Ákvarðanir og gagnsæi


Ákvarðanir og gagnsæi: maí 2010

Fyrirsagnalisti

20.5.2010 : Vettvangskönnun Fjármálaeftirlitsins hjá NBI hf. vegna kosningar stjórnar Íslenska lífeyrissjóðsins í október 2009.

Þann 23. október sl. var framkvæmd vettvangskönnun í tengslum við stjórnarkjör Íslenska lífeyrissjóðsins vegna kosningar stjórnar hans á aukaársfundi 19. október 2009. Athugunin beindist sérstaklega að umboðssöfnun starfsmanna bankans á atkvæðum annarra starfsmanna bankans sem jafnframt eru sjóðfélagar Íslenska lífeyrissjóðsins. Í þessu sambandi verður að hafa í huga þau sérstöku tengsl sem eru á milli Íslenska lífeyrissjóðsins og Landsbankans, sem byggja á rekstrarsamningi þessara aðila frá árinu 2007. Sá samningur kveður á um að Landsbankinn annist allan daglegan rekstur sjóðsins. Þá skipar Landsbankinn framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins á grundvelli ofangreinds rekstrarsamnings og er framkvæmdastjórinn launaður starfsmaður Landsbankans, en ekki lífeyrissjóðsins sjálfs. Fjármálaeftirlitið sendi regluverði NBI hf. og Íslenska lífeyrissjóðnum bréf um niðurstöðu könnunarinnar og kallaði eftir sjónarmiðum þeirra og veitti tækifæri til andmæla vegna hennar. Svarbréf lífeyrissjóðsins barst 29. mars sl.

Lesa meira

11.5.2010 : Framlenging á undanþágu frá tilboðsskyldu í Icelandair Group hf.

Þann 13. maí 2009 var undanþágubeiðni Íslandsbanka hf. frá yfirtökuskyldu í Icelandair Group hf. lögð fyrir stjórn Fjármálaeftirlitsins til ákvörðunar. Fjármálaeftirlitið komst að þeirri niðurstöðu að Íslandsbanki hf. hefði náð óbeinum yfirráðum í Icelandair Group hf. í skilningi 100. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl) vegna stöðu sinnar sem lánardrottinn stórra hluthafa Icelandair Group hf., sem þá gátu ekki staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt lánasamningum og Íslandsbanka hf. bæri að gera öðrum hluthöfum Icelandair Group hf. yfirtökutilboð. Fjármálaeftirlitið ákvað enn fremur að Íslandsbanka hf. skyldi veitt skilyrt undanþága frá tilboðsskyldunni skv. 5. mgr. 100 gr. vvl. til að fara með yfirráð yfir allt að 50% hlutafjár í Icelandair Group hf. en að mati Fjármálaeftirlitsins uppfyllti Íslandsbanki hf. þau skilyrði sem gera þyrfti til veðhafa væri slík undanþága veitt.

Lesa meira

3.5.2010 : Stjórnvaldssekt vegna brota gegn 1. mgr. 122. gr., 2. mgr. 128. gr. og 129. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007

Stjórn Fjármálaeftirlitsins tók þann 13. janúar 2010 ákvörðun um að sekta Marel Food Systems hf. vegna brota gegn 1. mgr. 122. gr., 2. mgr. 128. gr. og 129. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).

Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica