Ákvarðanir og gagnsæi


Ákvarðanir og gagnsæi: maí 2016

Fyrirsagnalisti

27.5.2016 : Niðurstaða athugunar á útlánum Sparisjóðs Suður-Þingeyinga ses.

Fjármálaeftirlitið birti gagnsæistilkynningu á heimasíðu sinni hinn 10. febrúar 2016 þar sem gerð var grein fyrir niðurstöðum athugunar Fjármálaeftirlitsins á útlánum hjá Sparisjóði Suður-Þingeyinga ses.

Lesa meira

25.5.2016 : Stjórnvaldssekt vegna brots Marel hf. gegn 1. mgr. 87. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 11. maí 2016 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins þá ákvörðun að leggja stjórnvaldssekt að fjárhæð 1.500.000 krónur á Marel hf.  (Marel eða félagið) vegna brots gegn 1. mgr. 87. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.) með því að hafa látið hjá líða að birta tilkynningu, sem félaginu barst 29. október 2014 um breytingu á atkvæðisrétti, innan lögmæltra tímamarka.

Lesa meira

25.5.2016 : Athugun á umfangi þjónustu eftirlitsskyldra aðila við lögaðila sem skráðir eru í lágskattaríkjum og fjárfestingum þeirra í slíkum lögaðilum

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á umfangi þjónustu fjármálafyrirtækja við lögaðila sem skráðir eru í lágskattaríkjum í tilefni af opinberri umfjöllun um svonefnd Panama-skjöl, m.a. umfjöllun um þjónustu viðskiptabanka á Norðurlöndunum í tengslum við stofnun og rekstur svonefndra aflandsfélaga. Jafnframt óskaði Fjármálaeftirlitið eftir upplýsingum um umfang fjárfestinga lífeyrissjóða og vátryggingafélaga í slíkum lögaðilum.

Lesa meira

24.5.2016 : Niðurstöður athugunar á líftíma eigna og skuldbindinga samtryggingardeildar Stapa lífeyrissjóðs

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á eigna- og skuldbindingajöfnuði samtryggingardeildar Stapa lífeyrissjóðs í október 2015, einkum líftíma eigna og skuldbindinga. Markmið athugunarinnar var að skoða flökt sem var á meðallíftíma skuldbindinga sjóðsins samkvæmt álagsprófum Fjármálaeftirlitsins fyrir árin 2012 til 2014 og fá innsýn í það hvernig sjóðurinn fylgist með meðallíftíma eigna og skuldbindinga.

Lesa meira

24.5.2016 : Niðurstöður athugunar á líftíma eigna og skuldbindinga samtryggingardeildar Stafa lífeyrissjóðs

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á eigna- og skuldbindingajöfnuði samtryggingardeildar Stafa lífeyrissjóðs í október 2015, einkum líftíma eigna og skuldbindinga. Markmið athugunarinnar var að skoða flökt sem var á meðallíftíma skuldbindinga sjóðsins samkvæmt álagsprófum Fjármálaeftirlitsins fyrir árin 2012 til 2014 og fá innsýn í það hvernig sjóðurinn fylgist með meðallíftíma eigna og skuldbindinga.

Lesa meira

13.5.2016 : Niðurstaða athugunar á greiðslu kaupauka til tveggja framkvæmdastjóra Tryggingamiðstöðvarinnar hf.

Fjármálaeftirlitið tók til athugunar kaupaukagreiðslur Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (TM) sem veittar voru tveimur framkvæmdastjórum TM vegna ársins 2014. Hvor um sig fékk kaupauka sem nam 10% af árslaunum þrátt fyrir að hafa ekki náð tilskildum lágmarksárangri fyrir veitingu þeirra samkvæmt lykilmælikvörðum settum af stjórn TM í samræmi við kaupaukakerfi félagsins. TM rökstuddi veitingu kaupaukanna með tilvísan til 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög (hfl.) þ.e. að kaupaukakerfi TM væri undirskjal starfskjarastefnu félagsins sem stjórn gæti vikið frá enda hefði frávikið verið rökstutt sérstaklega með vísan til árangurs aðila í starfi og rökstuðningurinn skráður í gerðarbók stjórnar. Frávikið hefði jafnframt verið í fullu samræmi við skilyrði 55. gr. laga nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi (vtrl.) og reglur Fjármálaeftirlitsins nr. 299/2012 um kaupaukakerfi vátryggingafélaga. TM hefði því verið heimilt að víkja að nokkru frá ákvæði kaupaukakerfis félagsins um þetta efni.

Lesa meira

6.5.2016 : Samkomulag um sátt vegna brots Fjarskipta hf. á 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 29. apríl 2016 gerðu Fjármálaeftirlitið og Fjarskipti hf., hér eftir nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.)

Lesa meira


Þetta vefsvæði byggir á Eplica