekstrarfélag hf.

Fjármálaeftirlitið samþykkti þann 30. maí 2018 samruna Öldu sjóða hf. við Júpíter rekstrarfélag hf. á grundvelli 1. mgr. 106. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Júpíter rekstrarfélag hf. tekur við öllum réttindum og skyldum Öldu sjóða hf. og verða fjármálafyrirtækin sameinuð undir nafni Júpíter rekstrarfélags hf.

Lesa meira

4.6.2018 : Heildarniðurstöður ársreikninga fjármálafyrirtækja o.fl. 2017

Fjármálaeftirlitið hefur tekið saman skýrslu með heildarniðurstöðum ársreikninga ársins 2017 hjá fjármálafyrirtækjum, þ.e. viðskiptabönkum, sparisjóðum, lánafyrirtækjum (einu nafni lánastofnanir). Enn fremur hjá verðbréfafyrirtækjum, rekstrarfélögum verðbréfasjóða, ásamt upplýsingum um heildareignir verðbréfa- og fjárfestingarsjóða í rekstri einstakra rekstrarfélaga og heildareignir fagfjárfestasjóða í rekstri rekstrarfélaga og annarra rekstraraðila. Jafnframt er þar að finna nánar tilteknar upplýsingar um greiðslustofnanir og innlánsdeildir samvinnufélaga.

Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica