Upplýsingar til aðila á verðbréfamarkaði vegna EMIR

 

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á hugsanlegum áhrifum vegna reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (EMIR). Reglugerðin tók gildi með lögum nr. 15/2018 um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár.

Hinn 28. september 2020 gerði Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA) það opinbert að þeir þrír miðlægu mótaðilar (e. Central Counterparties - CCP) sem stofnaðir hafa verið í Bretlandi verði viðurkenndir og skilgreindir sem miðlægir mótaðilar þriðja lands og munu því geta veitt þjónustu innan ESB eftir útgöngu Bretlands úr sambandinu. Skilyrði fyrir þeirri ákvörðun ESMA er jafngildisviðurkenning framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á lagalegu umhverfi Bretlands og EMIR reglugerðarinnar og samstarfssamningur (e. Memorandum of Understanding) milli ESMA og seðlabanka Englands um eftirlit með miðlægu mótaðilunum samkvæmt ákvæðum reglugerðarinnar. Markmiðið með þessari aðgerð er að takmarka áhættu vegna útgöngunnar á miðlæga stöðustofnun og lágmarka neikvæð áhrif á fjármálastöðugleika innan sambandsins. Jafngildisviðurkenning þessi mun taka gildi ef og þá þegar Bretland fer úr Evrópusambandinu án sérstaks samnings og gilda til 30. júní 2022.

Jafnframt mun ESMA tímabundið heimila flutning (e. novation) á eldri OTC-afleiðusamningum, sem féllu utan stöðustofnunarskyldunnar þegar reglugerðin tók gildi en væru stöðustofnunarskyldir væri stofnað til þeirra í dag, frá breskum mótaðilum til evrópskra mótaðila, án þess að virkja stöðustofnunarskylduna eða gera auknar kröfur um tryggingar. Slíkur flutningur verður heimill í 12 mánuði frá útgöngudegi.

Varðandi þær lagaskyldur sem fylgja EMIR um skýrsluskil munu breskir mótaðilar, að óbreyttu, hætta að tilkynna afleiðuviðskipti sín til afleiðuviðskiptaskrár eftir 31. október og að sama skapi munu þeir einnig hætta að tilkynna um breytingar á opnum samningum, líkt og EMIR gerir kröfu um. Mótaðilar innan EES, og þar með taldir íslenskir mótaðilar, þurfa því að láta afleiðuviðskiptaskrár merkja þá afleiðusamninga sem þeir hafa gert við breska mótaðila. Eftir útgöngu Bretlands úr ESB munu mótaðilar innan EES halda áfram að skila skýrslum um afleiðuviðskipti til afleiðuviðskiptaskrár líkt og 9. gr. EMIR kveður á um, með þeirri undantekningu að skýrslur vegna samninga þar sem mótaðilinn er breskur verða ekki afstemmdar hjá afleiðuviðskiptaskrám, þar sem ekki er búist við gagnkvæmum skilum frá Bretlandi.

Vakni spurningar um ofangreint er markaðsaðilum bent á netfangið: Emir-Verdbrefaeftirlit@sedlabanki.is.

Frekari upplýsingar um útgöngu Bretlands úr ESB frá ESMA:

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica