Fréttir


Túlkun Fjármálaeftirlitsins á tilkynningar- og birtingarskyldu vegna veðkalla í fjármálagerningum

23.2.2009

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út túlkun á tilkynningar- og birtingarskyldu 126. og 127. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, vegna veðkalla í fjármálagerningum.  Túlkunin hefur verið birt á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins undir Lög og reglur - Túlkanir - Verðbréfamarkaður, sjá hér.

Tilefni túlkunarinnar er aukinn fjöldi veðkalla í fjármálagerningum í eigu innherja, stjórnenda eða aðila fjárhagslega tengdum þeim á sl. mánuðum, en borið hefur á því að útgefendur telji að ekki þurfi að sinna tilkynningar- og birtingarskyldu 126. og 127. gr. laga um verðbréfaviðskipti þegar um slík viðskipti er að ræða, þ.e. þvinguð viðskipti.

Fjármálaeftirlitið vill því með túlkun sinni vekja sérstaka athygli á því að framangreind skylda hvílir á aðilum óháð því hver aðdragandi viðskiptanna er enda geta slíkar upplýsingar haft verðmótandi áhrif á viðkomandi fjármálagerninga útgefandans auk þess sem þær nýtast í eftirlitsskyni.  Gerir orðalag nefndra lagaákvæða ekki greinarmun á því hver aðdragandi viðskiptanna er, þ.e. hvort um er að ræða þvinguð viðskipti að frumkvæði veðhafa eða viðskipti að frumkvæði innherja, stjórnanda eða aðila fjárhagslega tengdum þeim en hvergi er í lögunum að finna undanþágu frá nefndum skyldum þessara aðila þegar um slík viðskipti er að ræða.

Fjármálaeftirlitið bendir einnig á þann möguleika að geta þess í athugasemdum með tilkynningu um viðskipti að um þvingaða sölu/veðkall hafi verið að ræða en slíkt gæti verið til þess fallið að markaðurinn fái sem skýrasta mynd af viðskiptunum og þar með skýrari upplýsingar til grundvallar fjárfestingarákvörðunum sínum.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica