Ákvarðanir og gagnsæi


Ákvarðanir og gagnsæi: 2011 (Síða 2)

Fyrirsagnalisti

25.5.2011 : Niðurstaða athugunar á Vátryggingafélagi Íslands hf.

Fjármálaeftirlitið framkvæmdi, með vísan til 1. og 3. mgr. 9 gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998, athugun á ákveðnum þáttum í starfsemi Vátryggingafélags Íslands hf. (VÍS) á tímabilinu febrúar 2008 til febrúar 2010. Í kjölfar þessa aflaði Fjármálaeftirlitið fyllri gagna í samskiptum við forsvarsaðila félagsins.

Lesa meira

18.5.2011 : Lokaniðurstaða athugunar á fjárfestingum hjá Sameinaða lífeyrissjóðnum

Fjármálaeftirlitið vísar til fyrri gagnsæistilkynningar sem birt var á heimasíðu þess þar sem gerð var grein fyrir tilteknum atriðum sem þörfnuðust úrbóta í kjölfar athugunar á fjárfestingum hjá Sameinaða lífeyrissjóðnum.

Lesa meira

18.5.2011 : Niðurstaða athugunar á tryggingafræðilegri stöðu Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins

Fjármálaeftirlitið hefur krafist þess að stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR) endurskoði iðgjald launagreiðenda til A-deildar sjóðsins, þar sem ákvæði 13. gr. laga nr. 1/1997 um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins kveður á um að iðgjald launagreiðenda á hverjum tíma sé við það miðað að það dugi til að lífeyrissjóðurinn geti staðið við heildarskuldbindingar sínar. Fjármálaeftirlitið fellst ekki á þau sjónarmið sem m.a. komu fram í ársskýrslu LSR fyrir árið 2009, að LSR falli undir ákvæði 39. gr. laga nr. 129/1997, sem gilda um almenna lífeyrissjóði og veitir þeim lífeyrissjóðum heimild til að hafa 10% mun á eignaliðum og lífeyrisskuldbindingum, eða bráðabirgðaákvæði nr. VI við þau lög sem leyfir að munurinn geti verið 15% árin 2008, 2009 og 2010.

Lesa meira

5.3.2011 : Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins tekin 5. mars 2011

Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins vegna stöðu Spkef sparisjóðs.

Lesa meira

23.2.2011 : Niðurstaða athugunar á fjárfestingum hjá Sameinaða lífeyrissjóðnum

Framkvæmd var athugun á fjárfestingum Sameinaða lífeyrissjóðsins með heimsókn og gagnaöflun dagana 10.-12. nóvember 2010 með vísan til 44. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og 9. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Í kjölfar athugunarinnar rituðu fulltrúar Fjármálaeftirlitsins skýrslu þar sem fram komu athugasemdir eftirlitsins og kröfur um úrbætur er skyldi vera lokið innan nánar tiltekinna tímamarka. Voru drög að skýrslunni afhent sjóðnum þann 5. janúar 2011 og honum gefið tækifæri til að koma sjónarmiðum sjóðsins og frekari upplýsingum á framfæri fyrir 26. janúar. Í endanlegri útgáfu skýrslunnar þann 11. febrúar 2011, var tekið tillit til sjónarmiða sjóðsins eftir því sem tilefni þótti til. Fjármálaeftirlitið óskar eftir því við stjórn lífeyrissjóðsins að hún feli innri eftirlitsaðila að gera sérstaka grein fyrir því hvort gripið hafi verið til viðeigandi ráðstafana vegna ábendinga og athugasemda sem fram koma í þessari skýrslu. Greinagerð innra eftirlits verði send Fjármálaeftirlitinu eigi síðar en 30. apríl 2011.

Lesa meira
Síða 2 af 2


Þetta vefsvæði byggir á Eplica