Fréttir


Fjármálaeftirlitið birtir ársreikninga og upplýsingar um afkomu vátryggingagreina hjá íslenskum vátryggingafélögum

12.6.2014

Fjármálaeftirlitið hefur birt ársreikninga og upplýsingar um afkomu vátryggingagreina hjá íslenskum vátryggingafélögum fyrir reikningsárið 2013 með samræmdri uppsetningu. Birtir eru rekstrar- og efnahagsreikningar, ásamt sjóðsstreymi. Í þeim tilvikum sem vátryggingafélag er hluti af samstæðu eru birtir móðurfélagsreikningar.

Ársreikningar vátryggingafélaga eru almenningi aðgengilegir samkvæmt 3. mgr. 56. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010 en þar segir: „Ársreikningur ásamt skýrslu stjórnar skal liggja frammi til afhendingar á afgreiðslustað vátryggingafélags eftir samþykkt hans á aðalfundi‟.

Ársreikningar eru gerðir á ábyrgð vátryggingafélags. Samræming í uppsetningu ársreikninga í þessari útgáfu felst í heitum, röð og formerkjum liða. Birtingin felur ekki endilega í sér að Fjármálaeftirlitið samþykki reikningsskilahætti og matsaðferðir í öllum tilvikum. Vera kann að einhverjir þættir einstakra reikninga gefi tilefni til fyrirspurna og jafnvel athugasemda af hálfu Fjármálaeftirlitsins, án þess að það leiði til þess að gera þurfi breytingar á þegar útgefnum reikningum.

 

Í ársbyrjun 2014 báru 13 íslensk vátryggingafélög virka vátryggingaráhættu. Þau eru:

European Risk Insurance Company hf.

Íslensk endurtrygging hf.

Líftryggingafélag Íslands hf.

Líftryggingamiðstöðin hf.

Okkar líftryggingar hf.

Sjóvá-Almennar líftryggingar hf.

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Trygging hf.

Tryggingamiðstöðin hf.

Viðlagatrygging Íslands

Vátryggingafélag Íslands hf.

Vörður líftryggingar hf.

Vörður tryggingar hf.

 

Íslensk endurtrygging hf. og Trygging hf. vinna eingöngu að uppgjöri eldri skuldbindinga vegna endurtrygginga. Félögin eru dótturfélög í 100% eigu Tryggingamiðstöðvarinnar hf.

Þann 12. febrúar 2014 var starfsleyfi European Risk Insurance Company hf. afturkallað þar sem að félagið fullnægði ekki ákvæðum laga nr. 56/2010, um vátryggingastarfsemi, um gjaldþol og hefur afsalað sér starfsleyfi sínu sem vátryggingafélag, sbr. 1. mgr. 90. gr. sömu laga. Starfsemi félagsins á árinu 2013 er ekki inni í þeim gögnum sem Fjármálaeftirlitið birtir nú og þá hefur félagið verið tekið úr samanburðartölum vegna ársins 2012.

Að öðru leyti vísast til umfjöllunar um vátryggingamarkaðinn í nýútkominni ársskýrslu Fjármálaeftirlitsins.


Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica