Fréttir


Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki Íslands senda fjármálafyrirtækjum tilmæli

30.6.2010

Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki Íslands hafa sent fjármálafyrirtækjum tilmæli vegna óskuldbindandi gengistryggingarákvæða og kynntu þau í kjölfarið á sameiginlegum blaðamannafundi. Tilmælin eru svohljóðandi:

Tilmæli Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands til fjármálafyrirtækja vegna óskuldbindandi gengistryggingarákvæða.

Hinn 16. júní sl. kvað Hæstiréttur Íslands upp tvo dóma varðandi lögmæti lánsskuldbindinga í íslenskum krónum tengdra gengi erlendra gjaldmiðla, sbr. mál nr. 92/2010 og 153/2010. Niðurstaða réttarins var á þann veg að gengistrygging slíkra lána væri óskuldbindandi.

Á meðan ekki hefur verið skorið úr um umfang og lánakjör þeirra samninga sem dómarnir ná yfir er sérstaklega mikilvægt að afla áreiðanlegra upplýsinga, skapa festu í viðskiptum á fjármálamarkaði og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi.

Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki Íslands beina því eftirfarandi tilmælum til fjármálafyrirtækja:

1. Lánasamningar sem að mati viðkomandi fjármálafyrirtækis innihalda óskuldbindandi gengistryggingarákvæði sbr. framangreinda dóma Hæstaréttar verði endurreiknaðir. Í stað gengistryggingar og erlends vaxtaviðmiðs skal miða við vexti sem Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af lægstu vöxtum á nýjum almennum óverðtryggðum útlánum eða ef verðtrygging er valin lægstu vöxtum á nýjum almennum verðtryggðum útlánum og beitt er þegar óvissa ríkir um lánakjör sbr. 18. og 4. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, nema aðilar semji um annað.

2. Meðferð lána gagnvart viðskiptamönnum fjármálafyrirtækja miði við framangreindar forsendur svo fljótt sem auðið er. Geti fjármálafyrirtæki ekki nú þegar fylgt tilmælunum af tæknilegum ástæðum skal það gæta þess að greiðslur verði sem næst framansögðu en þó fyllilega í samræmi við tilmælin eigi síðar en 1. september 2010.

3. Fjármálafyrirtæki endurmeti eiginfjárþörf sína í ljósi aðstæðna og tryggi að eigið fé verði einnig nægilegt til þess að mæta hugsanlegri rýrnun eigna umfram það sem 1. tölul. leiðir af sér.

4. Skýrslugjöf um gjaldeyrisjöfnuð, lausafjárstöðu og eiginfjárstöðu til Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands verði miðuð við framangreindar forsendur.

Inngangsorð Arnórs Sighvatssonar, aðstoðarseðlabankastjóra og Gunnars Þ. Andersen, forstjóra Fjármálaeftirlitsins á blaða- og fréttamannafundi Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands í morgun má nálgast hér.

Nánari upplýsingar veita Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabankastjóri í síma 569-9600 og Gunnar Þ. Andersen forstjóri Fjármálaeftirlitsins í síma 525 2700.

 

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica