Fréttir


Vanskil útlána hjá innlánsstofnun í lok 2. ársfjórðungs 2006

10.12.2006

Fjármálaeftirlitið hefur tekið saman tölur um vanskil útlána hjá innlánsstofnunum miðað við lok júní 2006 og samanburð við næstu ársfjórðunga á undan. Talnaefnið nær til vanskila sem staðið hafa lengur en 1 mánuð. Um er að ræða brúttó vanskil, þ.e. ekki hafa verið dregnar frá fjárhæðir sem lagðar hafa verið til hliðar sem sérstakar afskriftir. Sýnd er þróun vanskila frá árslokum 2000. Vanskilaupplýsingarnar sýna tölur fyrir innlánsstofnanir án dótturfélaga þeirra.

Yfirlitið sýnir að hlutfall vanskila Vanskil útlána hjá innlánsstofnunum, móðurfélög.af útlánum er 0,6% í lok 2. ársfjórðungs 2006 sem er sama hlutfall og var í lok næstu tveggja ársfjórðunga á undan. Í lok 2. ársfjórðungs 2005 var hlutfallið 1,1%. Vanskilahlutfallið hefur ekki verið lægra á síðustu rúmlega 5 árum. Á yfirlitinu eru ennfremur sýnd vanskilahlutföll með annars vegar eins árs tímatöf og hins vegar tveggja ára tímatöf og er þannig tekið tillit til áhrifa mikillar útlánaaukningar síðustu misseri á hlutfallstölurnar. Vanskilahlutföllin mæld á síðastnefndu mælikvarðana eru 1,1% og 1,7% af útlánum sem eru lítið eitt hærri hlutföll en voru í árslok 2005 en talsvert lægri en verið hafa á undanförnum þremur til fjórum árum sem útreikningarnir ná yfir. Athuga ber að vöxtur útlána á undanförnum árum  kann að koma fram í auknum vanskilum síðar. Hafa ber í huga að þátttaka innlánsstofnana í fasteignalánum frá og með seinni hluta ársins 2004 kann að hafa haft áhrif á þróun vanskila sem sýnd er á yfirlitinu, einkum vanskilahlutfall einstaklinga.

Vanskilahlutfall fyrirtækja er rúmlega 0,5% í lok 2. ársfjórðungs 2006 sem er svipað hlutfall og var í lok næstu tveggja ársfjórðunga á undan. Í lok 2. ársfjórðungs 2005 var hlutfallið 0,9%. Vanskilahlutfall fyrirtækja miðað við eins árs tímatöf er 0,9% samanborið við 0,8% í árslok 2005. Vanskilahlutfallið miðað við 2ja ára tímatöf er 1,4% samanborið við 1,1% í árslok 2005. Þessi hlutföll eru eftir sem áður þau lægstu sem verið hafa á undanförnum þremur til fjórum árum.

Vanskilahlutfall einstaklinga lækkaði úr tæplega 1,0% í árslok 2005 í 0,9% í lok 2. ársfjórðungs 2006. Í lok 2. ársfjórðungs 2005 var hlutfallið 1,8%. Vanskilahlutföll einstaklinga miðað við eins og tveggja ára tímatöf eru 1,4% og 2,8% og eru það lægri hlutföll en verið hefur á undanförnum þremur til fjórum árum.
 
Hafa verður í huga við lestur yfirlitanna að í árslok hvers árs eru færð út endanlega afskrifuð útlán sem koma til lækkunar á brúttó vanskilafjárhæðum og hafa þannig áhrif á vanskil í lok 4. ársfjórðungs og samanburð við næstu ársfjórðunga á undan.

Ragnar Hafliðason hjá Fjármálaeftirlitinu: Vanskil útlána hjá innlánsstofnunum í lok 2. ársfjórðungs 2006 eru hlutfallslega lág samanborið við undangengin ár. Tölurnar sýna þó að vanskilahlutfall fyrirtækja hefur aukist lítillega á sl. 6 mánuðum.

Vanskil útlána hjá innlánsstofnunum í lok 2. ársfjórðungs 2006.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica