Ákvarðanir og gagnsæi


Ákvarðanir og gagnsæi: 2016 (Síða 2)

Fyrirsagnalisti

6.5.2016 : Samkomulag um sátt vegna brots Fjarskipta hf. á 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 29. apríl 2016 gerðu Fjármálaeftirlitið og Fjarskipti hf., hér eftir nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.)

Lesa meira

28.4.2016 : Niðurstaða athugunar á útlánum Sparisjóðs Höfðhverfinga ses.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á útlánum hjá Sparisjóði Höfðhverfinga ses. í september 2015. Markmið athugunarinnar var að kanna gæði útlánasafns sparisjóðsins, með tilliti til 17., 19. 30. gr. og 88. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og reglna nr. 670/2013 um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, reglna nr. 625/2013 um stórar áhættuskuldbindingar hjá fjármálafyrirtækjum og reglna nr. 834/2003 um reikningsskil lánastofnana.

Lesa meira

31.3.2016 : Niðurstaða athugunar á viðskiptaháttum Landsbankans hf. vegna sölu á hlut hans í Borgun hf.

Hinn 25. nóvember 2014 seldi Landsbankinn hf. 31,2% eignarhlut sinn í Borgun hf. Kaupendur að umræddum eignarhlut voru annars vegar eignarhaldsfélagið Borgun slf. sem er í eigu hóps fjárfesta og hins vegar BPS ehf. sem er í eigu tiltekinna starfsmanna og stjórnenda Borgunar. Hluturinn var seldur á um 2,2 milljarða króna og var hann ekki seldur í opnu söluferli.

Lesa meira

22.3.2016 : Samkomulag um sátt vegna brots Ríkisútvarpsins ohf. á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 18. febrúar 2016 gerðu Fjármálaeftirlitið og Ríkisútvarpið ohf., hér eftir nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 128. gr. laga nr.108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.)

Lesa meira

21.3.2016 : Niðurstaða athugunar á eignarhaldi Tryggingamiðstöðvarinnar hf. í Hótel Laxá ehf. og tengdum félögum

Fjármálaeftirlitið hefur haft eignarhald Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (TM) í Hótel Laxá ehf. og tengdum félögum til skoðunar með hliðsjón af 11. gr., sbr. 13. gr. laga nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi. Tilefni athugunar Fjármálaeftirlitsins var sú að TM átti 50% eignarhlut í Hótel Laxá ehf. og dótturfélögum þess en félögunum er ætlað að standa fyrir rekstri og eignarhaldi  Hótel Laxár.

Lesa meira

18.3.2016 : Samkomulag um sátt vegna brots BankNordik á 126. og. 127. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 12. janúar 2016 gerðu Fjármálaeftirlitið og BankNordik með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 126. og 127. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.

Lesa meira

7.3.2016 : Niðurstaða athugunar á umfangi veittra ívilnana hjá Íslandsbanka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á fyrri hluta árs 2015 á umfangi veittra ívilnana hjá Íslandsbanka hf. Markmið athugunarinnar var að leggja mat á umfang ívilnana (e. forbearance) og hvort skráning, eftirlit og skýrslugjöf bankans til Fjármálaeftirlitsins vegna þeirra væri fullnægjandi. Niðurstöður athugunarinnar lágu fyrir í febrúar 2016.

Lesa meira

1.3.2016 : Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um álagningu eiginfjárauka

Hinn 1. mars 2016 tók Fjármálaeftirlitið ákvörðun um að nánar tiltekin fjármálafyrirtæki viðhaldi eiginfjárauka vegna kerfisáhættu, eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki og sveiflujöfnunarauka í samræmi við tilmæli fjármálastöðugleikaráðs frá 22. janúar 2016.

Fjármálaeftirlitið hefur í dag birt hlutaðeigandi fjármálafyrirtækjum ákvörðun sína og er hún hér með birt opinberlega í samræmi 84. gr. b – 84. gr. d laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Lesa meira

26.2.2016 : Stjórnvaldssekt vegna brots Almenna lífeyrissjóðsins gegn 1. tölulið 1. mgr. 123. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 12. febrúar 2016 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins þá ákvörðun að leggja stjórnvaldssekt að fjárhæð 18.000.000 króna á Almenna lífeyrissjóðinn vegna brots gegn 1. tölulið 1. mgr. 123. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.) með því að hafa í mars 2015 keypt í skuldabréfaflokknum HSVE 13 01, sem útgefinn er af HS Veitum hf., á sama tíma og lífeyrissjóðurinn bjó yfir innherjaupplýsingum sem vörðuðu skuldabréfaflokkinn.

Lesa meira

24.2.2016 : Stjórnvaldssekt vegna brots Kópavogsbæjar gegn 1. mgr. 122. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 11. febrúar 2016 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins þá ákvörðun að leggja stjórnvaldssekt að fjárhæð 3.000.000 krónur á Kópavogsbæ vegna brots gegn 1. mgr. 122. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.) með því að hafa ekki birt innherjaupplýsingar, sem fólust í tillögu sem samþykkt var á bæjarstjórnarfundi hinn 14. janúar 2014, eins fljótt og auðið er og á jafnræðisgrundvelli.

Lesa meira

16.2.2016 : Niðurstaða athugunar á eftirliti með aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Íslandsbanka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Íslandsbanka hf. með bréfi dagsettu hinn 27. júlí 2015. Athugunin beindist að tilteknum þáttum er varða eftirlit Íslandsbanka hf. samkvæmt lögum nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Markmið athugunarinnar var að skoða hvort staðið hafi verið með viðunandi hætti að áreiðanleikakönnun, sem framkvæma skal við upphaf samningssambands, sem og hvort reglubundið eftirlit hafi átt sér stað í kjölfarið, sérstaklega með tilliti til þess hvort uppfærðra upplýsinga um viðskiptavini hafi verið aflað.

Lesa meira

15.2.2016 : Niðurstaða athugunar á umfangi veittra ívilnana hjá Arion banka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á fyrri hluta árs 2015 á umfangi veittra ívilnana hjá Arion banka hf. Markmið athugunarinnar var að leggja mat á umfang ívilnana (e. forbearance) og hvort skráning, eftirlit og skýrslugjöf bankans til Fjármálaeftirlitsins vegna þeirra væri fullnægjandi. Niðurstöður athugunarinnar lágu fyrir í desember 2015.

Lesa meira

10.2.2016 : Niðurstaða athugunar á útlánum Sparisjóðs Suður- Þingeyinga ses.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á útlánum hjá Sparisjóði Suður-Þingeyinga ses. í janúar 2015. Markmið athugunarinnar var að kanna gæði útlánasafns sparisjóðsins, með tilliti til 17., 19., 30. og 88. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og reglna nr. 670/2013 um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, reglna nr. 625/2013 um stórar áhættuskuldbindingar hjá fjármálafyrirtækjum, reglna nr. 834/2003 um reikningsskil lánastofnana og reglna nr. 215/2007 um eiginfjárkröfur og áhættugrunn fjármálafyrirtækja.

Lesa meira

4.2.2016 : Niðurstaða athugunar á aðskilnaði starfssviða hjá Íslandsbanka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðskilnaði starfssviða hjá Íslandsbanka hf. í lok árs 2014. Markmið athugunarinnar var að kanna hvort aðskilnaður starfssviða hjá bankanum væri í samræmi við kröfur 8. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og 4. þáttar reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, sem Fjármálaeftirlitið hefur útfært nánar í leiðbeinandi tilmælum nr. 4/2014 um aðskilnað starfssviða. Athugunin beindist að aðskilnaði starfssviða í húsnæði bankans, aðskilnaði í stjórnun og aðskilnaði gagna. Að auki voru reglur, stefnur og önnur skjöl bankans þessu tengd skoðuð. Niðurstöður athugunarinnar lágu fyrir í febrúar 2016.

Lesa meira

18.1.2016 : Stjórnvaldssekt vegna brots X ehf. gegn 2. mgr. 1. gr. laga nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga

Hinn 17. desember 2015 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins þá ákvörðun að leggja stjórnvaldssekt að fjárhæð 2.500.000 krónur á X ehf. vegna brots gegn 2. mgr. 1. gr. laga nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga með því að hafa miðlað vátryggingum á tímabilinu 26. febrúar 2013 og fram til loka mars 2015 án þess að hafa tilskilið starfsleyfi.

Lesa meira

15.1.2016 : Niðurstaða athugunar á eftirliti með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Landsbankanum hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Landsbankanum hf. með bréfi dagsettu hinn 23. júlí 2015. Athugunin beindist að tilteknum þáttum er varða eftirlit Landsbankans hf. samkvæmt lögum nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Markmið athugunarinnar var að skoða hvort staðið hefði verið með viðunandi hætti að áreiðanleikakönnun, sem framkvæma skal við upphaf samningssambands, sem og hvort reglubundið eftirlit hefði átt sér stað í kjölfarið, sérstaklega með tilliti til þess hvort uppfærðra upplýsinga um viðskiptavini hefði verið aflað.

Lesa meira

12.1.2016 : Niðurstaða athugunar á eftirliti með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Arion banka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Arion banka hf. með bréfi dagsettu hinn 27. júlí 2015. Athugunin beindist að tilteknum þáttum er varða eftirlit Arion banka hf. samkvæmt lögum nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Markmið athugunarinnar var að skoða hvort staðið hefði verið með viðunandi hætti að áreiðanleikakönnun, sem framkvæma skal við upphaf samningssambands, sem og hvort reglubundið eftirlit hefði átt sér stað í kjölfarið, sérstaklega með tilliti til þess hvort uppfærðra upplýsinga um viðskiptavini hefði verið aflað.

Lesa meira

11.1.2016 : Niðurstaða athugunar á aðskilnaði starfssviða hjá Arion banka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðskilnaði starfssviða hjá Arion banka hf. í lok árs 2014. Markmið athugunarinnar var að kanna hvort aðskilnaður starfssviða hjá bankanum væri í samræmi við kröfur 8. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og 4. þáttar reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, sem Fjármálaeftirlitið hefur útfært nánar í leiðbeinandi tilmælum nr. 4/2014 um aðskilnað starfssviða. Athugunin beindist að aðskilnaði starfssviða í húsnæði bankans, aðskilnaði í stjórnun og  aðskilnaði gagna.  Að auki voru reglur, stefnur og önnur skjöl bankans þessu tengd skoðuð. Niðurstöður athugunarinnar lágu fyrir í desember 2015.

Lesa meira

8.1.2016 : Niðurstöður athugunar á veð- og tryggingakerfi Arion banka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á veð- og tryggingakerfi Arion banka hf. í febrúar 2015. Samkvæmt 17. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 (fftl.) skal fjármálafyrirtæki á hverjum tíma hafa yfir að ráða tryggu eftirlitskerfi með áhættu í tengslum við alla starfsemi sína, þ. á m. útlána- og mótaðilaáhættu.

Lesa meira
Síða 2 af 2


Þetta vefsvæði byggir á Eplica