Fréttir


Frétt: Út er komin skýrsla Fjármálaeftirlitsins með ársreikningum lífeyrissjóða fyrir árið 2005

10.12.2006

Fjármálaeftirlitið hefur nú sett á heimasíðu sína, skýrslu um ársreikninga lífeyrissjóða fyrir árið 2005.

Á heimasíðunni er jafnframt að finna excel skjal sem inniheldur talnaefni skýrslunnar. Í skýrslunni, sem tekin er saman af Fjármálaeftirlitinu, er að finna ársreikninga lífeyrissjóða fyrir árið 2005 ásamt upplýsingum unnum úr öðrum fyrirliggjandi gögnum hjá Fjármálaeftirlitinu. Efni skýrslunnar er sambærilegt því sem birt hefur verið í fyrri skýrslum Fjármálaeftirlitsins um sama efni og er  framsetning skýrslunnar óbreytt frá fyrra ári.

Um ársreikninga lífeyrissjóða, gilda reglur nr. 55/2000, breytingareglur nr. 765/2002 og nr. 1067/2004, sem settar voru á grundvelli laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

Í árslok 2005 voru starfandi lífeyrissjóðir alls 46 en í árslok 2004 voru 48 lífeyrissjóðir starfandi. Af framangreindum 46 lífeyrissjóðum taka 10 þeirra ekki lengur við iðgjöldum og eru því fullstarfandi sjóðir 36. Af 46 (36) lífeyrissjóðum telst 31 (24) vera lífeyrissjóður án ábyrgðar annarra en 12 (10) lífeyrissjóðir teljast vera með fullri ábyrgð annarra. Í 3 (2) tilvikum er mismunur á  ábyrgð milli deilda sjóðsins. Fjöldi virkra sjóðfélaga í samtryggingardeildum var 181.393 og  59.277 í séreignadeildum. Fjöldi lífeyrisþega í samtryggingardeildum var 65.501 og 1.564 í séreignadeildum.

Helstu niðurstöðutölur skýrslunnar eru þær að hrein eign til greiðslu lífeyris í árslok 2005 nam 1.219,5 ma.kr. samanborið við 986,6 ma.kr. í árslok 2004. Aukningin er 23,6% sem samsvarar 18,7% raun­aukningu miðað við vísitölu neysluverðs.  Ráðstöfunarfé samkvæmt sjóðstreymi á árinu 2005 nam samtals 486,8 ma.kr. samanborið við 455,1 ma.kr. árið á undan. Iðgjöld milli ára hækkuðu úr 72,4 ma.kr. á árinu 2004 í 87 ma.kr. á árinu 2005. Gjaldfærður lífeyrir var 34,9 ma.kr. 2005 en var 31,2 ma.kr. árið 2004.

Hrein raunávöxtun miðað við neysluverðsvísitölu hækkaði frá árinu 2004. Á árinu 2005 var hrein raunávöxtun 13,2 % en var 10,4% árið 2004, 11,3 árið 2003, -3,0 árið 2002 og -1,9 árið 2001. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar sl. 5 ára var 6% og meðaltal sl. 10 ára var 6,4%. Hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir hreina raunávöxtun síðustu 10 ára.

lifeyrissjodir1

Séreignarsparnaður í vörslu lífeyrissjóða og annarra vörsluaðila í árslok 2005 nam 146,2 ma.kr. samanborið við 110,5 ma.kr. í árslok 2004. Séreignarsparnaður í heild nam um 12% af heildareignum lífeyriskerfisins í árslok 2005. Langstærstur hluti uppsafnaðs séreignarsparnaðar í árslok 2005 var í vörslu lífeyrissjóða sem voru hreinir séreignarsjóðir fyrir gildistöku laga nr. 129/1997 eða 86,7 ma.kr. Sjóðirnir stofnuðu síðan samtryggingardeildir fyrir iðgjöld til lágmarkstryggingaverndar á árinu 1999 í samræmi við ákvæði laganna. Í kjölfar þessara sjóða koma vörsluaðilar aðrir en lífeyrissjóðir sem voru með 40,8 ma.kr. í sinni vörslu í árslok 2005 og að lokum aðrir lífeyrissjóðir með 18,7 ma.kr. í vörslu. Iðgjöld til séreignarlífeyrissparnaðar hækkuðu  úr 17,3 ma.kr. í 21,9 ma.kr. á árinu 2005. Hér fyrir neðan má sjá þróun eigna í séreignarsparnaði eftir vörsluaðilum.

lifeyrissjodir2

Tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða hefur batnað nokkuð frá því sem var árið 2004 (samanburðartölur frá fyrra ári eru í sviga). Í árslok 2005 var staða 16 (27) samtryggingardeilda af 38 (40) án ábyrgðar neikvæð, þar af var 1 (4) með meiri halla en 10%, 3 (8) voru með halla á bilinu 5%-10% og 12 (15) voru með halla á bilinu 0%-5%. Staða 22 (13) deilda var jákvæð og voru þær með afgang á bilinu 0,2% til 10,9%.  Tvær deildir voru með jákvæða stöðu yfir 10%. Þeir lífeyrissjóðir sem eru með meiri frávik en 10% samkvæmt árlegri tryggingafræðilegri úttekt þurfa að breyta samþykktum sjóðsins þannig að jafnvægi náist. Hafi sjóður verið með frávik á bilinu 5%-10% samfellt í 5 ár ber að breyta samþykktum til að ná jafnvægi á ný. 


Lítil breyting er á stöðu sjóða sem eru með ábyrgð annarra milli ára en verulegur halli er nánast á öllum þeim sjóðum/deildum og brúar ábyrgð viðkomandi aðila það sem á vantar. Samtryggingardeildir lífeyrissjóða með ábyrgð annarra voru samtals 14 í árslok 2005 og var halli þeirra á bilinu 0,2 til 97,8%.  Ein deild var í jafnvægi.

lifeyrissjodir3

Athygli skal vakin á því að skýrslan verður aðeins birt á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins og því ekki fjölrituð.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica