Ákvarðanir og gagnsæi


Ákvarðanir og gagnsæi: 2017

Fyrirsagnalisti

1.12.2017 : Niðurstaða athugunar á fylgni tveggja fjárfestingarsjóða í rekstri Stefnis hf. við tilteknar fjárfestingarheimildir laga

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi Stefnis hf. með bréfi dagsettu hinn 13. febrúar 2017. Athugunin beindist að fylgni tveggja fjárfestingarsjóða í rekstri Stefnis hf. við 1. mgr. 59. gr., sbr. 2. og 4. tölul. 40. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Í nefndum lagaákvæðum eru settar þær takmarkanir á eignasafn sjóðs að honum er hvorki heimilt að eignast meira en 10% af skuldaskjölum einstakra útgefenda verðbréfa, þó aldrei umfram 25% í hverri útgáfu, né meira en 10% af peningamarkaðsgerningum einstakra útgefenda. Athugunin miðaðist við eignasafn sjóðanna um síðastliðin áramót. 

Lesa meira

1.12.2017 : Niðurstaða athugunar á fylgni verðbréfasjóðs í rekstri Landsbréfa hf. við tilteknar fjárfestingarheimildir laga

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi Landsbréfa hf. með bréfi dagsettu hinn 13. febrúar 2017. Athugunin beindist að fylgni tiltekins verðbréfasjóðs í rekstri Landsbréfa hf. við  2. og 4. tölul. 40. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Í nefndum lagaákvæðum eru settar þær takmarkanir á eignasafn sjóðsins að honum er hvorki heimilt að eignast meira en 10% af skuldaskjölum einstakra útgefenda verðbréfa, þó aldrei umfram 25% í hverri útgáfu, né meira en 10% af peningamarkaðsgerningum einstakra útgefenda. Athugunin miðaðist við eignasafn sjóðsins um síðastliðin áramót.

Lesa meira

1.12.2017 : Niðurstaða athugunar á fylgni tveggja sjóða í rekstri GAMMA Capital Management hf. við tilteknar fjárfestingarheimildir laga

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi GAMMA Capital Management hf. með bréfi dagsettu hinn 13. febrúar 2017. Athugunin beindist að fylgni þriggja sjóða í rekstri GAMMA Capital Management hf. við fjárfestingarheimildir 1. mgr. 59. gr., sbr. 2. og 4. tölul. 40. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Athugunin miðaðist við eignasafn sjóðanna um síðastliðin áramót.

Lesa meira

1.12.2017 : Niðurstaða athugunar á fylgni fjárfestingarsjóðs í rekstri Júpíter rekstrarfélags hf. við tilteknar fjárfestingarheimildir laga

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi Júpíter rekstrarfélags hf. með bréfi dagsettu hinn 13. febrúar 2017. Athugunin beindist að fylgni tiltekins fjárfestingarsjóðs í rekstri Júpíter rekstrarfélags hf. við fjárfestingarheimildir 1. mgr. 59. gr., sbr. 2. og 4. tölul. 40. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Í nefndum lagaákvæðum eru settar þær takmarkanir á eignasafn sjóðs að honum er hvorki heimilt að eignast meira en 10% af skuldaskjölum einstakra útgefenda verðbréfa, þó aldrei umfram 25% í hverri útgáfu, né meira en 10% af peningamarkaðsgerningum einstakra útgefenda. Athugunin miðaðist við eignasafn sjóðsins um síðastliðin áramót.

Lesa meira

29.11.2017 : Niðurstaða athugunar á hvort breytingar á stýrivöxtum hafi haft áhrif á þróun útlánavaxta hjá þremur bönkum og tveimur sparisjóðum

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á hvort breytingar á stýrivöxtum Seðlabanka Íslands hafi haft áhrif á þróun útlánavaxta hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf., Landsbankanum hf., Sparisjóði Austurlands hf. og Sparisjóði Strandamanna ses. í september 2017. Markmið athugunarinnar var að skoða sérstaklega hvort starfsemi banka og sparisjóða að þessu leyti væri í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Einnig hvort þessir aðilar uppfylltu skilyrði 19. gr. laga nr. 161/2002 en þar kemur fram að fjármálafyrirtæki skuli starfa í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur á fjármálamarkaði.

Lesa meira

27.11.2017 : Samkomulag um sátt vegna brots á 57. gr. a laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki

Hinn 11. október 2017 gerðu Fjármálaeftirlitið og Kvika banki, hér eftir nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 57. gr. a laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki (fftl.)

Lesa meira

17.11.2017 : Niðurstöður athugunar á verðmati lausafjármuna við vörslusviptingu hjá Lykli fjármögnun hf. (áður Lýsing hf.).

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á verðmati lausafjármuna við vörslusviptingu hjá Lykli fjármögnun hf. (hér eftir félagið) í janúar 2017. 

Lesa meira

19.10.2017 : Niðurstaða athugunar á stofnun óumbeðinna krafna í netbanka hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf. og Landsbankanum hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á stofnun óumbeðinna krafna í netbanka hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf. og Landsbankanum hf. í maí 2017. Markmið athugunarinnar var að skoða sérstaklega hvort starfsemi bankanna að þessu leyti væri í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Einnig hvort bankinn uppfyllti skilyrði 19. gr. laga nr. 161/2002 en þar kemur fram að fjármálafyrirtæki skuli starfa í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur á fjármálamarkaði. 

Lesa meira

16.10.2017 : Samkomulag um sátt vegna brots Adix ehf. á 40. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki

Hinn 25. júlí 2017 gerðu Fjármálaeftirlitið og Adix ehf., hér eftir einnig nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots gegn 40. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 (fftl.).

Lesa meira

5.10.2017 : Stjórnvaldssekt og úrbótakrafa vegna kaupaukagreiðslna Arctica Finance hf.

Hinn 20. september 2017 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins þá ákvörðun að leggja stjórnvaldssekt að fjárhæð 72.000.000 krónur á Arctica Finance ehf. (Arctica, félagið) vegna brota félagsins gegn 57. gr. a laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki (fftl.) og reglum nr. 700/2011 og 388/2016 um kaupaukakerfi. Brotin fólust í því að hafa greitt starfsmönnum kaupauka í formi arðs af B, C og D hlutum í félaginu frá og með 2012 til og með 2017.

Þá krafðist Fjármálaeftirlitið þess að Arctica léti þegar í stað af kaupaukagreiðslum í formi arðgreiðslna til B, C og D hluthafa.

Lesa meira

4.10.2017 : Stjórnvaldssekt vegna brota Kletta Capital ehf. gegn a lið 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki

Hinn 29. ágúst 2017 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins þá ákvörðun að leggja stjórnvaldssekt að fjárhæð 2.500.000 krónur á Kletta Capital ehf. vegna brots gegn a lið 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki (fftl.) með því að hafa móttekið og miðlað fyrirmælum um einn eða fleiri fjármálagerninga án þess að hafa til þess starfsleyfi.

Lesa meira

29.9.2017 : Niðurstaða athugunar á útlánum Íbúðalánasjóðs til leiguíbúða, sbr. 8. kafla laga nr. 44/1998 um húsnæðismál

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á útlánum Íbúðalánasjóðs til leiguíbúða í október 2016. Markmið athugunarinnar var að kanna verklag og fylgni Íbúðalánasjóðs við útlán sjóðsins til tiltekinna almennra leigufélaga, sbr. 8. kafla laga nr. 44/1998 um húsnæðismál, sbr. einnig reglugerð nr. 1042/2013 um lánveitingar Íbúðalánasjóðs til sveitarfélaga, félaga og félagasamtaka sem ætlaðar eru til byggingar eða kaupa á leiguíbúðum.

Lesa meira

28.9.2017 : Niðurstaða athugunar á innheimtuferli við frum- og milliinnheimtu hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf. og Landsbankanum hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á innheimtuferli við frum- og milliinnheimtu hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf. og Landsbankanum hf. í janúar 2017. Markmið athugunarinnar var að skoða hvort innheimta bankanna væri í samræmi við góða innheimtuhætti samkvæmt innheimtulögum nr. 95/2008 og reglugerð um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar o.fl. nr. 37/2009, með síðari breytingum. Athugunin beindist að fyrstu fimm innheimtumálum sem stofnuð voru í byrjun hvers ársfjórðungs, þ.e. í janúar, apríl, júlí og október 2016, hjá hverjum banka fyrir sig. Verkferlar bankanna voru skoðaðir, ásamt gjaldskrám þeirra. Niðurstöður athugunarinnar lágu fyrir í júlí 2017.

Lesa meira

21.9.2017 : Samkomulag um sátt vegna brots GAMMA Capital Management hf. á 1. mgr. 59. gr., sbr. 30. gr. og 43. gr. laga nr. 128/2011

Hinn 25. júlí 2017 gerðu Fjármálaeftirlitið og GAMMA Capital Management hf., hér eftir nefndur málsaðili með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 1. mgr. 59. gr., sbr. 30. gr. og 43. gr. laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði.

Lesa meira

14.9.2017 : Niðurstöður athugunar á verðmati lausafjármuna við vörslusviptingu hjá Landsbankanum hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á verðmati lausafjármuna við vörslusviptingu hjá Landsbankanum hf. í janúar 2017. 

Lesa meira

14.9.2017 : Niðurstöður athugunar á verðmati lausafjármuna við vörslusviptingu hjá Íslandsbanka hf. (Ergo).

 Fjármálaeftirlitið hóf athugun á verðmati lausafjármuna við vörslusviptingu hjá Íslandsbanka hf. (Ergo) í janúar 2017. 

Lesa meira

14.9.2017 : Niðurstöður athugunar á verðmati lausafjármuna við vörslusviptingu hjá Arion banka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á verðmati lausafjármuna við vörslusviptingu hjá Arion banka hf. í janúar 2017. 

Lesa meira

8.9.2017 : Niðurstaða athugunar á markaðsefni Íslandssjóða hf.

Fjármálaeftirlitið tók upplýsingagjöf og framsetningu Íslandssjóða hf. á markaðsefni um fjárfestingarsjóðinn IS Óverðtryggður sjóður til athugunar. Athugunin beindist að því hvort auglýsing félagsins um ávöxtun sjóðsins, sem birtist í Markaðnum, fylgiriti Fréttablaðsins, þann 18. janúar 2017, væri í samræmi við 28. gr. reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, sbr. 4. mgr. 14. gr. laga nr. 107/2008 um verðbréfaviðskipti.

Lesa meira

8.9.2017 : Niðurstaða athugunar á markaðsefni GAMMA hf.

Fjármálaeftirlitið tók upplýsingagjöf og framsetningu Gamma Capital Management hf. (GAMMA) á markaðsefni um fjárfestingarsjóðinn Total Return Fund til athugunar. Athugunin beindist að því hvort auglýsing félagsins um ávöxtun sjóðsins, sem birtist í Morgunblaðinu þann 4. janúar 2017, væri í samræmi við 28. gr. reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, sbr. 4. mgr. 14. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.

Lesa meira

8.9.2017 : Samkomulag um sátt vegna brots Kviku banka hf. á 1. mgr. 19. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og 4. mgr. 14. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 6. júlí 2017 gerðu Fjármálaeftirlitið og Kvika banki hf., hér eftir nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 1. mgr. 19. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og 4. mgr. 14. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.

Lesa meira
Síða 1 af 2


Þetta vefsvæði byggir á Eplica