Ákvarðanir og gagnsæi


Ákvarðanir og gagnsæi: 2017 (Síða 2)

Fyrirsagnalisti

8.8.2017 : Samkomulag um sátt vegna brots Borgunar hf. á 57. gr. a laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki (fftl.)

Hinn 9. júní 2017 gerðu Fjármálaeftirlitið og Borgun hf., hér eftir nefndur málsaðili með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 57. gr. a laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. reglur nr. 388/2016 um kaupaukakerfi samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki.

Lesa meira

7.7.2017 : Samkomulag um sátt vegna brots Landsbankans hf. á 1. mgr. 86. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 22. maí 2017 gerðu Fjármálaeftirlitið og Landsbankinn hf, hér eftur nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots gegn 1. mgr. 86. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.

Lesa meira

10.5.2017 : Niðurstaða athugunar á framkvæmd áhættustýringar og störfum stjórnar Valitor hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi Valitor hf. með bréfi dagsettu hinn 4. ágúst 2016. Athugunin beindist að framkvæmd áhættustýringar skv. 17. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki (fftl.). og hvernig stjórn sinnir hlutverki sínu þar að lútandi, sbr. 54. gr. a laganna.  Einnig beindist athugunin að tilteknum atriðum er varða störf stjórnar Valitor skv. 54.gr. fftl.

Lesa meira

4.5.2017 : Niðurstaða athugunar á framkvæmd áhættustýringar og störfum stjórnar Borgunar hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi Borgunar hf. með bréfi dagsettu hinn 27. maí 2016. Athugunin beindist að framkvæmd áhættustýringar skv. 17. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki (fftl.) og því hvernig stjórn sinnir hlutverki sínu þar að lútandi, sbr. 54. gr. a laganna. Einnig beindist athugunin að tilteknum atriðum er varða störf stjórnar Borgunar skv. 54. gr. fftl.

Lesa meira

28.4.2017 : Samkomulag um sátt vegna brots Birtu lífeyrissjóðs á 40. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki

Hinn 24. mars 2017 gerðu Fjármálaeftirlitið og Birta lífeyrissjóður, hér eftir einnig nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots gegn 40. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 (fftl.).

Lesa meira

26.4.2017 : Niðurstaða athugunar á innheimtuferli við frum- og milliinnheimtu hjá Gildi lífeyrissjóði og Lífeyrissjóði verzlunarmanna

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á innheimtuferli við frum- og milliinnheimtu hjá Gildi lífeyrissjóði og Lífeyrissjóði verzlunarmanna í janúar 2017. Markmið athugunarinnar var að skoða sérstaklega hvort innheimta sjóðanna sé í samræmi við góða innheimtuhætti líkt og kveðið er á um í 1. mgr. 6. gr. innheimtulaga nr. 95/2008 og hvort innheimtuviðvaranir sjóðanna séu í samræmi við 7. gr. sömu laga. Athugunin beindist að upplýsingum um fyrstu fimm innheimtumál sem stofnuð voru í byrjun hvers ársfjórðungs, þ.e. í janúar, apríl, júlí og október 2016, hjá hvorum lífeyrissjóði. Verkferlar sjóðanna voru skoðaðir, ásamt gjaldskrám þeirra. Niðurstöður athugunarinnar lágu fyrir í mars 2017 að undangengnum samskiptum við hluteigandi lífeyrissjóð hverju sinni.

Lesa meira

12.4.2017 : Samkomulag um sátt vegna brots Stefnis hf. á 1. mgr. 59. gr., sbr. 30. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði

Hinn 20. febrúar sl. gerðu Fjármálaeftirlitið og Stefnir hf., hér eftir nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 1. mgr. 59. gr., sbr. 30. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði.

Lesa meira

11.4.2017 : Niðurstaða athugunar á innheimtuferli við frum- og milliinnheimtu hjá Motus ehf., Orkuveitu Reykjavíkur og Símanum hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á innheimtuferli við frum- og milliinnheimtu hjá Motus ehf., Orkuveitu Reykjavíkur og Símanum hf. í janúar 2017. Markmið athugunarinnar var að skoða sérstaklega hvort innheimta félaganna sé í samræmi við góða innheimtuhætti líkt og kveðið er á um í 1. mgr. 6. gr. innheimtulaga nr. 95/2008 og hvort innheimtuviðvaranir félaganna séu í samræmi við 7. gr. innheimtulaga. Þar á meðal hvort hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar sé í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 37/2009 um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar, með síðari breytingum. Athugunin beindist að upplýsingum um fyrstu fimm innheimtumál sem stofnuð voru í byrjun hvers ársfjórðungs, þ.e. í janúar, apríl, júlí og október 2016, hjá hverjum og einum. Verkferlar félaganna voru skoðaðir, ásamt gjaldskrám þeirra. Niðurstöður athugunarinnar lágu fyrir í mars 2017 að undangengnum samskiptum við hluteigandi innheimtufélag hverju sinni.

Lesa meira

4.4.2017 : Stjórnvaldssekt vegna brots Eimskipafélags Íslands hf. gegn 1. mgr. 122. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 8. mars 2017 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins ákvörðun um að leggja 50.000.000 króna stjórnvaldssekt á Eimskipafélag Ísland hf. (Eimskip) vegna brots gegn 1. mgr. 122. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.). 

Lesa meira

24.3.2017 : Niðurstaða athugunar á eftirliti með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Valitor hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Valitor hf. með bréfi dagsettu hinn 4. ágúst 2016. Athugunin beindist að framfylgni Valitor hf. við lög nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka vegna færsluhirðingar félagsins erlendis, sbr. einnig leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 5/2014 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Lesa meira

22.3.2017 : Niðurstöður athugunar á tölvuöryggi Kauphallar Íslands

Fjármálaeftirlitið hefur í samstarfi við fjármálaeftirlit Svíþjóðar, Danmerkur og Finnlands, þar sem Nasdaq Nordic rekur kauphallir, framkvæmt athugun á öryggi tölvukerfa á grundvelli samstarfssamnings um eftirlit með kauphöllum Nasdaq á Norðurlöndunum.

Lesa meira

14.3.2017 : Niðurstöður athugunar hjá Kviku banka hf. á tilteknum þáttum í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Fjármálaeftirlitið lauk athugun hjá Kviku banka hf. (hér eftir Kvika) í febrúar 2017. Athugunin beindist að tilteknum þáttum í aðgerðum Kviku gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. lög nr. 64/2006. Í athuguninni var lögð sérstök áhersla á könnun Kviku á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn sína, reglubundið eftirlit með samningssambandinu við viðskiptamenn, tilkynningarskyldu og þjálfun starfsfólks. 

Lesa meira

9.3.2017 : Niðurstöður athugunar á innri endurskoðun Kviku banka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á innri endurskoðun hjá Kviku banka hf. í nóvember 2016. Markmið athugunarinnar var að kanna hvernig innri endurskoðun bankans væri háttað og hvort hún væri í samræmi við 16. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og leiðbeinandi tilmæli nr. 3/2008 um störf endurskoðunardeildar fjármálafyrirtækja. 

Lesa meira

24.2.2017 : Niðurstaða athugunar á eftirliti með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Borgun hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Borgun hf. með bréfi dagsettu hinn 27. maí 2016. Athugunin beindist að framfylgni Borgunar hf. við lög nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka vegna færsluhirðingar félagsins erlendis, sbr. einnig leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 5/2014 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Lesa meira

27.1.2017 : Niðurstaða athugunar á mati á hæfi og tilhlýðileika fjármálaþjónustu Arctica Finance hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á mati Arctica Finance hf. á hæfi viðskiptavina sinna vegna eignastýringar og fjárfestingarráðgjafar og tilhlýðileika fjármálaþjónustunnar þann 6. maí 2016. Markmið athugunarinnar var að kanna hvort verklag og eftirlit verðbréfafyrirtækisins í tengslum við öflun upplýsinga um viðskiptavini sína og ráðleggingar til þeirra vegna eignastýringar og veittrar fjárfestingarráðgjafar væri í samræmi við 15. og 16. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.), sbr. 35. og 36. gr. reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskipti fjármálafyrirtækja. 

Lesa meira

20.1.2017 : Niðurstaða athugunar á aðskilnaði starfssviða hjá Kviku banka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðskilnaði starfssviða hjá Kviku banka hf. í júlí 2016. Markmið athugunarinnar var að kanna hvort aðskilnaður starfssviða hjá bankanum væri í samræmi við kröfur 8. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.) og 4. þáttar reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, sem Fjármálaeftirlitið hefur útfært nánar í leiðbeinandi tilmælum nr. 4/2014 um aðskilnað starfssviða. Athugunin beindist að aðskilnaði starfssviða í húsnæði bankans, aðskilnaði í stjórnun og aðskilnaði gagna. Að auki voru reglur, stefnur og önnur skjöl bankans þessu tengd, skoðuð. Niðurstöður athugunarinnar lágu fyrir í desember 2016.

Lesa meira

3.1.2017 : Niðurstöður athugunar á stöðu regluvörslu hjá Virðingu hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á stöðu regluvörslu hjá Virðingu hf. í september 2016. Markmið athugunarinnar var að kanna hvort staða regluvörslu væri í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, sbr. 2. kafla leiðbeinandi tilmæla nr. 5/2011 um stöðu og verksvið regluvörslu fjármálafyrirtækja.

Lesa meira

3.1.2017 : Niðurstöður athugunar á stöðu regluvörslu hjá Kviku banka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á stöðu regluvörslu hjá Kviku banka hf. í september 2016. Markmið athugunarinnar var að kanna hvort staða regluvörslu væri í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, sbr. 2. kafla leiðbeinandi tilmæla nr. 5/2011 um stöðu og verksvið regluvörslu fjármálafyrirtækja. 

Lesa meira

3.1.2017 : Niðurstöður athugunar á stöðu regluvörslu hjá Gamma Capital Management hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á stöðu regluvörslu hjá Gamma Capital Management hf. í september 2016. Markmið athugunarinnar var að kanna hvort staða regluvörslu væri í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, sbr. 2. kafla leiðbeinandi tilmæla nr. 5/2011 um stöðu og verksvið regluvörslu fjármálafyrirtækja. 

Lesa meira
Síða 2 af 2


Þetta vefsvæði byggir á Eplica