Ákvarðanir og gagnsæi


Ákvarðanir og gagnsæi: febrúar 2016

Fyrirsagnalisti

26.2.2016 : Stjórnvaldssekt vegna brots Almenna lífeyrissjóðsins gegn 1. tölulið 1. mgr. 123. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 12. febrúar 2016 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins þá ákvörðun að leggja stjórnvaldssekt að fjárhæð 18.000.000 króna á Almenna lífeyrissjóðinn vegna brots gegn 1. tölulið 1. mgr. 123. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.) með því að hafa í mars 2015 keypt í skuldabréfaflokknum HSVE 13 01, sem útgefinn er af HS Veitum hf., á sama tíma og lífeyrissjóðurinn bjó yfir innherjaupplýsingum sem vörðuðu skuldabréfaflokkinn.

Lesa meira

24.2.2016 : Stjórnvaldssekt vegna brots Kópavogsbæjar gegn 1. mgr. 122. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 11. febrúar 2016 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins þá ákvörðun að leggja stjórnvaldssekt að fjárhæð 3.000.000 krónur á Kópavogsbæ vegna brots gegn 1. mgr. 122. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.) með því að hafa ekki birt innherjaupplýsingar, sem fólust í tillögu sem samþykkt var á bæjarstjórnarfundi hinn 14. janúar 2014, eins fljótt og auðið er og á jafnræðisgrundvelli.

Lesa meira

16.2.2016 : Niðurstaða athugunar á eftirliti með aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Íslandsbanka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Íslandsbanka hf. með bréfi dagsettu hinn 27. júlí 2015. Athugunin beindist að tilteknum þáttum er varða eftirlit Íslandsbanka hf. samkvæmt lögum nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Markmið athugunarinnar var að skoða hvort staðið hafi verið með viðunandi hætti að áreiðanleikakönnun, sem framkvæma skal við upphaf samningssambands, sem og hvort reglubundið eftirlit hafi átt sér stað í kjölfarið, sérstaklega með tilliti til þess hvort uppfærðra upplýsinga um viðskiptavini hafi verið aflað.

Lesa meira

15.2.2016 : Niðurstaða athugunar á umfangi veittra ívilnana hjá Arion banka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á fyrri hluta árs 2015 á umfangi veittra ívilnana hjá Arion banka hf. Markmið athugunarinnar var að leggja mat á umfang ívilnana (e. forbearance) og hvort skráning, eftirlit og skýrslugjöf bankans til Fjármálaeftirlitsins vegna þeirra væri fullnægjandi. Niðurstöður athugunarinnar lágu fyrir í desember 2015.

Lesa meira

10.2.2016 : Niðurstaða athugunar á útlánum Sparisjóðs Suður- Þingeyinga ses.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á útlánum hjá Sparisjóði Suður-Þingeyinga ses. í janúar 2015. Markmið athugunarinnar var að kanna gæði útlánasafns sparisjóðsins, með tilliti til 17., 19., 30. og 88. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og reglna nr. 670/2013 um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, reglna nr. 625/2013 um stórar áhættuskuldbindingar hjá fjármálafyrirtækjum, reglna nr. 834/2003 um reikningsskil lánastofnana og reglna nr. 215/2007 um eiginfjárkröfur og áhættugrunn fjármálafyrirtækja.

Lesa meira

4.2.2016 : Niðurstaða athugunar á aðskilnaði starfssviða hjá Íslandsbanka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðskilnaði starfssviða hjá Íslandsbanka hf. í lok árs 2014. Markmið athugunarinnar var að kanna hvort aðskilnaður starfssviða hjá bankanum væri í samræmi við kröfur 8. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og 4. þáttar reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, sem Fjármálaeftirlitið hefur útfært nánar í leiðbeinandi tilmælum nr. 4/2014 um aðskilnað starfssviða. Athugunin beindist að aðskilnaði starfssviða í húsnæði bankans, aðskilnaði í stjórnun og aðskilnaði gagna. Að auki voru reglur, stefnur og önnur skjöl bankans þessu tengd skoðuð. Niðurstöður athugunarinnar lágu fyrir í febrúar 2016.

Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica