Fréttir


Fréttir: 2016 (Síða 2)

Fyrirsagnalisti

26.10.2016 : Fjármálaeftirlitið hefur lokið könnunar- og matsferli hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf. og Landsbankanum hf.

Fjármálafyrirtæki skal búa yfir tryggu eftirlitskerfi með áhættuþáttum í starfsemi sinni og meðhöndla þá með viðunandi hætti. Stjórn og framkvæmdastjóri fjármálafyrirtækis skulu reglulega leggja mat á eiginfjárþörf fyrirtækisins með hliðsjón af áhættustigi þess, sbr. lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Matið fer fram í innramatsferli (e. Internal Capital Adequacy Assessment Process, lCAAP) og skal fjármálafyrirtæki gera Fjármálaeftirlitinu grein fyrir matinu þegar eftir því er óskað í svonefndri ICAAP-skýrslu.

Lesa meira

20.10.2016 : Nýlegar túlkanir Fjármálaeftirlitsins á tilteknum ákvæðum laga um verðbréfaviðskipti

Fjármálaeftirlitið hefur sent frá sér dreifibréf til útgefenda, fjármálafyrirtækja og lífeyrissjóða þar sem vakin er athygli á nýlegum túlkunum á tilteknum ákvæðum laga um verðbréfaviðskipti sem Fjármálaeftirlitið hefur birt á heimasíðu sinni á síðastliðnum mánuðum.

Lesa meira

20.10.2016 : Fjármálaeftirlitið hefur metið Stálskip ehf. hæft til að fara með virkan eignarhlut í Borgun hf.

Fjármálaeftirlitið hefur komist að þeirri niðurstöðu að Stálskip ehf. sé hæft til að fara með virkan eignarhlut í Borgun hf. sem nemur allt að 20%, sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Um er að ræða virkan eignarhlut með óbeinni hlutdeild í gegnum eignarhald Stálskips ehf. í Eignarhaldsfélagi Borgunar slf.  

Lesa meira

18.10.2016 : Umsagnarferli vegna mögulegs evrópsks regluverks um séreignarlífeyrissparnað

Fjármálaeftirlitið vekur athygli hagsmunaaðila á að Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins stendur nú fyrir umsagnarferli um mögulegt evrópskt regluverk vegna séreignarlífeyrissparnaðar (e. personal pension framework). Umsögnum skal skila á meðfylgjandi slóð http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-pension-framework/index_en.htm og er skilafrestur til 31. október nk.

Lesa meira

17.10.2016 : Þriðji kynningarfundur Fjármálaeftirlitsins vegna Solvency II – Nýjar kröfur um opinbera birtingu upplýsinga

Þriðji kynningarfundur Fjármálaeftirlitsins, vegna innleiðingar Solvency II, verður haldinn fimmtudaginn 3. nóvember næstkomandi kl. 9:00 í húsakynnum Fjármálaeftirlitsins að Katrínartúni 2, þriðju hæð. Fundurinn er einkum ætlaður fulltrúum vátryggingafélaganna, ytri og innri endurskoðendum þeirra, sem og öðrum sem áhuga kunna að hafa.

Lesa meira

14.10.2016 : Bráðabirgðastjórn skipuð yfir Gable Insurance AG

Fjármálaeftirlitið vísar til fréttar dags. 12. október sl. þar sem fram kom að fjármálaeftirlitið í Liechtenstein (FMA) hefði gert Gable Insurance AG að stöðva sölu nýtrygginga og endurnýjun eldri samninga. FMA hefur nú tilkynnt að það hafi skipað slitastjórn (e. Special Administrator) yfir Gable Insurance AG.

Lesa meira

12.10.2016 : Gable Insurance AG gert að stöðva sölu vátrygginga

Fjármálaeftirlitið í Liechtenstein (FMA) hefur gert Gable Insurance AG að stöðva sölu nýtrygginga og endurnýjun eldri samninga, sbr. frétt á heimasíðu FMA. Gable Insurance AG hefur selt leigutryggingar á Íslandi um nokkurt skeið í gegnum vátryggingamiðlun.

Lesa meira

10.10.2016 : Fjármálaeftirlitið fundar með ytri endurskoðendum eftirlitsskyldra aðila sem jafnframt eru einingar tengdar almannahagsmunum

Fjármálaeftirlitið mun á næstu vikum boða nokkra ytri endurskoðendur eftirlitsskyldra aðila til fundar. Er það gert í samræmi við leiðbeinandi tilmæli nr. 4/2015 um samskipti Fjármálaeftirlitsins og ytri endurskoðenda eftirlitsskyldra aðila sem jafnframt eru einingar tengdar almannahagsmunum. 

Lesa meira

7.10.2016 : Innherjaviðskipti og eftirlit Fjármálaeftirlitsins

Liður í eftirliti Fjármálaeftirlitsins með verðbréfamarkaði er að hafa eftirlit með innherjaviðskiptum í  fjármálagerningum sem  teknir hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga.  Samkvæmt ákvæðum verðbréfaviðskiptalaga þurfa  fruminnherjar að ganga úr skugga um að þeir búi ekki yfir innherjaupplýsingum áður en þeir eiga viðskipti með bréf útgefanda (rannsóknarskylda). Jafnframt þurfa fruminnherjar að tilkynna fyrirfram um væntanleg viðskipti til regluvarðar en hlutverk regluvarðar er m.a.  að veita álit á eðli upplýsinga, m.t.t. skilgreiningar á hugtakinu innherjaupplýsingar.  Fjármálaeftirlitið kallar með reglubundnum hætti eftir upplýsingum og gögnum er varða slík mál. 

Lesa meira

5.10.2016 : Áhætta tengd fjárfestingum í svonefndum jafningjalánum

Að gefnu tilefni vill Fjármálaeftirlitið koma á framfæri eftirfarandi upplýsingum vegna svonefndra jafningjalána (e. peer-to-peer lending), sem einnig eru nefnd hóplán (e. lending-based crowdfunding).

Lesa meira

4.10.2016 : Fjórði fundur fjármálastöðugleikaráðs árið 2016

Fjórði fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2016 var haldinn föstudaginn 30. september í fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Þjóðhagslegar aðstæður hafa í meginatriðum verið fjármálakerfinu hagstæðar undanfarin misseri. Hagvöxtur hefur verið þróttmikill, dregið hefur úr atvinnuleysi, ráðstöfunartekjur heimila aukist hröðum skrefum og hagnaður fyrirtækja verið ágætur. Heimili og fyrirtæki hafa að töluverðu leyti nýtt góða stöðu til þess að lækka skuldir og bæta eiginfjárstöðu. Útlánavöxtur hefur verið hóflegur um leið og aðgangur innlendra aðila að erlendum lánsfjármörkuðum hefur orðið greiðari. Þrátt fyrir öran vöxt eftirspurnar hefur viðskiptaafgangur haldist verulegur og verðbólga lítil. Ytri staða þjóðarbúsins er á heildina litið með ágætum og gjaldeyrisforði vel nægjanlegur til að styðja við almenna losun fjármagnshafta. Í þessu hagstæða umhverfi hafa áhættur í fjármálakerfinu að flestu leyti þróast í jákvæða átt. Á hinn bóginn gætir vaxandi spennu á ákveðnum mörkuðum, einkum vinnumarkaði og húsnæðismarkaði, sem gæti aukið á áhættuna síðar meir. Að auki fylgir nokkur áhætta losun fjármagnshafta á næstu misserum. Viðnámsþróttur bankanna til að mæta hugsanlegum áföllum er hins vegar góður; eiginfjárhlutföll þeirra há og lausafjárstaða góð.

Lesa meira

29.9.2016 : Annað tölublað Fjármála komið út

Annað tölublað ársins af Fjármálum, vefriti Fjármálaeftirlitsins, er komið út. Í blaðinu fjallar Jón Ævar Pálmason, sérfræðingur í áhættugreiningu um lífslíkur eftir þjóðfélagsstöðu. Þá eru í blaðinu greinarnar: Er kostnaður við gerð lýsingar hindrun í fjármögnunarferli fyrirtækja?, eftir Arnfríði K. Arnardóttur, sérfræðing í lýsingum og Mikilvægi viðbragðsáætlana vegna lausafjárhættu í starfsemi fjármálafyrirtækja eftir Brynjar Harðarson, sérfræðing í áhættugreiningu.

Lesa meira

27.9.2016 : Fjármálaeftirlitið fjallar um stöðu lífeyrissjóðanna 2015

Fjármálaeftirlitið hefur birt  samantekt yfir stöðu íslenskra lífeyrissjóða  við árslok 2015. Efnið er unnið úr þeim gögnum sem Fjármálaeftirlitinu hafa borist frá Lífeyrissjóðum og vörsluaðilum séreignarsparnaðar miðað við árslok 2015. Lífeyriskerfið er öflugt og heldur áfram að stækka í efnahagslegu tilliti. Á liðnu ári voru starfandi 26 lífeyrissjóðir í 76 deildum samtryggingar og séreignar. Aðrir vörsluaðilar séreignasparnaðar voru sjö talsins. Tryggingafræðileg staða samtryggingadeilda lífeyrissjóða heldur áfram að batna. Eftir sem áður er staða sjóða með ábyrgð ríkis og sveitarfélaga sú að þeir eru með umtalsverðan halla.

Lesa meira

24.9.2016 : Netsambandslaust við FME í dag

Vegna vinnu við tölvukerfi FME, verður netsambandslaust við Fjármálaeftirlitið frá kl 10 í dag, laugardag 24. Sept, og fram eftir degi

Lesa meira

22.9.2016 : Lokað föstudaginn 23. september

Skrifstofa Fjármálaeftirlitsins er lokuð 23. september vegna starfsdags. Skrifstofan verður að venju opnuð klukkan níu að morgni mánudagsins 26. september.

Lesa meira

19.9.2016 : Áhætta getur falist í viðskiptum með fjármálagerninga sem tengdir eru gjaldmiðlum

Að gefnu tilefni vill Fjármálaeftirlitið vara almenning jafnt og fjárfesta við þeirri áhættu sem getur falist í viðskiptum með fjármálagerninga sem tengdir eru gjaldmiðlum, en að undanförnu hefur borið á óhefðbundinni markaðssetningu á slíkum viðskiptum sem talist getur villandi. Eftirlitið vill jafnframt hvetja neytendur sem hafa í hyggju að fjárfesta í slíkum gerningum að leita sérfræðiráðgjafar hjá aðilum sem hafa starfsheimild til fjárfestingarráðgjafar til að tryggja hagsmuni sína sem best. 

Lesa meira

13.9.2016 : Fjármálaeftirlitið hefur metið Solo Invest ehf. og Örn Þorsteinsson hæfa til að fara með virkan eignarhlut í Straumi sjóðum hf.

Hinn 8. september sl. komst Fjármálaeftirlitið að þeirri niðurstöðu að Solo Invest ehf., kt. 620109-0610, sé hæft til að fara með virkan eignarhlut í Straumi sjóðum hf. sem nemur 50%, sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Lesa meira

12.9.2016 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu líftryggingastofns

Með vísan til 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu líftryggingastofns:

Lesa meira

9.9.2016 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu hluta líftryggingastofns

Með vísan til 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu á hluta líftryggingastofns:

Lesa meira

2.8.2016 : Evrópska eftirlitsstofnunin á vátrygginga- og lífeyrismarkaði (EIOPA) birtir umræðuskjal um drög að upplýsingaskjali um vátryggingaafurðir

Evrópska eftirlitsstofnunin á vátrygginga og lífeyrismarkaði (EIOPA) sendi hinn fyrsta ágúst síðastliðinn frá sér fréttatilkynningu vegna umræðuskjals um drög að tæknistaðli fyrir upplýsingaeyðublað varðandi skaðatryggingar. Markmiðið er að samræma framsetningu upplýsinga um vátryggingaafurðir. Upplýsingablaðið fær viðskiptavinur í hendur áður en hann tekur ákvörðun um vátryggingu.

Lesa meira
Síða 2 af 6


Þetta vefsvæði byggir á Eplica