Ákvarðanir og gagnsæi


Ákvarðanir og gagnsæi: 2010

Fyrirsagnalisti

30.12.2010 : Stjórnvaldssekt vegna brota á 1. og 3. mgr. 122. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007

Þann 20. desember 2010 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins ákvörðun um að sekta Exista hf. vegna brota á 1. og 3. mgr. 122. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 (vvl.).

Lesa meira

13.10.2010 : Sáttargerð vegna brots á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Þann 26. júní 2009 gerðu Fjármálaeftirlitið og Vopnafjarðarhreppur með sér sátt vegna brots Vopnafjarðarhrepps á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).

Lesa meira

11.10.2010 : Undanþága frá tilboðsskyldu í Icelandair Group hf.

Fjármálaeftirlitið hefur haft til skoðunar undanþágubeiðni Framtakssjóðs Íslands slhf. (Framtakssjóður) frá tilboðsskyldu í Icelandair Group hf. (Icelandair), sbr. 100. gr. a laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.), en þann 14. júní 2010 undirrituðu Framtakssjóðurinn og Icelandair áskriftarsamning um nýtt hlutafé í Icelandair þar sem Framtakssjóðurinn skráði sig fyrir 1.200 milljón hlutum á genginu 2,5 krónur eða að söluverði 3 milljarðar. Var m.a. gert skilyrði fyrir kaupunum að Framtakssjóðnum yrði veitt undanþága frá yfirtökuskyldu skv. 100. gr. a vvl. gerðist þess þörf. Að uppfylltum skilyrðum sem sett eru fyrir fjárfestingu Framtakssjóðsins mun sjóðurinn með kaupum sínum eignast 32,5% hlutafjár í Icelandair. Þannig mun Framtakssjóðurinn eignast 32,5% af atkvæðisrétti í Icelandair og fara þar með yfir mörk 1. töluliðar 1. mgr. 100. gr. vvl. og verða tilboðsskyldur gagnvart öðrum hluthöfum Icelandair.

Lesa meira

3.8.2010 : Stjórnvaldssekt vegna brots á 1. mgr. 122. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007

Þann 14. júlí 2010 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins ákvörðun um að sekta Atorku Group hf. vegna brots á 1. mgr. 122. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 (vvl.).

Lesa meira

19.7.2010 : Niðurstaða athugunar á starfsemi Lífeyrissjóðs Vestfirðinga

Framkvæmd var athugun á starfsemi Lífeyrissjóðs Vestfirðinga með heimsókn og gagnaöflun dagana 23.–24. febrúar 2010 með vísan til 44. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og 9. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Í kjölfar athugunarinnar rituðu fulltrúar Fjármálaeftirlitsins skýrslu þar sem fram komu athugasemdir eftirlitsins og kröfur um úrbætur er skyldi vera lokið innan nánar tiltekinna tímamarka. Voru drög að skýrslunni afhent sjóðnum þann 29. mars 2010 og honum gefið tækifæri til að koma sjónarmiðum sjóðsins og frekari upplýsingum á framfæri. Í endanlegri útgáfu skýrslunnar þann 8. júní 2010, var tekið tillit til þeirra athugasemda eftir því sem tilefni þótti til. Skýrsla innri endurskoðanda um hvernig Lífeyrissjóður Vestfirðinga hefði staðið að úrbótum á þeim atriðum sem vikið var að í skýrslunni barst Fjármálaeftirlitinu 27. júlí 2010.

Lesa meira

14.7.2010 : Niðurstaða athugunar á starfsemi Stapa lífeyrissjóðs

Framkvæmd var athugun á starfsemi Stapa lífeyrissjóðs með heimsókn og gagnaöflun 4. nóvember 2009 með vísan til 44. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og 9. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Í kjölfar athugunarinnar rituðu fulltrúar Fjármálaeftirlitsins skýrslu þar sem fram komu athugasemdir eftirlitsins og kröfur um úrbætur er skyldi vera lokið innan nánar tiltekinna tímamarka. Voru drög að skýrslunni afhent sjóðnum þann 27. nóvember 2009 og honum gefið tækifæri til að koma sjónarmiðum sjóðsins og frekari upplýsingum á framfæri. Í endanlegri útgáfu skýrslunnar þann 8. mars 2010, var tekið tillit til þeirra athugasemda eftir því sem tilefni þótti til. Skýrsla innri endurskoðanda um hvernig Stapi lífeyrissjóður hefði staðið að úrbótum á þeim atriðum sem vikið var að í skýrslunni barst Fjármálaeftirlitinu 16. júní 2010.

Lesa meira

13.7.2010 : Sáttargerð vegna brots á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Þann 25. mars 2010 gerðu Fjármálaeftirlitið og Fljótsdalshérað með sér sátt vegna brots sveitarfélagsins á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).

Lesa meira

13.7.2010 : Sáttargerð vegna brots á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Þann 8. febrúar 2010 gerðu Fjármálaeftirlitið og Exista hf. með sér sátt vegna brots félagsins á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).

Lesa meira

13.7.2010 : Sáttargerð vegna brots á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Þann 13. janúar 2010 gerðu Fjármálaeftirlitið og Bakkavör Group hf. með sér sátt vegna brots félagsins á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).

Lesa meira

13.7.2010 : Sáttargerð vegna brots á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Þann 29. mars 2010 gerðu Fjármálaeftirlitið og Sveitarfélagið Álftanes með sér sátt vegna brots sveitarfélagsins á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).

Lesa meira

13.7.2010 : Sáttargerð vegna brots á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Þann 29. mars 2010 gerðu Fjármálaeftirlitið og Íbúðalánasjóður með sér sátt vegna brots sjóðsins á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).

Lesa meira

21.6.2010 : Niðurstaða athugunar á starfsemi Sparnaðar ehf.

Framkvæmd var athugun á starfsemi Sparnaðar ehf., vátryggingaumboðsmanns Bayern Versicherung Lebensversicherung (VKB), með heimsókn og gagnaöflun 18. maí 2009. Athugunin beindist að því að skoða starfsemi Sparnaðar ehf., þá sérstaklega upplýsingagjöf og kynningarefni viðskiptavina á Séreignatryggingu. Í kjölfar athugunarinnar rituðu fulltrúar Fjármálaeftirlitsins skýrslu þar sem fram komu athugasemdir eftirlitsins og kröfur um úrbætur er skyldi vera lokið innan nánar tiltekinna fresta. Voru drög að skýrslunni afhent framkvæmdastjóra Sparnaðar ehf. ásamt tengilið þýska félagsins þann 6. nóvember 2009 og þeim gefið tækifæri til að koma sjónarmiðum félagsins og frekari upplýsingum á framfæri. Í endanlegri útgáfu skýrslunnar þann 3. mars 2010, var tekið tillit til þeirra athugasemda eftir því sem tilefni þótti til. Skýrsla innri endurskoðanda um hvernig Sparnaður ehf. hefði staðið að úrbótum á þeim atriðum sem vikið var að í skýrslunni barst Fjármálaeftirlitinu 4. maí 2010.

Lesa meira

4.6.2010 : Niðurstaða athugunar á starfsemi Allianz Íslands hf. söluumboði

Framkvæmd var athugun á starfsemi Allianz Íslands hf. söluumboði (Allianz) með heimsókn og gagnaöflun dagana 26.-27. maí 2009. Athugunin beindist að því að skoða starfsemi Allianz, þá sérstaklega upplýsingagjöf og kynningarefni viðskiptavina á Ævilífeyri. Í kjölfar athugunarinnar rituðu fulltrúar Fjármálaeftirlitsins skýrslu þar sem fram komu athugasemdir eftirlitsins og kröfur um úrbætur er skyldi vera lokið innan nánar tiltekinna fresta. Voru drög að skýrslunni afhent framkvæmdastjóra Allianz þann 23. október 2009 og honum gefið tækifæri á að koma sjónarmiðum félagsins og frekari upplýsingum á framfæri. Í endanlegri útgáfu skýrslunnar þann 11. desember 2009, var tekið tillit til þeirra athugasemda eftir því sem tilefni þótti til. Skýrsla innri endurskoðanda um hvernig Allianz hefði staðið að úrbótum á þeim atriðum sem vikið var að í skýrslunni barst Fjármálaeftirlitinu 22. janúar 2010.

Lesa meira

20.5.2010 : Vettvangskönnun Fjármálaeftirlitsins hjá NBI hf. vegna kosningar stjórnar Íslenska lífeyrissjóðsins í október 2009.

Þann 23. október sl. var framkvæmd vettvangskönnun í tengslum við stjórnarkjör Íslenska lífeyrissjóðsins vegna kosningar stjórnar hans á aukaársfundi 19. október 2009. Athugunin beindist sérstaklega að umboðssöfnun starfsmanna bankans á atkvæðum annarra starfsmanna bankans sem jafnframt eru sjóðfélagar Íslenska lífeyrissjóðsins. Í þessu sambandi verður að hafa í huga þau sérstöku tengsl sem eru á milli Íslenska lífeyrissjóðsins og Landsbankans, sem byggja á rekstrarsamningi þessara aðila frá árinu 2007. Sá samningur kveður á um að Landsbankinn annist allan daglegan rekstur sjóðsins. Þá skipar Landsbankinn framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins á grundvelli ofangreinds rekstrarsamnings og er framkvæmdastjórinn launaður starfsmaður Landsbankans, en ekki lífeyrissjóðsins sjálfs. Fjármálaeftirlitið sendi regluverði NBI hf. og Íslenska lífeyrissjóðnum bréf um niðurstöðu könnunarinnar og kallaði eftir sjónarmiðum þeirra og veitti tækifæri til andmæla vegna hennar. Svarbréf lífeyrissjóðsins barst 29. mars sl.

Lesa meira

11.5.2010 : Framlenging á undanþágu frá tilboðsskyldu í Icelandair Group hf.

Þann 13. maí 2009 var undanþágubeiðni Íslandsbanka hf. frá yfirtökuskyldu í Icelandair Group hf. lögð fyrir stjórn Fjármálaeftirlitsins til ákvörðunar. Fjármálaeftirlitið komst að þeirri niðurstöðu að Íslandsbanki hf. hefði náð óbeinum yfirráðum í Icelandair Group hf. í skilningi 100. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl) vegna stöðu sinnar sem lánardrottinn stórra hluthafa Icelandair Group hf., sem þá gátu ekki staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt lánasamningum og Íslandsbanka hf. bæri að gera öðrum hluthöfum Icelandair Group hf. yfirtökutilboð. Fjármálaeftirlitið ákvað enn fremur að Íslandsbanka hf. skyldi veitt skilyrt undanþága frá tilboðsskyldunni skv. 5. mgr. 100 gr. vvl. til að fara með yfirráð yfir allt að 50% hlutafjár í Icelandair Group hf. en að mati Fjármálaeftirlitsins uppfyllti Íslandsbanki hf. þau skilyrði sem gera þyrfti til veðhafa væri slík undanþága veitt.

Lesa meira

3.5.2010 : Stjórnvaldssekt vegna brota gegn 1. mgr. 122. gr., 2. mgr. 128. gr. og 129. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007

Stjórn Fjármálaeftirlitsins tók þann 13. janúar 2010 ákvörðun um að sekta Marel Food Systems hf. vegna brota gegn 1. mgr. 122. gr., 2. mgr. 128. gr. og 129. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).

Lesa meira

26.4.2010 : Sáttargerð vegna brots gegn 12. gr. laga nr. 60/1994 um vátryggingastarfsemi

Þann 8. mars 2010 gerðu Fjármálaeftirlitið og Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá) með sér sátt vegna brots félagsins gegn 12. gr. laga nr. 60/1994 um vátryggingastarfsemi.

Lesa meira

22.4.2010 : Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins tekin 22. apríl 2010

Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um ráðstöfun eigna og skulda Byrs sparisjóðs, kt. 610269-2229, til Byrs hf., kt. 620410-0200.

Lesa meira

22.4.2010 : Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins tekin 22. apríl 2010

Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um ráðstöfun eigna og skulda Sparisjóðsins í Keflavík, kt. 610269-3389, til Spkef sparisjóðs, kt. 620410-0120.

Lesa meira

19.4.2010 : Stjórnvaldssekt vegna brots á 1. mgr. 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Þann 12. febrúar 2010 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins ákvörðun um að sekta Reykjanesbæ vegna brots á 1. mgr. 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.)

Lesa meira
Síða 1 af 3


Þetta vefsvæði byggir á Eplica