Fréttir


Árétting til neytenda á vátryggingamarkaði um mikilvægi upplýstrar ákvörðunar við breytingu á líf- og/eða sjúkdómatryggingum

8.12.2014

Athygli Fjármálaeftirlitsins hefur verið vakin á því að viðskiptavinir vátryggingafélaga (vátryggingatakar) í tilviki  líf- og sjúkdómatrygginga hafi á undanförnum mánuðum í nokkrum mæli fært sig á milli vátryggingafélaga. Við slíkar aðstæður er rétt að undirstrika mikilvægi upplýstrar ákvörðunar við töku vátrygginga.

Þótt slíkar tilfærslur kunni að vera af hinu góða, bæði hvað einstaka neytendur varðar og fyrir samkeppni á markaði almennt, vekur Fjármálaeftirlitið athygli á mikilvægi þess að neytendur kynni sér ítarlega þá vátryggingavernd sem þeir þegar hafa og beri hana vandlega saman við þá vernd sem til skoðunar er að kaupa. Í því sambandi ber m.a. að skoða markmið þess að vátryggingin er keypt, þau iðgjöld sem í boði eru, vátryggingafjárhæðir, vátryggingaverndina og skilmála almennt. Mikilvægt er að fá leiðsögn sérfróðra aðila í þessum efnum þ.e. vátryggingasölumanna vátryggingafélaga eða vátryggingamiðlara, þar sem þeir hafa sérstökum skyldum að gegna við sölu vátrygginga. Meðal annars má vekja athygli á því sem efnislega segir í 9. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004, þ.e. að við öflun vátrygginga skal gætt hags vátryggingartaka, vátryggðra og annarra sem hafa sérstakra hagsmuna að gæta.

Sé vátrygging keypt í gegnum vátryggingamiðlara er rétt að hafa í huga að samkvæmt 31. gr. laga nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga, skal vátryggingamiðlari áður en vátryggingarsamningur er gerður skilgreina, einkum á grundvelli upplýsinga frá væntanlegum vátryggingartaka, kröfur og þarfir hans. Skal hann skýra væntanlegum vátryggingartaka frá þeim ástæðum sem liggja að baki ráðleggingum hans. Rökstuðningur skal taka mið af eðli þess vátryggingarsamnings sem mælt er með.

Fjallað er um sambærilega starfshætti annarra vátryggingasölumanna, þ. á m. þeirra sem starfa fyrir vátryggingafélög, í 7. gr. leiðbeinandi tilmæla Fjármálaeftirlitsins um starfshætti vátryggingasölumanna, vátryggingamiðlara, vátryggingaumboðsmanna og vátryggingafélaga nr. 3/2007.

Það er mikilvægt að huga vel að vátryggingaþörf hverju sinni. Gildistími svonefndra persónutrygginga, þ.e. líf- og sjúkdómatrygginga, er jafnan til langs tíma og því mjög mikilvægt að hafa skilning á þeirri vernd sem í boði er.

Þá áréttar Fjármálaeftirlitið mikilvægi þess að vátryggingamiðlarar og vátryggingaumboðsmenn starfi í samræmi við góða viðskiptahætti og venjur á vátryggingamarkaði og með hag vátryggingartaka og  vátryggðra fyrir augum.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica