Fréttir


Fjármálaeftirlitið birtir ársreikningabók lífeyrissjóða fyrir árið 2012

10.7.2013

Fjármálaeftirlitið hefur birt yfirlit sitt yfir stöðu íslenskra lífeyrissjóða fyrir árið 2012. Lífeyriskerfið er öflugt en þó eru veikleikar til staðar. Lífeyrissjóðirnir eru stórir í efnahagslegu tilliti en umtalsverður halli er enn á tryggingafræðilegri stöðu þeirra. Til að draga megi úr halla í lífeyriskerfinu þyrfti að hækka iðgjöld, skerða réttindi eða hækka lífeyrisaldur, eins og komið hefur til tals og verið er að gera í mörgum af okkar nágrannalöndum. Þá hefur, fram að þessu, tekjutenging lífeyrisréttinda og almannatrygginga dregið úr vilja til lífeyrissparnaðar. Gjaldeyrishöft takmarka enn fjárfestingamöguleika lífeyrissjóðanna og möguleika þeirra til áhættudreifingar.

Lífeyrismarkaður

Eignir alls lífeyriskerfisins voru í árslok 2012 um 2.540 milljarðar kr. eða 149% af vergri landsframleiðslu og hefur hlutfallið aldrei verið hærra. Eignir samtryggingadeilda lífeyrissjóða voru 2.159 milljarða kr. sem er um 85% af markaðnum og að auki nam séreignasparnaður í vörslu þeirra um 236 milljörðum kr. Séreignasparnaður í vörslu annarra en lífeyrissjóða nam 146 milljörðum kr. í árslok 2012.

Fimm stærstu lífeyrissjóðirnir eru þeir sömu og á sl. ári, þ.e. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, Lífeyrissjóður verslunarmanna, Gildi lífeyrissjóður, Stapi lífeyrissjóður og Sameinaði lífeyrissjóðurinn. Hrein eign þeirra nam 1.403 milljörðum kr. í árslok 2012 sem er um 55% af lífeyrismarkaðnum og um 82% af vergri landsframleiðslu.

Eignir með ábyrgð ríkis og sveitarfélaga halda áfram að aukast og námu 49% af heildareignum samtryggingadeilda í árslok 2012. Þetta hlutfall var aðeins um 24% um mitt ár 2008.

Hrein raunávöxtun samtryggingadeilda lífeyrissjóðanna á liðnu ári var 7,4%, sem er besta ávöxtun frá árinu 2006. Fimm ára meðalávöxtun var þó neikvæð um 2,4% en til samanburðar er ávöxtunarviðmið lífeyrissjóðanna 3,5%. Hrein raunávöxtun séreignadeilda þeirra var 6,4% á árinu 2012.

Tryggingafræðileg staða

Tryggingafræðileg staða sjóða með ábyrgð ríkis og sveitarfélaga er sem fyrr mjög slæm og nemur hallinn í árslok 2012 nærri 574 milljörðum kr. Tryggingafræðileg staða sjóða sem ekki njóta ábyrgðar launagreiðenda hefur batnað smám saman frá árinu 2008 og var halli þeirra nærri 100 milljarðar kr. í árslok 2012. Þrátt fyrir góða ávöxtun lífeyrissjóðanna á liðnu ári varð óveruleg breyting á tryggingafræðilegri stöðu þeirra þegar á heildina er litið. Megin ástæður þess eru auknar skuldbindingar vegna hækkandi lífaldurs og lægra endurmat verðbréfa í tryggingafræðilegu mati.

 

Hér eru heildarniðurstöður ársreikninga lífeyrissjóða 2012 ásamt kennitölum og öðrum upplýsingum. Talnaefni úr skýrslunum er hér.


Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica